Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ราชบัณฑิต วอนนักการเมืองใช้ภาษาให้ถูกต้อง แนะอย่าใช้ไทยปนอังกฤษในการฝึกอบรมนักศึกษาสาขาสอนภาษาไทยเพื่อเป็นครูภาษาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า ทุกคนทราบดีว่าภาษาไทยเป็นภาษาชาติที่ใช้ในกิจการทุกอย่างในชีวิตประจำวัน หรือจะถือว่าเป็นตัวของเราเอง แต่ปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยสนใจภาษาไทย และมีความคิดว่าถ้าใช้ภาษาต่างประเทศ ใช้ภาษาอื่นได้จะเป็นความสามารถหรือเป็นคนเก่ง แต่ภาษาไทยเป็นตัวของเราเองกลับไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ฉะนั้นคงต้องบอกว่าการใช้ภาษาไม่ใช่เพียงแต่จะสื่อเท่านั้น แต่ภาษานั้นแสดงความคิด แสดงจิตใจ แสดงวัฒนธรรม แสดงค่านิยม ความเชื่อทุกอย่างที่เป็นชีวิตของเราได้อยู่ที่ภาษาไทย สำหรับคนไทย ฉะนั้นเราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ถ้าหากว่าไม่ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไปนานๆ เข้า ภาษาไทยจะผิดเพี้ยนไป ในที่สุดจะไม่มีความเป็นชาติที่คงอยู่

 

ศ.ดร.กาญจนากล่าวว่า ภาษาเป็นวัฒนธรรม ถ้าไม่รักษาวัฒนธรรมของชาติจะถูกชาติอื่นกลืนไปหมด คนไทยจะกลายเป็นคนชาติอื่น และจะไม่มีรากเง้า ไม่มีความเป็นตัวเอง


"ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ความเป็นคนไทยคือภาษา อยากให้รักษาภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยเฉพาะสื่อมวลชนหรือผู้ที่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำประเทศ เป็นผู้นำของสังคมถ้าหากว่าท่านมองเห็นความสำคัญของภาษาไทยและใช้ภาษไทยให้ดี ให้ถูกต้องก็จะเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างให้เยาวชนได้ใช้ตามและจะเป็นผู้ที่รักษาภาษาไทยต่อไปในอนาคตด้วย"ราชบัณฑิตกล่าว

 

ศ.ดร.กาญจนากล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และหลายคนอาจจะพูดภาษไทยปนภาษาอังกฤษนั้น คิดว่าต้องเข้าใจว่าภาษาแต่ละภาษามีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เมื่อใช้ภาษาอังกฤษต้องใช้ให้ถูกต้อง เมื่อใช้ภาษาไทยควรจะใช้ให้ถูกต้องด้วย ไม่ควรจะสับสนปนเปไทยบ้าง อังกฤษบ้าง ผลที่สุดเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความรู้ความสามารถหรือสิ่งที่จะสื่อไปถูกต้องแค่ไหน เพราะบางครั้งเวลาเอาคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยใช้ไม่ถูกความหมาย ออกเสียงก็ผิด การใช้ไม่ถูกต้อง ผลสุดท้ายการที่ใช้ผิดไป เพี้ยนไปมันจะฝังอยู่ในความรู้สึกในความเป็นตัวของเราเอง

 

"เราจะไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และพอสับสนมากเข้าความคิดก็สับสน การกระทำมันจะสับสน ความเป็นตัวของตัวเองจะไม่มี ฉะนั้นอยากให้แยกให้ออกว่า เวลานี้จะใช้ภาษาอังกฤษก็ใช้ให้ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าพูดภาษอังกฤษแต่ออกเป็นสำเนียงภาษไทย และเมื่อจะใช้ภาษาไทยก็ใช้ให้ถูกต้องจะดีกว่า"ศ.ดร.กาญจนากล่าว


ศ.ดร.กาญจนากล่าวว่า ต้องขอแรงสื่อมวลชนที่เวลานี้เป็นครูของคนทั้งประเทศ ทำอะไรคนก็จะทำตาม สื่อมวลชนต้องเป็นผู้นำที่ดีที่สุดของการใช้ภาษาและต้องให้ข้อคิดอยู่เสมอว่า ภาษานั้นสะท้อนความเป็นตัวของเราเอง ถ้าใช้ภาษาดี ภาษาที่ถูกต้อง ภาษาที่นำสังคมไปในทางสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี สร้างความรัก สร้างความภูมิใจในชาติจะทำให้ทุกคนเห็นคล้อยตาม แต่ถ้าหากว่าสื่อมวลชนนำภาษาที่ประหลาด ภาษาที่ไม่ถูกต้องเอามาเผยแพร่บ่อยๆ คนจะคิดว่าสิ่งที่สื่อมวลขนมาเผยแพร่นั้นถูกต้อง เป็นสิ่งที่ดี มันจะทำลายภาษาไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาในข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ต่างๆ ที่จริงแล้วเป็นภาษาเฉพาะของสื่อมวลชน แต่ขณะเดียวกันต้องขอร้องสื่อมวลชนทั้งหลายว่า เห็นคุณค่าของภาษาไทยและพยายามรักษาภาษาที่ถูกต้องไว้จะดีกว่าที่ทำให้ภาษามันเสียไป

 

"เวลานี้มีคนสร้างภาษาในอินเตอร์เน็ตบ้าง ทางสื่อมวลชนบ้างทำให้ภาษาไทยกลับกลายไป เสื่อมถอยไป ฉะนั้นต้องช่วยกันรณรงค์ทุกทาง รวมทั้งบรรดาครูอาจารย์โดยปกติพยายามให้ดีอยู่แล้ว แต่บางครั้นครูต้านกระแสความนิยมของสังคมไม่ได้ ฉะนั้นต้องขอแรงทุกคนช่วยกันถ้าเห็นความสำคัญของภาษาอาจจะดีขึ้น อย่าคิดว่าต้องการจะเล่นสนุกอย่างเดียวหรือต้องการสร้างกระแสให้แปลกเท่านั้น แต่ต้องนึกถึงว่าผลที่เกิดกับเยาวชนเป็นสิ่งที่จะฝังเขาไปตลอดชีวิต ถ้าเราฝังสิ่งที่ดีเขาจะคิดถึงสิ่งที่ดี พูดตรง พูดถูก พูดดี คิดดี ก็จะส่งผลดีให้กับประเทศ"ราชบัณฑิตกล่าว

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า บรรดานักการเมืองระดับประเทศ และนักการเมืองทุกระดับ  อยู่ใกล้ชิดประชาชนระดับรากหญ้าควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างไร ศ.ดร.กาญจนาตอบว่า บางครั้งไม่อยากไปก้าวล่วงกับบุคคลเหล่านี้ มีความรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษเหลือเกิน แต่อยากจะขอร้องว่านักการเมืองก็ดี ผู้นำประเทศก็ดี คนที่เป็นผู้บริหารในที่ต่างๆก็ดี ถ้าพูดชัด พูดถูกต้อง รักษาภาษาให้ดีสักหน่อย จะเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะจริงๆแล้วนักการเมืองที่พูดใช้ภาษาดี แสดงความคิดเห็นที่ดีที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมจะเป็นที่ชื่นชมของประชาชน

 

ศ.ดร.กาญจนากล่าวว่า คนไหนที่ใช้ภาษาหยาบคายบ้าง ใช้ภาษาไม่ถูกต้องบ้างคนเห็นว่า ไม่ดี ฉะนั้นคนอาจจะเฮฮาไป แต่ก็เฮฮาไป จะเรียกว่าเปลือกนอกเท่านั้น แต่ในใจเองไม่ชื่นชม ฉะนั้นอยากจะฝากเหมือนกันว่า ถ้านักการเมืองเห็นคุณค่าของภาษา ใช้ภาษาให้ดี นอกจากจะเป็นที่รักใคร่ของประชาชนแล้วจะเป็นที่ชื่นชมของสังคมโดยส่วนรวมด้วย


ส่วนความเป็นห่วงการภาษาไทยของวัยรุ่นนั้น ศ.ดร.กาญจนากล่าวว่า ห่วงภาษาในอินเตอร์เน็ตมาก เพราะไม่ใช่เพียงแต่การพูด การออกเสียง การที่จะเล่นสนุกกันในหมู่เท่านั้น แต่ว่าเป็นภาษาเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือด้วย พอตัวหนังสือเผยแพร่ออกไปจะทำให้ระบบอักขระวิธีไทยพังไปหมดเลย


โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 55   อ่าน 1014 ครั้ง      คำค้นหา : ครูภาษาไทย , ราชบัณฑิต
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เผยแอดมิชชั่นส์มนุษย์ฯ มก.มากสุด มศว.เปิดรับรอบ 2
03 ก.ค. 57 | อ่าน 463 ครั้ง
ยอมรับ ขยายอายุเกษียณจาก 60 เป็น 65 ปี เรื่องใหญ่ มีข้อถกเถียงเยอะ
17 พ.ย. 58 | อ่าน 626 ครั้ง
ให้ มสธ.ทำวิจัยความรุนแรงต่อสตรี กทม.เสริมส่งรถโมบายตรวจมะเร็งฟรี
10 มี.ค. 57 | อ่าน 766 ครั้ง
รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2558
10 ก.ย. 58 | อ่าน 481 ครั้ง
คสช. ชี้วิทยาศาสตร์ สำคัญกับการศึกษาไทย
15 ส.ค. 57 | อ่าน 989 ครั้ง
สุจิตต์ชี้กรมศิลป์ “ยกเลิกเงียบๆ” สุโขทัยราชธานีแห่งแรก โชว์ “หนังสือปวศ.ชาติไทย” ใช้แค่ “อาณาจักรแร
15 ส.ค. 59 | อ่าน 430 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.