Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ยอดสมัครนักศึกษาราชภัฏเชียงใหม่ทะลุหมื่นครุศาสตรบัณฑิตสุดฮอตติดอันดับ 1-5 สาขาวิชา
      

ยอดสมัครนักศึกษาราชภัฏเชียงใหม่ทะลุหมื่นครุศาสตรบัณฑิตสุดฮอตติดอันดับ 1-5 สาขาวิชา

 

          ผศ.กัลยา หงษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มรภ.ชม.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มรภ.ชม.ได้กำหนดแผนรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 5,100 คน จาก 9 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 81 สาขาวิชา ซึ่งจากสถิติการสมัครพบว่ามีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง รวมถึง 8 จังหวัดภาคเหนือ ให้ความสนใจสมัครสอบคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 10,749 คน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากทุกปีที่ผ่านมา
          สำหรับสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจ 10 อันดับแรก คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี ) ได้แก่ อันดับหนึ่งสาขาวิชาสังคมศึกษา อันดับสองสาขาวิชาภาษาไทย อันดับสามสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รองลงมาคือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชา พลศึกษา ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ในปีนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก อาจเนื่องมาจากปัจจัยการกำหนดเป้าหมายในการประกอบอาชีพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับการเป็นสถาบันผลิตครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มาเป็นระยะเวลานานและเป็นที่ยอมรับต่อสังคมในวงกว้าง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ การเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาทางการศึกษามากขึ้น
          นายบริพัตร ป้างอินทร์ นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หนึ่งในผู้สมัครสอบสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ. 5 ปี) กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกภาษาจีนเพราะมีพื้นฐานในการเรียนระดับมัธยมมาแล้ว และต้องการที่จะต่อยอดการใช้ภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น โดยเลือกเรียนหลักสูตร 5 ปี เพราะต้องการประกอบอาชีพข้าราชการครู เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง เป็นที่เคารพในสังคม และที่สำคัญยังได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ ซึ่งผู้ปกครองก็ได้ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
          น.ส.สุดารัตน์ อุปสุขิน นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ กล่าวว่า ตนสมัครสอบในสาขาวิชานาฏศิลป์ (ค.บ. 5 ปี) เพราะมีใจรักในงานแสดง จึงเชื่อมั่นว่าการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะทำให้ตนได้รับความรู้ทางทฤษฎีและทักษะด้านการปฏิบัติอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่และอาจารย์หลายๆ ท่าน จึงเป็นเหตุผลที่เลือกมาสมัครเข้าศึกษาต่อ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 18 พ.ค. 55   อ่าน 1266 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"ชินวรณ์" มอบ กศน.ปรับงบประมาณเพื่อดูแลหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กโอกาส และเด็กชาวเขา
16 ก.พ. 54 | อ่าน 10583 ครั้ง
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตก่อนประถม)
07 ต.ค. 59 | อ่าน 313 ครั้ง
ศธ.ชู "สตูลโมเดล" แก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน
06 มิ.ย. 59 | อ่าน 282 ครั้ง
ชงก.พ.คัดคนจากความสามารถไม่เน้นใบปริญญา
25 เม.ย. 59 | อ่าน 314 ครั้ง
สสวท.นำร่อง 12 ศูนย์สะเต็มศึกษา
24 ก.พ. 57 | อ่าน 879 ครั้ง
รับตรงเข้าอุดมศึกษาอธิการ-นร.รุมต้านไม่เชื่อมั่นข้อสอบกลาง
30 พ.ค. 57 | อ่าน 538 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.