Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เผยรายชื่อโยกย้าย ผอ.ในสังกัด สอศ.          สอศ.เผยรายชื่อโยกย้าย แต่งตั้ง ผอ.สถาบันในสังกัด และให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งไปปฏิบัติหน้าที่ภายในวันที่ 21 ก.พ.

          เมื่อวันที่ 4 ก.พ.54 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สอศ. ได้มีมติแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน 46 ราย ดังนี้ 1.น.ส.กาญจนา ภาสุรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง(ผอ.วช.)ลำปาง เป็น ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา(วอศ.)ลำปาง 2.นายเกษม คำมี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ(วก.)พนมไพร เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิค(วท.)คูเมือง 3.นายกันตพัฒน์ พุกสวัสดิ์ ผอ.วก.แกลง เป็น ผอ.วช.ฉะเชิงเทรา 4.นายจาตุรันต์ วัฒนะประทีป ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เป็น ผอ.วก.วังไกลกังวล 5.นายจิระวัฒน์ ชวลิต ผอ.วท.เดชอุดม เป็น ผอ.วท.ยโสธร 6.นายจุรินทร์ มิลินทสูต ผอ.วช.ราชบุรี เป็น ผอ.วท.นครปฐม 7.นายเจนวิทย์ ครองตน ผอ.วก.มหาราช เป็น ผอ.วช.สมุทรปราการ 8.นายจำลอง กล่อมอยู่ ผอ.วช.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.วช.ปราจีนบุรี

          9.นางฉันทนา พิพัฒน์บรรณกิจ ผอ.วอศ.เพชรบุรี เป็น ผอ.วอศ.สุพรรณบุรี 10.นายเฉลิม ชุมภูนท์ ผอ.วก.บ้านผือ เป็น ผอ.วท.กาญจนาภิษกอุดรธานี 11.นายเฉลียว เทศทับ ผอ.วช.บรรหารแจ่มใส เป็น วก.เสนา 12.นายชัยศักดิ์ ไชยศรี ผอ.วช.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.วท.สุวรรณภูมิ 13.นายไชยรัตน์ ประดิษฐ์พัฒนชาญ ผอ.วก.ศรีบุญเรือง เป็น ผอ.วก.บ้านผือ 14.นายธัช แสงใส ผอ.วก.หนองกุงศรี เป็น ผอ.วก.หัวตะพาน 15.นายนเรศ เจริญศิลป์ ผอ.วท.นนทบุรี เป็น ผอ.วช.ธนบุรี 16.นายบุญช่วย ศรีเกษ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)ขอนแก่น เป็น ผอ.วษท.สุพรรณบุรี 17.นายประภาส คงสบาย ผอ.วก.เสนา เป็น ผอ.วท.ดุสิต 18.นายปริวัฒน์ ถานิสโร ผอ.วช.ระยอง เป็น ผอ.วอศ.เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) 19.นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล ผอ.วก.พล เป็น ผอ.วก.กุมภวาปี 20.นางพัชราภรณ์ ไชยนาม ผอ.วอศ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.วช.นครหลวง 21.นายพัสกร คำเพราะ ผอ.วก.หัวตะพาน เป็นผอ.วช.ศรีสะเกษ

          22.นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผอ.วท.ลำปาง เป็น ผอ.วท.เชียงราย 23.นายมานัส พานทอง ผอ.วก.ชัยบาดาล เป็น ผอ.วก.มหาราช 24.นางลอดหล้าดาวดี บุญฤทธิ์มนตรี ผอ.วอศ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.วอศ.เพชรบุรี 25.นายวรวิทย์ ศรีตระกูล ผอ.วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็น ผอ.วก.หนองกุงศรี 26.นางวรากร หิรัญมณีมาศ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง เป็น ผอ.วก.พล 27.นายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผอ.วท.ชัยภูมิ เป็น ผอ.วท.สัตหีบ 28.ว่าที่ พ.ต.วานิช สมชาติ ผอ.วท.คูเมือง เป็น ผอ.วท.สกลนคร 29.นายวิสุทธิ์ ชินนาพันธ์ ผอ.วท.เชียงราย เป็น ผอ.วท.ลำปาง 30.นายเศรษฐศิษฎ์ ณุวงศ์ศรี ผอ.วช.ศรีสะเกษ เป็น ผอ.วช.สกลนคร 31.นายสมผัด อินทรมา ผอ.วก.แก้งคร้อ เป็น ผอ.วช.ชัยภูมิ 32.นายสมพงษ์ เทศน์ธรรม ผอ.วก.เลิงนกทา เป็น ผอ.วก.พนมไพร 33.นายสมเดช พุ่มชา ผอ.วช.กำแพงเพชร เป็น ผอ.วช.ลำปาง 34.นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผอ.วก.กุมภวาปี เป็น ผอ.วท.ชัยภูมิ

          35.นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผอ.วท.สุวรรณภูมิ เป็น ผอ.วช.กาฬสินธุ์ 36.นางสุทธิวรรณ กิตินิรันดร์กุล ผอ.วช.ธนบุรี เป็นผอ.วท.นนทบุรี 37.นางสุภัทรา สัจจา ผอ.วอศ.สุพรรณบุรี เป็น ผอ.วอศ.นครปฐม 38.นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผอ.วช.จันทรบุรี เป็น ผอ.วช.กำแพงเพชร 39.นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผอ.วช.สมุทรปราการ เป็น ผอ.วอศ.ฉะเชิงเทรา 40.นายสุริยะ หินเธาว์ ผอ.วก.นิคมคำสร้อย เป็น ผอ.วก.เลิงนกทา 41.นายอดุลเดช คำผา ผอ.วท.ยโสธร เป็น ผอ.วท.เดชอุดม 42.นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ผอ.วก.องครักษ์ เป็น ผอ.วท.ฉะเชิงเทรา 43.นางอินดา แตงอ่อน ผอ.วอศ.นครปฐม เป็น ผอ.วอศ.กาญจนบุรี 44.นางอุบลวรรณ วิสัยจร ผอ.วช.นครหลวง เป็น ผอ.วก.พุทธมณฑล 45.นายอำนาจ ฝ่าวิบาก ผอ.วท.ลพบุรี เป็น ผอ.วก.ชัยบาดาล และ 46.นายไอสูรย์ ยินดีภพ ผอ.วก.พุทธมณฑล เป็น ผอ.วก.สอยดาว ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งไปปฏิบัติหน้าที่ภายในวันที่ 21 ก.พ.54.

 

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 54   อ่าน 16119 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครู 8.6หมื่นเฮ!รับเงินเดือนใหม่ ครม.เยียวยากลุ่มบรรจุก่อน 1 ม.ค. 55 ก.ค.ศ.คาดใช้งบเกือบ 2 พันล้านบาท
21 พ.ย. 55 | อ่าน 1861 ครั้ง
คูปอง กศน.ใกล้ความจริง
06 มี.ค. 58 | อ่าน 517 ครั้ง
“มหิดลวิทยานุสรณ์-จุฬาภรณฯ” รับ ม.4 ปี 55 เปิดสมัครทางเว็บไซต์ 1 ส.ค.นี้
26 ก.ค. 54 | อ่าน 80538 ครั้ง
ชี้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องดึงครูออกจากกิจกรรม
21 ม.ค. 58 | อ่าน 355 ครั้ง
กศน.แต่งตั้งโยกย้าย 60ผู้บริหาร
22 ต.ค. 57 | อ่าน 416 ครั้ง
วชช.ขยายโอกาสการศึกษาท้องถิ่น
13 มิ.ย. 54 | อ่าน 124866 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.