Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’ราชนครินทร์’ทุ่มกว่า 200 ล. พัฒนาศูนย์บางคล้า เนรมิตเป็นแหล่งเรียนรู้ ปั้นครูมืออาชีพ
      

'ราชนครินทร์'ทุ่มกว่า 200 ล. พัฒนาศูนย์บางคล้า เนรมิตเป็นแหล่งเรียนรู้ ปั้นครูมืออาชีพ

 

          ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเผยว่าการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตลอด 70 กว่าปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการผลิตครูประสบความสำเร็จสูงมากซึ่งแนวทางการผลิตครูจะเน้นความเป็นเลิศ 3 ด้านคือหนึ่งมีความรู้ดีซึ่งได้จากการคัดคนเก่งเข้ามาเรียนสองหลักสูตรเป็นปัจจุบันทันสมัยและสามมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเกิดขึ้นได้จะต้องผ่านการหล่อหลอมปลุกปั้นและจะต้องมีแหล่งเรียนรู้ให้สร้างบัณฑิตครูให้เป็นครูมืออาชีพโดยใช้ศูนย์บางคล้าเป็นฐานเรียนรู้ในรูปแบบของลิฟวิ่งแอนด์เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์โดยมีหอพักซึ่งกำลังก่อสร้างทั้งหมด 6 หลัง 2 หลังแรกใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวน 76 ล้านบาทส่วนอีก 4 หลังเป็นงบของมหาวิทยาลัยจำนวน219,800,000 บาทจุนักศึกษาได้ประมาณ3,000 คนกำหนดแล้วเสร็จปี 2556 ซึ่งที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการกิจกรรมและการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นแก่นักศึกษาเช่นทำสวนมะม่วงเลี้ยงปลากุ้งทำฟาร์มไก่หมูเรียนจบแล้วยังสอบบรรจุไม่ได้ก็จะมีอาชีพสำรองเลี้ยงตัวเองได้นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งมาจากภูมิภาคต่างๆซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาทุนรัฐบาลจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ที่ศูนย์บางคล้าเกือบ 100 คนและมีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นคนสอนภาษาให้กับเพื่อนนักศึกษาอย่างนักศึกษามุสลิมก็จะให้สอนภาษายาวีเด็กกัมพูชาก็จะให้สอนภาษากัมพูชาส่วนช่วงเย็นก็จะให้เรียนภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเพิ่มเติมมีกิจกรรมกีฬาศิลปวัฒนธรรมต่างๆเข้าไปเสริมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาเหล่านี้มีความเป็นครูที่สมบูรณ์ซึ่งนอกจากคณะครุศาสตร์แล้วก็จะมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จัดการเรียนที่นี่ด้วย
          ผศ.เอนก กล่าวว่า นอกจากการผลิตบัณฑิตสาขาครูซึ่งเป็นภารกิจหลักแล้วมหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตคนป้อนอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกด้วยโดยรับคนทำงานที่จบปวช. ปวส.เข้ามาเรียนต่อปริญญาตรีในสาขาที่รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะและมหาวิทยาลัยหลักไม่ได้เปิดสอนเช่นไฟฟ้าอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์บัญชีธุรกิจโดยจัดสอนทั้งที่มหาวิทยาลัยและศูนย์นอกที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญ 4 แห่งคือที่ระยองจอมเทียนชลบุรีและที่เขียนเขตปทุมธานีโดยดึงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเช่นส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนหรือรับผู้บริหารมาเป็นกรรมการหรือผู้จัดการศูนย์ฯอย่างเช่นที่ศูนย์ฯระยองได้เชิญผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมาเป็นผู้บริหารศูนย์ฯและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดซึ่งเป็นวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาร่วมดูแลการเรียนการสอน
          พูดได้ว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมอย่างมากในการผลิตคนให้กับอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกช่วงแรกที่เราเปิดมีคนทำงานมาเรียนเยอะมากปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1 หมื่น 5 พันคนซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องเปิดศูนย์ฯนอกที่ตั้งเพื่อให้โอกาสคนที่อยากเรียนได้เรียนใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางและก็สามารถหาผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วมาสอนเป็นการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆอย่างน้อยต้องเป็นไตรภาคีหรือจตุภาคีเพื่อให้ได้คนตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่ร้องขอเราไม่ได้เปิดศูนย์ฯเพื่อหาเงินแบบจ่ายครบจบแน่เราไม่ทำผศ.เอนกกล่าว
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กล่าวต่อไปว่าอีกภารกิจที่กำลังดำเนินการในขณะนี้คือการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเช่นจัดให้มีหลักสูตรเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านหลักสูตรครูภาษาจีนโดยรับนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนและส่งนักศึกษาไปเรียนที่จีนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศในอาเซียนเช่นจีนญี่ปุ่นการเตรียมพร้อมด้านภาษาโดยกำหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 3 รายวิชานอกจากนี้ยังร่วมกับซีพีเอฟส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับสถานประกอบการในประเทศเวียดนามซึ่งที่ผ่านมาถือว่านักศึกษามีการตื่นตัวในเรื่องอาเซียนมากขึ้นส่วนภารกิจด้านการดูแลท้องถิ่นเป็นอีกหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยต้องดูแลที่ยังทำไม่สำเร็จก็คือการเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและแผนที่จะเปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลที่ออกไปดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านการวิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของคนในท้องถิ่นร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและจังหวัดซึ่งเหล่านี้เป็นภารกิจที่จะต้องเดินหน้าและทำให้สำเร็จอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กล่าวทิ้งท้าย

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 15 ส.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 55   อ่าน 836 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
บอร์ด สทศ.หารือลดวิชาสอบโอเน็ต 28 ม.ค.
19 ม.ค. 58 | อ่าน 306 ครั้ง
จ่อเชือดวินัยร้ายแรง ผอ.ร.ร.โยธินรับ EP ล้นห้อง
27 ส.ค. 61 | อ่าน 285 ครั้ง
สังคมหวัง “ครู” เป็นไอดอลเด็ก "ไม่คอร์รัปชั่น"
16 ม.ค. 55 | อ่าน 84600 ครั้ง
สกอ.เบรกตั้ง’เฉลิมชัย’นั่งอธิการบดีมศวขอเวลาพิสูจน์ข้อร้องเรียนสรรหาคณาจารย์ค้าน’ว
17 มิ.ย. 54 | อ่าน 123148 ครั้ง
สั่ง กศจ.แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้เสร็จ 24 ต.ค.นี้
21 ต.ค. 59 | อ่าน 524 ครั้ง
แต่งตั้งโยกย้ายผอ.เขตการศึกษาพร้อมอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
11 เม.ย. 55 | อ่าน 8367 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.