Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน
      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

 

          การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาด้านการบริการของสถาบันการศึกษา ไม่เพียงแต่ทำให้บัณฑิตสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนกลุ่มอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังส่งเสิรมให้บัณฑิตสามารถใช้ชีวิตในสังคมอาเซียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ดังจะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บัณฑิตที่ผลิตออกไปนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ทุ่มเทสรรพกำลังอย่างเต็มที่พัฒนาทั้งด้านของภาษาและวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน
          ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น มุ่งเน้นใน 3 เรื่องหลัก คือ
          สมรรถนะวิชาชีพ
          ภาษาอังกฤษ
          วัฒนธรรม
          สมรรถนะวิชาชีพ
          เป็นที่ทราบกันดีว่า ราชมงคลกรุงเทพ จัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพที่หลากหลาย และเป็นวิชาชีพที่สอดคล้องกับกรอบของ AEC ที่สามารถเคลื่อนย้ายการทำงานข้ามประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อกำหนดและสมรรถนะวิชาชีพนั้นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถึงแม้ราชมงคลกรุงเทพมั่นใจว่านักศึกษาของเรามีศักยภาพและความสามารถด้านปฏิบัติการขั้นสูง แต่เชื่อว่าความสามารถด้านนี้มหาวิทยาลัยก็ยังเร่งพัฒนาทักษะอยู่เช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาเมื่อออกไปสู่สังคมอาเซียน ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการจัดหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์โดยบูรณาการองค์ความรู้จากต่างคณะเข้าด้วยกันเป็นวิชาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ศาสตร์ต่างกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการบริการแบบใหม่ รวมถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจแบบใหม่ ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(OKMD) และผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ จากบริษัท แกะดำทำธุรกิจ เป็นอย่างดี
          ภาษาอังกฤษ
          การเรียนภาษาอังกฤษคิดว่าทุกมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ในชั้นเรียน แต่นักศึกษาก็ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ ราชมงคลกรุงเทพตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี และได้จัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนในหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
          จัดการเรียนพิเศษทุกวันหลังเลิกเรียน โดยมุ้งเน้นการสนทนาอย่างเดียว และจะจัดเป็น Speaking corner โดยให้อาจารย์ต่างชาตินั่งตามใต้ต้นไม้และใต้ถุนอาคาร เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปสนทนาในรูปแบบเป็นกันเองในชีวิตประจำวัน
          เปิดร้านกาแฟร่วมกับ Inthanin coffee ในมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาพูดภาษาอังกฤษ ได้รับส่วนลดทันทีแก้วละ5 บาท ทั้งนี้โดยใช้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติและนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเป็นคนขาย
          แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยก่อตั้งเป็นปีที่ 12 ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติจากทั้งยุโรป แอฟริกา และอาเซียน ซึ่งเป็นโอกาสหรือข้อได้เปรียบของมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติได้ตลอดทั้งปี
          โครงการส่งนักศึกษาสหกิจไปต่างประเทศหลักสูตรสหกิจเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ต้องการให้นักศึกษามีประสบการณ์สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษา ขณะนี้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนส่งนักศึกษาไปสหกิจต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เป็นต้นไปทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการส่งนักศึกษาสหกิจไปในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยประเทศแรกที่ตั้งใจไว้คือ ประเทศสิงคโปร์ คณะผู้บริหารได้เดินทางไปพบปะหารือกับผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ต่างต้องการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 4-6 เดือน โดยพร้อมที่จะจัดหาที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน และเบี้ยเลี้ยงให้กับนักศึกษา 400-700 เหรียญสิงคโปร์ ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่นอกเหนือจากได้ประสบการณ์จริงแล้ว ยังได้ใช้ภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติด้วย
          ด้านวัฒนธรรม
          ปัจจุบันสังคมเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว ต้องเข้าใจองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่นศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ ราชมงคลกรุงเทพให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก และโชคดีที่มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติและต่างศาสนา มีทั้งชมรมพุทธศาสนา ชมรมมุสลิมเทคนิคกรุงเทพ ฯลฯ ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาก็จะมีการจัดกิจกรรมของแต่ละชมรม ทำให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะเดินทางไปประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อพบปะและสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาในประเทศนั้นๆ ด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 27 มี.ค. 55   อ่าน 8480 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กระทรวงศึกษาฯแถลงข่าวจัดงาน African Week
16 ก.ย. 53 | อ่าน 14615 ครั้ง
ว1/2558 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ.
14 มิ.ย. 58 | อ่าน 736 ครั้ง
’ครม.’ไฟเขียวเพิ่มเงินรายหัว’นักเรียนกศน.’
25 ก.ย. 56 | อ่าน 781 ครั้ง
สกอ.เสริมเครื่องมืออาจารย์มหา’ลัยสร้างกฎเกณฑ์ให้คะแนนวัดประเมินน.ศ.เรียนรู้
13 มี.ค. 57 | อ่าน 495 ครั้ง
คัด ร.ร.เล็ก รับรางวัล ’สอนเป็นเลิศ’ สพฐ.เฟ้น 5 ภาค-ใช้เกณฑ์โอเน็ต-ชูต้นแบบชุมชน
29 ก.ค. 57 | อ่าน 843 ครั้ง
ชงครม.เยียวยาจ่ายเงิน 46 ทุนครูล่าช้า สอศ.เร่งแจง - เจรจาสถานศึกษาขอผ่อนผันค่าเรียน
22 ส.ค. 55 | อ่าน 983 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.