Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ.วอนมหา’ลัยควักก่อน เงินพนง. - ยันจ่ายคืนปี’56
      

ศธ.วอนมหา'ลัยควักก่อน เงินพนง. - ยันจ่ายคืนปี'56

 

          ประธาน ทปอ.เห็นใจพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับความเดือดร้อนจริง ชี้แก้กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนทำได้ยาก 'สุชาติ'วอนต้นสังกัดควักกระเป๋าจ่าย 5% ไปก่อน ยันรัฐบาลตั้งงบจ่ายคืนปี'56 แน่ แกนนำเครือข่ายยันให้รื้อกฎหมาย หวั่นจะออกนอกระบบมากขึ้น
          กรณีเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการรวมตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 40 แห่ง เสนอนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้แก้ปัญหาค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เท่ากับข้าราชการ พร้อมเรียกร้องให้เร่งปรับเงินเดือนขึ้น5% เหมือนกับข้าราชการ และเสนอแนะให้แก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เป็นพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับข้าราชการโดยล่าสุด นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ออกมาชี้แจงว่าการที่พนักงาน มหาวิทยาลัยบางแห่ง ยังไม่ได้รับการปรับเงินเดือนขึ้น 5% เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ยอมสำรองจ่ายไปก่อน เนื่องจากมีแผนการใช้เงินอยู่แล้วนั้น
          เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายสุชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เห็นชอบตามที่ตนเสนอแล้ว อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือน 5% เช่นเดียวกับที่ขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ เพียงแต่ว่าปีนี้ขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้เงินรายได้ของตนเองเจียดจ่ายไปก่อน เนื่องจากไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า แต่สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบให้ในปีงบประมาณ 2556 โดยเรื่องนี้ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทราบเรื่องแล้ว และยังพอใจเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาตนยังเสนอ ครม.ให้ดูแลสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ โดยก่อนออกจากราชการเคยได้รับสิทธิระบบ โดยก่อนออกจากราชการเคยได้รับสิทธิประโยชน์เช่นไร เมื่อออกมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ควรได้รับเช่นนั้น ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้ามาใหม่ จะมี 2 รูปแบบคือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งจะจำกัดจำนวนอัตราการรับเอาไว้ ส่วนนี้รัฐบาลจะต้องดูแลอยู่แล้ว ส่วนพนักงานที่มหาวิทยาลัยรับมา โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจะต้องดูแลให้ทั่วถึง
          ผู้สื่อข่าวถามว่า เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอแนะให้แก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาเป็นพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิดูแลเทียบเท่าข้าราชการ นายสุชาติกล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ทราบรายละเอียด ยังไม่ขอพูด
          ด้านนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานทปอ. กล่าวว่า ทปอ.ได้หารือกับสำนักงบประมาณและรัฐบาลเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน 5% ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยรัฐบาลขอให้มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้จ่ายไปก่อน และจะคืนให้ในปีงบประมาณ 2556 แต่จะไม่จ่ายในรูปแบบของเงินเดือน จ่ายในรูปของครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นงบประมาณเพิ่มเติม ไม่เกี่ยวกับงบปกติที่รัฐบาลให้ และให้มหาวิทยาลัยนำไปบริหารจัดการเอง ส่วนใครจะบริหารจัดการอย่างไรนั้น ไม่ทราบ
          ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ถ้าถามตน ก็คิดว่าขณะนี้รัฐบาลไม่ได้ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร ในขณะที่แต่ละแห่งมีจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น อาทิ มธ. มีประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ขณะที่บางแห่งมีถึง 2 ใน 3 ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยออกนอกระบบบางแห่งมีพนักงานมหาวิทยาลัยถึง 100% วิทยาลัยออกนอกระบบบางแห่งมีพนักงานมหาวิทยาลัยถึง 100%
          ผมยอมรับว่าพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ซึ่งผมเข้าใจ แต่เป็นเรื่องที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะไปแก้ไข และบริหารจัดการให้ดี โดยที่ผ่านมาผมได้เสนอต่อนายสุชาติไปว่าหากรัฐบาลมีมติอะไรที่เป็นสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ก็ขอให้มีผลถึงพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย หากเป็นมติ ครม.แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายอะไรทั้งสิ้น นายสมคิดกล่าว และว่าส่วนข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น น่าจะเป็นไปได้ยาก เพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการโดยเฉพาะดังนั้น การออกกฎหมายใหม่ น่าจะเป็นไปได้มากกว่า ส่วนจะแก้อะไร จะต้องไปคิดรายละเอียด
          นายประทัย พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มทร.) เชียงราย ในฐานะแกนนำกลุ่มเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยฯกล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยฯรวมตัวกันผ่านเฟซบุ๊ก ในชื่อว่า กลุ่มเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยฯ โดยภายหลังมีการเคลื่อนไหวแล้วพบว่า มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์จำนวนมาก ให้ความสนใจเข้าร่วมขณะนี้มีจำนวนถึง 1,900 คนแล้ว จากมหาวิทยาลัยกว่า 40 แห่ง ที่ผ่านมาทางกลุ่มเครือข่ายฯ มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ต้องเข้าใจว่าอาจารย์บางคนยังไม่กล้าออกมา เพราะกลัวจะเกิดผลกระทบกับการทำงาน
          นายประทัยกล่าวต่อว่า การออกมาเรียกร้องครั้งนี้ ถือเป็นการเรียกร้องตามสิทธิ ไม่ได้ทำผิดกฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ ที่ผ่านมาพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับสิทธิตามที่ควรจะเป็น และอดทนกันมานานแล้ว จึงต้องออกมาเรียกร้อง โดยเฉพาะกลุ่ม มรภ.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ซึ่งปัจจุบันนี้คิดว่าอาจารย์ในมรภ.และ มทร.ทุกคนมีความสามารถไม่น้อยกว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่กลับไม่ได้รับการดูแล บางคนทนรับสภาพไม่ไหว เพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ก็ต้องลาออกไปรับจ้างทำวิจัยบ้าง ไปสอบเป็นครูประถมฯที่เงินเดือนสูงกว่าบ้างเพราะเงินเดือนไม่พอใช้ ขณะที่เงิน 5% ที่รัฐบาลขึ้นให้กับข้าราชการ พนักงานก็ต้องได้รับด้วย ก็ผลักกันไปมาระหว่างรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลก็โยนให้มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้ของตัวเอง ขณะที่เกือบทุกแห่ง เท่าที่ทราบโดยเฉพาะมรภ. ยังไม่มีที่ไหนปรับเพิ่มเงิน 5% ให้พนักงานมหาวิทยาลัย เพราะแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะมีแผนการอยู่แล้วว่าจะใช้เงินงบประมาณไปทำอะไรบ้าง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอธิการบดี ดังนั้น หากผู้แผนการอยู่แล้วว่าจะใช้เงินงบประมาณไปทำอะไรบ้าง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอธิการบดี ดังนั้น หากผู้บริหารขาดธรรมาภิบาล ก็จะทำให้บุคลากรได้รับความเดือดร้อน
          ทางเครือข่ายฯยืนยันว่า ต้องการเดินหน้าในเรื่องการปรับแก้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาเป็น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือออกกฎหมายใหม่ที่มาดูแลพนักงาน มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ไม่เช่นนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบมากขึ้น เกรงว่าพนักงานมหา วิทยาลัย จะเป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดนายประทัยกล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 03 เม.ย. 55   อ่าน 9789 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สั่งโรงเรียนเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 พ.ย. 62 | อ่าน 368 ครั้ง
ไอซีที ทุ่มงบ 120 ล้าน ซื้อโปรแกรมป้องกันเว็บโป๊ในแท็บเล็ต ป.1
29 ส.ค. 55 | อ่าน 1175 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
31 ม.ค. 62 | อ่าน 1150 ครั้ง
"วิษณุ"ขู่ ขรก.เจอประเมินแน่ ทำดีมีเงินแจก ได้เลื่อนขั้น-ทำไม่ดีเจอเด้ง ตัดงบกระจุย
14 ม.ค. 59 | อ่าน 447 ครั้ง
สพฐ.คลอดหลักสูตรปฐมวัย
16 ส.ค. 60 | อ่าน 742 ครั้ง
ชงแผนคุรุทายาทอาชีวะรับเมกะโปรเจกต์
12 พ.ย. 58 | อ่าน 581 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.