Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ยุทธศาสตร์อาชีวะสู่ ’เวทีอาเซียน’
      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: ยุทธศาสตร์อาชีวะสู่ 'เวทีอาเซียน'

 

          คอลัมน์...อาชีวะสร้างสรรค์ในเดือนพฤษภาคมได้พูดถึงยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ไปบ้างแล้วในสัปดาห์นี้ขอเจาะลึกถึงรายละเอียดเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อมแก่ครูผู้บริหารและบุคลากรอาชีวะมากยิ่งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำหนดแผนงานที่จะดำเนินการดังนี้ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจะส่งเสริมการเรียนภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษโดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนด้านครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจัดหาครูต่างชาติสอนภาษาและวิชาชีพด้านนักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างความตระหนักการเป็นประชาคมอาเซียนการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการในประชาคมอาเซียนด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาในประชาคมอาเซียนการให้ทุนแก่นักศึกษาในประชาคมอาเซียนเพื่อมาศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาในประเทศไทย
          สำหรับเป้าหมายการดำเนินการในปี 2555 สอศ. มีดังนี้ 1.พัฒนาทักษะในการสื่อสารและการพัฒนาภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาอาทิจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศของความเป็นประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาเป็นต้นและ 2.พัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้มีมาตรฐานเทียบเท่าอาเซียนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของอาเซียนอาทิพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะโดยเฉพาะการสอนภาคภาษาอังกฤษเป็นต้นส่วนเป้าหมายปี 2556 มีดังนี้ 1.บริหารจัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนด้านอาชีวศึกษาในอาเซียนเช่นยกระดับสถานศึกษาที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพใน
          อาเซียนจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาอาเซียน 2.สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมประชาคมอาเซียนทุกประเทศ 3.กำหนดคุณลักษณะของนักศึกษาที่จบอาชีวศึกษาอาทิคุณลักษณะทั่วไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษามีวินัยและผ่านกิจกรรมด้านคุณธรรมและจิตอาสาสามารถใช้ไอทีมีความรู้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอีก 1 ภาษาส่วนคุณลักษณะเฉพาะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ใบรับรองในการสมัครงานในต่างประเทศผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามตำแหน่งงานสามารถศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียนและผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการส่วนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557-2558 มีดังนี้ 1.ส่งเสริมผลักดันและสร้างโอกาสให้บุคลากรของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศและมีหลักสูตรใกล้เคียงกับประเทศต่างๆในอาเซียน 2.พัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพจัดทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านภาษาของผู้จบอาชีวศึกษา 3.สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาดูงานในกลุ่มอาเซียน 4.จัดหาคู่มือตำราและหนังสืออ่านนอกเวลาที่เป็นภาษาอังกฤษ  5.จัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเชิญตัวแทนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 6.ส่งเสริมพัฒนาด้านไอที 7.สนับสนุนให้จัดทำมาตรฐานวิชาชีพเกษตรเพื่อสร้างบทบาทการเป็นผู้นำในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแห่งอาเซียนและ 8.ส่งเสริมการรับอาสาสมัครจากชาติต่างๆเพื่อช่วยสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆเช่นภาษาจีนญี่ปุ่นเป็นต้นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นจะสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อก้าวสู่เวทีอาเซียนได้อย่างมั่นใจ...
          www.vec.go.th

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 55   อ่าน 1474 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ยึดนิวซีแลนด์ต้นแบบยุบโรงเรียนขนาดเล็ก
07 ธ.ค. 55 | อ่าน 925 ครั้ง
ชีวิตบนเส้นด้ายของ อาจารย์มหา′ลัยไทย ถูกไล่ออกง่ายๆด้วยมุข"ไม่ต่อสัญญา"
17 ส.ค. 58 | อ่าน 386 ครั้ง
สกอ.หาช่องดูแลพนักงานหวังรับสิทธิเท่าข้าราชการ
28 พ.ค. 55 | อ่าน 886 ครั้ง
ไทยรั้งท้ายไม่พร้อมสู่อาเซียน
17 เม.ย. 55 | อ่าน 4399 ครั้ง
ศธ.วาง 4 มาตรการแก้ "นักเรียนตีกัน"
14 ก.ย. 53 | อ่าน 16559 ครั้ง
‘อดิศร’ค้านใช้ม.44เปิดต่างชาติตั้งม.ในไทย ซัด’อย่าใช้ม.44เป็นแก้วสารพัดนึก นึกผิดจะยุ่งทั้งประเทศ’
22 พ.ค. 60 | อ่าน 238 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.