Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


พัฒนาหลักสูตรอบรมครูสอนเด็กพิเศษงานวิจัยครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา          ผศ.วันทนีย์ บางเสน รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและฝึกปฏิบัติวิชาชีพขั้นพื้นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลาเปิดเผยถึงผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2552" ว่างานวิจัยดังกล่าวมุ่งศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 จำนวน31 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม เพื่อแสวงหาหนทางพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนให้เกิดผล สัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่งเด็กพิเศษส่วนใหญ่ที่อยู่ในความดูแลของครูเหล่านี้เป็นเด็กพิเศษในกลุ่ม แอลดี (LD) คือเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย
          ผศ.วันทนีย์ กล่าวว่า ขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนเด็กที่มีความต้อง การพิเศษในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมที่มีประสิทธิภาพ คือการกำหนดหัวข้อในการอบรมโดยผู้วิจัย และสำรวจความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหัวข้อต่างๆ จากนั้นนำหัวข้อที่ได้รับความต้องการอบรมสูงสุด 6 อันดับ มาร่างหลักสูตรและส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เมื่อผ่านความเห็นชอบ จึงจัดอบรมให้แก่ครูผู้สอน โดยสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าอบรม ซึ่งภายหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษเรียนร่วมและสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับ มาก
          "สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ ที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ทั้งยังมีหน่วยบริการผู้ปกครองและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านการให้คำ ปรึกษาและการจัดการเรียนการสอน กระตุ้นพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติ โดยแต่ละปีจะรับเด็กพิเศษที่มีความพิการไม่รุนแรงเข้าศึกษาประมาณ 15 คนและหากสามารถส่งเด็กพิเศษเข้าศึกษาในโรงเรียนร่วมได้อย่างน้อยปีละ 1 คน ก็นับเป็นผลสำเร็จ" ผศ.วันทนีย์ กล่าวและว่า เจตคติที่ดีถือเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลเด็กพิเศษที่ครูผู้สอนพึงมี ส่วนทักษะและความสามารถในการสอนหรือดูแลเด็ก เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 ก.พ. 2554 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 54   อ่าน 8325 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการคัดเลือกและรับครู
08 ก.พ. 59 | อ่าน 916 ครั้ง
โอเน็ตป. 6 ต่ำ - ข้อสอบยาก
19 มี.ค. 56 | อ่าน 632 ครั้ง
การจัดสรรงบประมาณ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
18 ธ.ค. 57 | อ่าน 564 ครั้ง
แชมป์โอลิมปิกวิชาการเกินครึ่งเมินทุนเรียนต่อ
19 ก.พ. 56 | อ่าน 659 ครั้ง
9มทร.หนุนนโยบายสกอ.-ประกาศร่วมรับตรงน.ศ.ปี 2555
25 ก.ค. 54 | อ่าน 98183 ครั้ง
มสด.เยียวยาเลื่อนวิทยฐานะ
03 พ.ค. 56 | อ่าน 560 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.