Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ยอดสมัครนักศึกษาราชภัฏเชียงใหม่ทะลุหมื่นครุศาสตรบัณฑิตสุดฮอตติดอันดับ 1-5 สาขาวิชา
      

ยอดสมัครนักศึกษาราชภัฏเชียงใหม่ทะลุหมื่นครุศาสตรบัณฑิตสุดฮอตติดอันดับ 1-5 สาขาวิชา

 

          ผศ.กัลยา หงษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มรภ.ชม.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มรภ.ชม.ได้กำหนดแผนรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 5,100 คน จาก 9 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 81 สาขาวิชา ซึ่งจากสถิติการสมัครพบว่ามีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง รวมถึง 8 จังหวัดภาคเหนือ ให้ความสนใจสมัครสอบคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 10,749 คน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากทุกปีที่ผ่านมา
          สำหรับสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจ 10 อันดับแรก คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี ) ได้แก่ อันดับหนึ่งสาขาวิชาสังคมศึกษา อันดับสองสาขาวิชาภาษาไทย อันดับสามสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รองลงมาคือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชา พลศึกษา ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ในปีนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก อาจเนื่องมาจากปัจจัยการกำหนดเป้าหมายในการประกอบอาชีพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับการเป็นสถาบันผลิตครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มาเป็นระยะเวลานานและเป็นที่ยอมรับต่อสังคมในวงกว้าง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ การเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาทางการศึกษามากขึ้น
          นายบริพัตร ป้างอินทร์ นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หนึ่งในผู้สมัครสอบสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ. 5 ปี) กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกภาษาจีนเพราะมีพื้นฐานในการเรียนระดับมัธยมมาแล้ว และต้องการที่จะต่อยอดการใช้ภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น โดยเลือกเรียนหลักสูตร 5 ปี เพราะต้องการประกอบอาชีพข้าราชการครู เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง เป็นที่เคารพในสังคม และที่สำคัญยังได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ ซึ่งผู้ปกครองก็ได้ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
          น.ส.สุดารัตน์ อุปสุขิน นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ กล่าวว่า ตนสมัครสอบในสาขาวิชานาฏศิลป์ (ค.บ. 5 ปี) เพราะมีใจรักในงานแสดง จึงเชื่อมั่นว่าการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะทำให้ตนได้รับความรู้ทางทฤษฎีและทักษะด้านการปฏิบัติอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่และอาจารย์หลายๆ ท่าน จึงเป็นเหตุผลที่เลือกมาสมัครเข้าศึกษาต่อ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 18 พ.ค. 55   อ่าน 1283 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สทศ.เผยขาดสอบ 7 วิชาสามัญเพียบ
12 ม.ค. 55 | อ่าน 105813 ครั้ง
เปิดแผนเพิ่มยอดเรียนอาชีวะปี 58
01 ก.ย. 57 | อ่าน 375 ครั้ง
เข้มคุณภาพครูประเมินทุก 3 ปี สอบตก 2 ครั้งชวดเงิน ครั้งที่ 3 มีสิทธิให้ออก
04 ก.ค. 57 | อ่าน 986 ครั้ง
เปิดวงเสวนา “การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์สู่ศตวรรษที่ 21 : จากการเรียนรู้ร่วมกันสู่นโยบาย” จะไปทางไหนดี
02 มี.ค. 61 | อ่าน 294 ครั้ง
ปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและครอบครัว
16 ธ.ค. 56 | อ่าน 423 ครั้ง
ระดมกึ๋นเด็กปรับ "สุภาพบุรุษอาชีวะ" ทบ.ชงหลักสูตรยั่งยืน-ขัดเกลาสตินักเรียนปี1
19 พ.ย. 55 | อ่าน 739 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.