Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: 19 สถาบันอาชีวะเพื่อประชาชน
      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: 19 สถาบันอาชีวะเพื่อประชาชน

 

          ในที่สุดกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษา.ศ.2555 โดยการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมแบบกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งซึ่งลงนามโดย ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาทำให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา 161 แห่งที่รวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา19 ใน 5 ภูมิภาคแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 1 แห่งภาคกลาง 5 แห่งภาคเหนือ4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่งภาคตะวันออก 1 แห่งและภาคใต้ 3 แห่งมีผลตามกฎหมายในทันที
          การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นไปตามพ..บ.การอาชีวศึกษาพ.ศ.2551 หมวดที่ 3 ตามมาตรา 13 สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้มาตรา 14 ในกรณีที่มีความเหมาะสมหรือมีความจำเป็นจะจัดตั้งสถาบันเพื่อดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพ.ร.บ.นี้ก็ได้ทั้งนี้ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและมาตรา 15 ให้สถาบันตามมาตรา 13 และมาตรา 14 เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระบุว่าการที่กฎกระทรวงรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาพ.ศ.2555 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา 161 ที่รวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษามีสถานะเป็นสถานศึกษาเครือข่ายของสถาบันแต่ละแห่งโดยทันทีและมีหน้าที่จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), และหลักสูตรพิเศษขั้นตอนต่อไปในการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาจะต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของสภาสถาบันการอาชีวศึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเบื้องต้นศึกษานิเทศก์อาชีวศึกษาได้ร่วมกับผู้แทนสถานประกอบการยกร่างหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการซึ่งเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ยึดโยงกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (TVQF) ไว้แล้ว 28 สาขาวิชาและเมื่อมีสภาสถาบันการอาชีวศึกษาแล้วก็นำร่างกรอบหลักสูตรมาพิจารณารายละเอียดเพื่อให้ความเห็นชอบได้ทันที


          ส่วนจะจัดการเรียนการสอนได้กี่สาขาวิชาและเปิดรับนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาใดบ้างให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในแต่ละสถาบันล่าสุด สอศ.ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับในหลายๆด้านทั้งการอนุมัติงบประมาณประจำปี 2555 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาใช้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานเบื้องต้นสถาบันละ 1.5 ล้านบาทจัดตั้งสำนักงานโครงการและห้องปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันทั้ง 19 แห่งไว้ที่ส่วนกลางและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานกำกับและติดตามงานของสถาบันในด้านต่างๆที่จำเป็นและเร่งด่วนถึง 10 จากนี้ไปนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าเรียนในสายอาชีวศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับปวช.หรือปวส.ก็มีโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้โดยไม่จำเป็นต้องไปเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปถึงจะมีโอกาสได้ปริญญาบัตรเหมือนที่ผ่านมาถือเป็นการยกระดับการอาชีวศึกษา..ครั้งสำคัญของประเทศเลยทีเดียวอีกทั้งหลายฝ่ายจะได้ประโยชน์จากการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนที่เมื่อสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาแล้วจะมีงานทำอย่างแน่นอน... หรือสถานประกอบการที่จะได้ประโยชน์ไปเต็มๆเพราะจะได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามที่ต้องการเนื่องจากการยกร่างหลักสูตรเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการทำให้ผลิตบัณฑิตได้ตรงใจผู้ประกอบการและตลาดแรงงานอย่างแท้จริง...นับเป็นอีกหนึ่งความพร้อมของสอศ.ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน!!www.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 05 ก.ค. 55   อ่าน 1321 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สทศ. เปิดรับสมัครสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 ระหว่าง 1-15 ต.ค.59
03 ต.ค. 59 | อ่าน 422 ครั้ง
มรภ.โคราชอวดงานวิชาการบรรพชีวิน จัด’ฟอสซิลเฟสติวัล’โชว์ศักยภาพสู่นานาชาติ
06 ธ.ค. 54 | อ่าน 61205 ครั้ง
จัดประเมินสมรรถนะครูก่อนออกข้อสอบโอเน็ต
05 ก.ค. 55 | อ่าน 1312 ครั้ง
จี้คัด รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
10 มิ.ย. 62 | อ่าน 135 ครั้ง
เผย"บิ๊กตู่"จี้ประเมินขรก.ต้องดูนิสัยด้วย
04 ก.พ. 59 | อ่าน 770 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว818,ว819 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก
09 ก.พ. 60 | อ่าน 528 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.