Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: สอศ.ออกมาตรการป้องปรามการรับน้องรุนแรงหนุนรับน้องสร้างสรรค์ส่งเสริมควา
      

คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: สอศ.ออกมาตรการป้องปรามการรับน้องรุนแรงหนุนรับน้องสร้างสรรค์ส่งเสริมความสามัคคีรุ่นพี่-รุ่นน้อง

 

          เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลรับน้องใหม่ปัญหาที่หลายฝ่ายห่วงใยและไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นที่ผ่านมาคือเหตุการณ์การรับน้องรุนแรงดังที่เห็นเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกปีซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของกิจกรรมการรับน้องใหม่ที่ถูกต้องตามประเพณีที่สืบทอดมายาวนานที่มุ่งหวังถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องให้มีความสามัคคีมีระเบียบวินัยมีความภาคภูมิใจในสถาบันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่น้องดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการ (สอศ.) จึงกำหนดนโยบายและมาตรการการรับน้องใหม่ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2555 เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดสอศ. ทั้ง 416 แห่งถือเป็นแนวปฏิบัตินายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่าสอศ.กำหนดนโยบายและมาตรการการรับน้องใหม่เพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งการทะเลาะวิวาทจนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ตนเองและประชาชนทั่วไปการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนตนของเยาวชนไม่ให้เกิดขึ้นโดยสนับสนุนให้สถานศึกษาสังกัดสอศ.ทุกแห่งจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องรวมทั้งบ่มเพาะจิตใจให้นักศึกษาที่เข้าใหม่มีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ได้เรียน
          สำหรับนโยบายในภาพรวมมีดังนี้ 1. ไม่ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นอกสถานศึกษาโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนต้องได้รับการปรับเปลี่ยนโยกย้าย 2. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ควรอยู่ในการดูแลรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีลักษณะสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมไม่ขัดต่อระเบียบของวิทยาลัยประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมและ 3. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ควรเคารพเสรีภาพและหลักความเสมอภาคของเด็กและเยาวชนห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบคคลทห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจส่วนมาตรการที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการคือ 1. ให้สถานศึกษาจัดให้มีกลุ่มเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาครูที่ปรึกษาผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับวิทยาลัยทราบ 2. ให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานพยาบาลชุมชนเพื่อเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่3. ให้สถานศึกษามีสาย call center เพื่อให้ผู้ปกครองและหน่วยงานเครือข่ายติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ของสถานศึกษานั้นๆ 4. หากเครือข่ายครูผู้ปกครองตลอดจนประชาชนผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงกับวิทยาลัยต่างๆได้ให้แจ้งไปที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1156 ได้ตลอด 24 ชม 5. ให้สถานศึกษากำหนดมาตรการป้องกันการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินตามนโยบายและมาตรการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด 6. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นต่อสถานการณ์และเหมาะสมตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
          ทั้งนี้มาตรการที่ออกมาถือเป็นปราการด่านแรกที่จะป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากการรับน้องไม่สร้างสรรค์แต่หากให้นักศึกษาทุกคนตระหนักถึงความดีงามและคุณค่าของประเพณีรับน้องที่มุ่งหวังจะสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้ก่อเกิดแล้วเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์รับน้องที่ไม่สร้างสรรค์เกิดขึ้นแน่นอนwww.vec.go.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 31 พ.ค. 55   อ่าน 1441 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
“บอร์ด สกสค.” มีมติให้ ผอ.อค.ออกจากตำแหน่งชั่วคราว พร้อมตั้ง กก.สอบใช้เวลา 2 เดือน
17 ก.พ. 55 | อ่าน 78199 ครั้ง
สนช.ชงกม.ปฏิรูปศึกษา 11ฉบับ
04 ก.พ. 59 | อ่าน 878 ครั้ง
คลอดโรดแมป 9 เดือนดันเกณฑ์ประเมินสถานศึกษา
16 พ.ย. 58 | อ่าน 371 ครั้ง
รวมประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง (31
02 ก.ย. 59 | อ่าน 356 ครั้ง
ผลการประชุม ก.ค.ศ. 13/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
29 ส.ค. 60 | อ่าน 355 ครั้ง
แนะสอบบรรจุจากส่วนกลาง
27 ก.ย. 54 | อ่าน 14950 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.