Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ไทยมีศาสตราจารย์ 1 % สวนแห่เปิด ป.เอก สมศ.กังวลอนาคตคุณภาพมหาบัณฑิต
      

ไทยมีศาสตราจารย์ 1 % สวนแห่เปิด ป.เอก สมศ.กังวลอนาคตคุณภาพมหาบัณฑิต

 

          ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากการสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 72 แห่ง จากทั้งหมด 269 แห่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ.ได้วิเคราะห์และประเมินผลในระดับสถาบันโดยเปรียบเทียบกับผลการประเมินในรอบที่ 1 และ 2 พบว่า พัฒนาการระดับคุณภาพในภาพรวมคงที่ โดยด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการบริหารจัดการ และด้านการประกันคุณภาพภายใน มีพัฒนาการคงที่อยู่ในระดับดี  ส่วนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คงที่ในระดับพอใช้  ทั้งนี้เมื่อได้ระดับคุณภาพพอใช้ในทุกรอบการประเมิน จึงตีความได้ว่าไม่เกิดการพัฒนา
          ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า เมื่อจำแนกตามกลุ่มสถาบันการศึกษา พบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้คะแนนเฉลี่ยในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องต่ำที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามลำดับ และเมื่อจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง สมศ.จึงเห็นควรแนะนำให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา (สกอ.) เพิ่มการสนับสนุนงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ในกลุ่มสาขาดังกล่าวให้มากขึ้น โดยเห็นว่างานวิจัยด้านสังคม แม้จะไม่ได้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนได้ง่าย  แต่ก็เป็นงานวิจัยที่ประเทศชาติยังต้องการอีกมาก
          นอกจากนี้ สมศ.ได้นำข้อมูลของ สกอ. ที่แสดงค่าสถิติการศึกษาของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อเชื่อมโยงไปถึงการผลิตผลงานวิจัยทางวิชาการของคณาจารย์ พบว่า ปัจจุบันวุฒิการศึกษาของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 56,978 คนทั่วประเทศ ส่วนมากร้อยละ 58.01 มีวุฒิปริญญาโท รองลงมา คือ ร้อยละ 31.15 วุฒิปริญญาเอก และร้อยละ 10.84 วุฒิปริญญาตรี ขณะที่ตำแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่ร้อยละ 67.12 เป็นอาจารย์ ร้อยละ 20.84 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ร้อยละ 11.03 เป็นรองศาสตราจารย์ (รศ.) และมีเพียงร้อยละ 1.01 ที่เป็นศาสตราจารย์ (ศ.) ซึ่ง สมศ.เชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้อาจารย์ยังไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้น เช่น ไม่ทำวิจัย ไม่เขียนตำรา หรือ อาจทำแล้วเขียนแล้วแต่ไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวขัดแย้งกับการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งทำให้กังวลว่าอาจส่งผลถึงคุณภาพของมหาบัณฑิตในอนาคต ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าว.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ก.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 55   อ่าน 2506 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แนะแนวเทคนิคแอดมิชชั่นส์
17 ม.ค. 57 | อ่าน 705 ครั้ง
จับตาการรอสะสาง
07 มิ.ย. 59 | อ่าน 602 ครั้ง
ครูเอกชนเบิกค่าเทอมถึงป.ตรี
09 ส.ค. 54 | อ่าน 25465 ครั้ง
ครม.อนุมัติศธ.เลื่อนเปิดเทอม15พ.ย. ’ธาดา’ชงบอร์ดกยศ.เยียวยาน้ำท่วมพ.ย.นี้เล็งช่วย’
26 ต.ค. 54 | อ่าน 45422 ครั้ง
สพฐ.จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
27 พ.ย. 58 | อ่าน 634 ครั้ง
"กมล"พร้อมตั้งกก.สอบครูเอี่ยวสนามฟุตซอล
22 ต.ค. 57 | อ่าน 528 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.