Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งครูหรือเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนสังกัด
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งครูหรือเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนสังกัด

 

          ศิริพร กิจเกื้อกูล   เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          สถานี ก.ค.ศ.ในครั้งนี้จะนำข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณียื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ที่เขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่งแล้วภายหลังได้ย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ หรือโอนไปหน่วยงานอื่นต่อมา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม ได้อนุมัติผลการประเมิน โดยให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันที่ผู้นั้นย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ หรือโอนไปหน่วยงานอื่นทำให้เกิดคำถามว่ากรณีเช่นนี้ ใครจะเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ จึงได้หยิบยกมาเล่าสู่เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นความรู้โดยทั่วกันค่ะ
          การสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีดังกล่าวข้างต้นเทียบเคียงได้กับกรณีตาม มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. ที่ได้มีมติตอบข้อหารือกรณีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น. เขต 3 ได้ยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการไว้ก่อนถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อมา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา น. เขต 3 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าว มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยให้มีผลอนุมัติย้อนหลังไปก่อนวันที่รับโอน ซึ่งกรณีดังกล่าว อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วินิจฉัยว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการไว้ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น. เขต 3 แม้ว่าในขณะที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา น. เขต 3 มีมติอนุมัติให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดังกล่าวได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ตาม แต่กรณีนี้เป็นการอนุมัติย้อนหลังไปในวันที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษายังคงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น. เขต 3 ดังนั้น การออกคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายนี้ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น. เขต 3
          กล่าวโดยสรุป การสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในกรณีที่ผู้ขอได้ยื่นคำขอไว้ที่เดิมแล้วได้ย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ หรือโอนไปสังกัดหน่วยงาน อื่นๆแล้ว หากต่อมา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาเดิม ได้อนุมัติผลการประเมินโดยให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันที่ผู้นั้นย้ายหรือโอนไปต่างสังกัด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
          ทราบเช่นนี้แล้ว ก็หวังว่าจะเป็นแนวปฏิบัติให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 14 พ.ค. 55   อ่าน 1167 ครั้ง      คำค้นหา : แต่งตั้งครู , เลขาธิการ ก.ค.ศ. , ก.ค.ศ.
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"เงินกู้ ช.พ.ค."ต่อยอดหรือสร้างหนี้???
01 ก.พ. 56 | อ่าน 510 ครั้ง
ทปอ.โยนรัฐจัดงบอุดหนุนเพิ่ม สนอง’ลดค่าเล่าเรียน’อุดมศึกษา
24 มิ.ย. 56 | อ่าน 323 ครั้ง
ศธ.เข้มอาชีวะนักเลง เพิกถอนใบอนุญาต-ปิดถาวร
08 ก.ย. 53 | อ่าน 13101 ครั้ง
วันครูชายแดนใต้ขอแค่ได้ทำหน้าที่
16 ม.ค. 56 | อ่าน 500 ครั้ง
ชงตัดเงินเดือนอาจารย์หลักสูตรพิเศษ
30 พ.ค. 59 | อ่าน 296 ครั้ง
’สมพงษ์’ชี้ข้อมูล’สกศ.-สสค.’ยัน’เด็กออกกลางคัน’เพิ่มขึ้น
03 ม.ค. 56 | อ่าน 617 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.