Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ตัวอย่างการใช้ประสบการณ์ขอวิทยฐานะครูชำนาญการ (1)          ศิริพร กิจเกื้อกูล
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.

          ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้นำเสนอมติ ก.ค.ศ.ที่พิจารณาอนุมัติให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการนำประสบการณ์การดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และการดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 มานับรวมกับตำแหน่งครูได้ ซึ่งรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
          6 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทและ 2 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการนั้น ในการจะนับประสบการณ์การดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นมานับรวมประสบการณ์การ ดำรงตำแหน่งครูได้นั้น ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้พิจารณาประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องใน 2 กรณีด้วยกันคือ กรณีมีประสบการณ์ในการสอน และกรณีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
          คำว่า "มีประสบการณ์ในการสอน" หมายถึง การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ตามจำนวนชั่วโมงตามตารางการสอนที่ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งหากมีประสบการณ์ในการสอนเต็มเวลาให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอน ได้เต็มเวลา หากมีประสบการณ์ในการสอนเกินกึ่งหนึ่งขึ้นไปแต่ไม่ครบตามตารางสอนที่กำหนด ให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอนได้กึ่งหนึ่ง หากสอนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอนได้ 1 ใน 4 และหากไม่ได้ทำการสอนก็ไม่สามารถนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอนมานับรวม กับการดำรงตำแหน่งครูได้  เช่นกรณีตัวอย่างที่นำมาเสนอ  ดังต่อไปนี้
          กรณีที่ 1 ผู้ขอเคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นมาก่อน มีประสบการณ์ในการสอนเต็มเวลา และดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
          ตัวอย่าง นาย ก วุฒิปริญญาตรี เคยเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และปฏิบัติการสอนมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี 5 เดือน โดยทำการสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งครบตามตารางสอนที่กำหนดและได้โอนมาดำรงตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยทำการสอนระดับประถมศึกษา ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติการสอนก่อนโอน มานับได้เต็มเวลา คือ 4 ปี 5 เดือน มานับรวมกับการดำรงตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. อีก 2 ปี จะนับรวมได้ 6 ปี5 เดือน ซึ่งไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และสามารถขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้
          กรณีที่ 2 ผู้ขอเคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นมาก่อน มีประสบการณ์ในการสอนไม่เต็มเวลาแต่เกินกึ่งหนึ่งของชั่วโมงสอนที่  ก.ค.ศ.กำหนด  และดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี
          ตัวอย่าง นาย ข วุฒิปริญญาโท เคยเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารับเงินเดือนอันดับ คศ.3 และปฏิบัติการสอนมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี มีประสบการณ์การ
          สอน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งแต่ไม่ครบตามตารางสอนที่กำหนด ต่อมาโอนมาดำรงตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยทำการสอนระดับประถมศึกษา ให้นำ
          ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติการสอนก่อนโอนมานับได้กึ่งหนึ่ง คือ 3 ปี มานับรวมกับการดำรงตำแหน่งครู สังกัดสพฐ.อีก 2 ปี จะนับรวมได้ 5 ปี ซึ่งไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และสามารถขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้
          สัปดาห์หน้าจะนำตัวอย่างกรณีไม่มีประสบการณ์การสอนแต่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำเสนอต่อไป

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 54   อ่าน 9783 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก.ค.ศ.รับทราบและให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
21 พ.ย. 57 | อ่าน 403 ครั้ง
’มศว’ จูงเฟรชชี่ลงพื้นที่บริการชุมชนสร้างแรงบันดาลใจสนองมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
04 มิ.ย. 57 | อ่าน 341 ครั้ง
จุฬาฯจี้รับรองหลักสูตรวิศวกรรม
09 ม.ค. 55 | อ่าน 35893 ครั้ง
อนุมัติบรรจุ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 50 ราย
03 ต.ค. 57 | อ่าน 2234 ครั้ง
มีสิทธิ์บรรจุครูคืนถิ่นแค่ 2,297 คน
24 เม.ย. 61 | อ่าน 273 ครั้ง
ชี้เด็กไทยยึดตำรา-ขาดคิดวิเคราะห์ ศธ.แนะครูปรับตัวใช้สื่อขยายผลสร้างสรรค์
10 ต.ค. 55 | อ่าน 750 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.