Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กอศ.เผยรื้อหลักสูตรปวช. - ปวส.
      

กอศ.เผยรื้อหลักสูตรปวช. - ปวส.

 

          เมื่อวันที่ 19 ส.ค. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้ข้อสรุปการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555 เสร็จแล้วเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จะมีความแตกต่าง จากหลักสูตรปี 2546 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังนี้ ระดับปวช.โครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาสามัญในหลักสูตรปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น หมวดวิชาทักษะชีวิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ กำหนดหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ส่วนหมวดวิชาชีพเดิมเปลี่ยนเป็นหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่อยกิต
          เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า ส่วนระดับปวส.โครงสร้างหลักสูตรใหม่จะกำหนดหมวด ทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตมาแทนหมวดวิชาสามัญในหลักสูตรเดิม และยังกำหนดหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิตแทนหมวดวิชาชีพ ซึ่งในระดับปวส.นักศึกษาต้องมีหน่วย กิตในการเรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต ทั้งนี้สำหรับโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีสอศ.ได้จัดทำไว้เสร็จแล้วกำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในหมวดทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
          หมวดวิชาทักษะวิชาชีพในระดับปวช.และปวส.จะเน้นสมรรถนะในวิชาชีพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีจุดเน้นที่สำคัญ คือ การเรียนการสอนระบบทวิภาคีโดยให้สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาพัฒนารายวิชาใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระในแต่ละรายละวิชาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของแต่ละ ท้องถิ่น นายชัยพฤกษ์ กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 20 ส.ค. 55   อ่าน 1024 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สุรินทร์มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนนำผู้มีปัญหากลับสู่ระบบการศึกษา
23 เม.ย. 57 | อ่าน 422 ครั้ง
นักวิชาการ ชี้ทีแคส เงินสะพัด 2 หมื่นกว่าล้าน ถามเงินก้อนนี้หายไปไหน
07 มิ.ย. 61 | อ่าน 236 ครั้ง
แนะเฟ้นหลักสูตรสอนดึงเด็กเรียน
23 พ.ค. 59 | อ่าน 471 ครั้ง
อาชีวะจัดนิทรรศการ 9 เมืองอาชีพ ตอบโจทย์เรียนจบแล้วมีงานทำ
17 ก.พ. 57 | อ่าน 403 ครั้ง
สพฐ.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 ก.ค. 58 | อ่าน 457 ครั้ง
ครูหนี้ท่วม 1.2 ล้านล้าน คาด 6 หมื่นคนตั้งใจไม่จ่าย
09 พ.ย. 58 | อ่าน 429 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.