Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพฐ.ทำงานใหญ่เคี่ยวครู 1 แสนคน




      

สพฐ.ทำงานใหญ่เคี่ยวครู 1 แสนคน

 

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบโดยมีเป้าหมาย จำนวน 120,427 คน แบ่งเป็นกลุ่มครูที่มีความรู้สมรรถนะขั้นสูง 19,051 คน และกลุ่มครูที่มีสมรรถนะความรู้ขั้นพื้นฐาน 121,176 คน โดยมีหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยฝึกอบรมครูหลากหลายหน่วยงาน อาทิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะมาช่วยอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น, คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมครูสาขาสังคมศึกษา ภาษาไทย การศึกษาพิเศษ จิตวิทยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะอบรมครูด้านการงานอาชีพ ศิลปะ นาฏศิลป์, สถาบันการพลศึกษา อบรมครูในกลุ่มสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะอบรมวิชาดนตรี
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการใหญ่ที่ สพฐ. จะพัฒนาครูอย่างเข้มข้นแบบเป็นระบบมากขึ้น สำหรับการฝึกอบรมจะเน้นให้ครูได้รับการฝึกอบรมภายในโรงเรียนมากที่สุด โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประสานกับหน่วยงานที่จะเข้ามาฝึกอบรม เพื่อที่ครูจะได้ไม่จำเป็นต้องออกไปนอกโรงเรียนเป็นเวลานานเกินไป ส่วนครูที่มาอบรมจะเป็นครูที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้ในแต่ละวิชาด้วย เพราะ สพฐ. ต้องการช่วยให้ครูมีขั้นตอนของการพัฒนาตนเอง ขณะเดียวกันการพัฒนาครูครั้งนี้จะใช้เข้าสู่ระบบการประเมินวิทยฐานะในอนาคตด้วย.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์



โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 55   อ่าน 844 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สทศ.เร่งพัฒนาข้อสอบยูเน็ต
11 เม.ย. 55 | อ่าน 8345 ครั้ง
สกสค.ต่อเวลาองค์การค้าฯฟื้นธุรกิจ
08 ม.ค. 56 | อ่าน 1256 ครั้ง
ก.ค.ศ.ประกาศรับรองวุฒิคอมพิวเตอร์มรธ.
31 ส.ค. 54 | อ่าน 69491 ครั้ง
ข่าวล่าสุด! ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
25 ก.พ. 58 | อ่าน 677 ครั้ง
คุรุสภาอาสาคุมการผลิตครู
20 ก.ย. 54 | อ่าน 51158 ครั้ง
เร่งสรุปงานวิจัยครูพันธุ์ใหม่
26 ธ.ค. 54 | อ่าน 96357 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.