Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ. เร่งเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพครูกว่า 4,000 ราย ที่ไม่มีใบอนุญาต
      

สอศ. เร่งเยียวยาผู้ประกอบวิชาชีพครูกว่า 4,000 ราย ที่ไม่มีใบอนุญาต

          นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศพบว่า
          ผู้ดำรงตำแหน่งครู พนักงานราชการ ครูจ้างสอน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ และข้าราชการพลเรือนสามัญ ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 4,189 คน
          นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศพบว่า ผู้ดำรงตำแหน่งครู พนักงานราชการ ครูจ้างสอน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ และข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาอยู่ก่อนที่กฏหมายพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 จะมีผลบังคับใช้ ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 4,189 คน ตนจึงมอบหมายให้สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) ดำเนินการประสานงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุ สภาขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการจัดโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรกลุ่มนี้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐาน ตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฏหมายเพื่อให้มีสิทธิในการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ สสอ. เร่งจัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากรที่จะเข้ารับการพัฒนาทั้งหมดเพื่อจัดส่งไปยัง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ไปประสานขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลให้รับเป็นสถาบันจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและให้การศึกษา ฝึกอบรมวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพสอดคล้องกับ บริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และมีที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ในภูมิภาค ที่บุคลากรอาชีวศึกษาสามารถเดินทางไปศึกษาอบรมได้สะดวก โดยจะเสนอชื่อมหาวิทยาลัยไปให้คณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณาให้การอนุมัติ ก่อน หลังจากนั้นจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อกำหนดรายละเอียดในการพัฒนาบุคลากรให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ครบถ้วนต่อไป
          รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล่าวด้วยว่า เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาอาชีวศึกษายังมีความจำเป็นที่จะต้อง สรรหาและบรรจุบุคลากรเข้ามาเป็นครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพใหม่ ๆ ซึ่งเป็นสาขาเฉพาะทางและสาขาขาดแคลน เพื่อผลิตบุคลากรสายวิชาชีพและสายเทคโนโลยีปฏิบัติการรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โดยบุคลากรที่เข้ามาใหม่นี้จะขอผ่อนผันไปยังคุรุสภาให้สามารถทำหน้าที่สอนไป ก่อน ทั้งนี้จะตั้งเงื่อนไขให้บุคลากรกลุ่มนี้เข้ารับการพัฒนาเพื่อให้มี คุณสมบัติเฉพาะในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครูภายใน 2 ปี ด้วย

          ที่มา: http://www.thanonline.comโพสเมื่อ : 15 มี.ค. 55   อ่าน 10366 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เล็งของบ 3.7 พันล้านทำระบบดิจิตอลพัฒนาการศึกษา
12 ก.พ. 58 | อ่าน 414 ครั้ง
สอนนักเรียนทำวิจัยท้องถิ่น - เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น
18 ก.ค. 56 | อ่าน 740 ครั้ง
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา
22 ก.ค. 58 | อ่าน 573 ครั้ง
หนุนใช้โอเน็ตเกณฑ์ผ่านทุกช่วงชั้น ศธ.หวังจูงใจเด็ก - เสนอรวมผลพิซาจี้คุณภาพ ร.ร.
22 พ.ค. 55 | อ่าน 854 ครั้ง
ชี้นำร่องแท็บเล็ตเด็กตื่นตัวดี
28 ก.พ. 55 | อ่าน 11356 ครั้ง
เริ่มแล้ว!! สกสค.คลอดระเบียบแก้หนี้ครูครบวงจร รวมหนี้สินใน-นอกระบบ ปล่อยกู้ดอกต่ำ 3.5% เริ่มกลุ่มหนี
02 พ.ค. 60 | อ่าน 440 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.