Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดผลสำรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาทั่วประเทศมน.คว้าแชมป์ถิ่น มหา'ลัย พท.ภาคเหนือมอมเมานักดื่มรุ่นเยาว์ 72 ร้านจำหน่ายเหล้า ส่วน จุฬา-มจษ.ไม่น้อยหน้า ขึ้นนำประจำภาคกลาง(70 ร้าน) ตามมาติดๆ ด้วยแชมป์ภาคอีสานกับ มข. (55ร้าน) และ มทร.ศรีวิชัย (45 ร้าน)แชมป์ภาคใต้
หลังจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เปิดผลสำรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาทั่วประเทศ รับวันเยาวชนแห่งชาติปี 53 เผยร้านเหล้ารอบมหา'ลัยรัศมี 300 เมตร พุ่งไม่หยุด พบ 45 สถาบัน ร้านเหล้าเปิดทำเลทองมอมเมาเยาวชน 1,522 แห่ง
นายอรรถพล จันทศิลา ประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา 40 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ได้ทำการสำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา รัศมี 30 เมตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระหว่างเดือนกันยายน รวม 45 มหาวิทยาลัย พบว่า มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมากถึง 1,522 ร้าน หรือ 1 มหาวิทยาลัยจะมร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากถึง 34 ร้าน ซึ่งพบตั้งแต่ร้านโชว์ห่วย ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ผับ บาร์
จากผลสำรวจเห็นได้ชัดเจนว่า ร้านเหล้ารอบสถานศึกษามีเพิ่มมากขึ้นในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ย 4-6 ร้านต่อสถาบันและอยู่ในรัศมี 300 เมตร ซึ่งทำให้นักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษามาก และมีชื่อเสียง ได้แก่ 1.ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) มากถึง 72 ร้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 58 ร้าน 2.ภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 55 ร้าน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 55 ร้าน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 46 ร้าน 3. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย (หาดใหญ่) 45 ร้าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 34 ร้าน และ 4.ภาคกลาง มหาวิทยาลัยจันทรเกษม 62 ร้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) 60 ร้าน นายอรรถพลกล่าว
นายวัชรา บัวทอง ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กรุงเทพฯ กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว อาจนำไปสู่แนวโน้มที่ทำให้ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลับ ทางเครือข่ายเยาวชนฯ จึงยื่นของเสนอ 4 ข้อให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาคือ 1. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องเป็นหลักในการเชื่อมประสานการบังคับใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รอบสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุข ตำรวจ สรรพสามิต มหาดไทย เป็นต้น จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมดำเนินการกันอย่างจริงจัง 2. ผลักดันให้คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เร่งผ่านมาตรการควบคุมร้านเหล้าปั่นและร้านเหล้ารอบสถานศึกษาออกมาเป็นกฏหมายโดยเร็ว หลังจากล่าช้ามามากกว่า 2 ปี
นายวัชรา กล่าวว่า สำหรับข้อ 3. ควรผลักดันให้มีคณะรัฐมนตรีด้านสังคม(ครม.สังคม) เพื่อทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และขอให้นำประเด็นร้านเหล้าปั่นและร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม และ 4. ขอให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเหล้ารอบสถานศึกษาที่เป็นปัญหาถูกเรียกร้องมาโดยตลอด ทั้งจาก นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ กลายเป็นปัญหาซ้ำซาก ที่ไม่ได้รับการแก้ไข เป้นการด่วน อาทิ หลังมหาวิทยาลัยจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นปัญหามายาวนาน
ทางเครือข่ายเยาวชนฯ ยังหวังว่า คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮล์แห่งชาติ จะเลิกเกรงใจธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีความเห็นตรงกันให้ผ่านมติมาตรการควบคุมร้านเหล้าและเหล้าปั่น รอบสถานศึกษา เพื่อเป็นของขวัญให้โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติครบรอบ 25 ปี นายวัชรา กล่าว
ตารางแสดงผลสำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในรัศมี 300เมตร ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระหว่างเดือนกันยายน รวม 45 มหาวิทยาลัย โดยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา เสนอในวันเยาวชนแห่งชาติ 2553
กรุงเทพและภาคกลาง
รายชื่อสถานศึกษา
จำนวนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮล์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย70มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม62มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(คลองหก)60มหาวิทยาลัยบูรพา58มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี57มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา57มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสวนดุสิต54มหาวิทยาลัยศิลปากร(ทับแก้ว)38มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)36สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง36มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ35มหาวิทยาลัยสยาม34มหาวิทยาลัยรามคำแหง33มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์31มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต29มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย28มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจักรพงษ์ภูวนาถ28มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์26มหาวิทยาลัยศิลปากร(ท่าพระจันทร์)25มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)25มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง20มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์)20มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร18มหาวิทยาลัยศรีปทุม16วิทยาลัยราชพฤกษ์15มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ11มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม4
ภาคเหนือ
รายชื่อสถานศึกษาจำนวนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮล์มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)72มหาวิทยาลัยแม่โจ้58มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(น่าน)14
ภาคอีสาน
รายชื่อสถานศึกษาจำนวนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮล์มหาวิทยาลัยขอนแก่น55มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี55มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา46มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(นครราชสีมา)46มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์23มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(สุรินทร์)23มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีเกษ12มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล12
ภาคใต้
รายชื่อสถานศึกษาจำนวนร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮล์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(สงขลา)45มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่34มหาวิทยาลัยหาดใหญ่25มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา19มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต15มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์11--จบ--

ที่มา : กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--ASTVผู้จัดการออนไลน์โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 53   อ่าน 12127 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’สุชาติ’ปิ๊ง!ขยายร.ร.ดังลดเด็กฝาก ดึงร.ร.เล็กรวมร.ร.ใช้ชื่อเดียวกัน-ที่นั่งเพิ่ม
21 พ.ค. 55 | อ่าน 1037 ครั้ง
องค์กรผู้บริหารมัธยม หนุนยกเลิก ‘สอบ’ผอ.รร. ใช้ ‘คัดเลือก’แทน
16 ก.ค. 61 | อ่าน 718 ครั้ง
ดึงผอ./รองผอ."เทรนเนอร์"ลดเรียน-เพิ่มรู้
22 ม.ค. 59 | อ่าน 845 ครั้ง
’ม.บูรพา’ผนึกกำลังเทศบาลผุดชุมชนต้นแบบ150ครัวเรือน
05 ก.ย. 54 | อ่าน 48061 ครั้ง
ติงสอนภาษาไทยผิดธรรมชาติมนุษย์
25 พ.ย. 57 | อ่าน 523 ครั้ง
กศน.สมุทรสาครพัฒนาแรงงาน
17 ม.ค. 56 | อ่าน 1060 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.