Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครูวิทย์-คณิตขาด3.2หมื่นร่างฯเงินเดือนวาระแรกฉลุย          'รมช.ศธ.'เผยทั่ว ปท.ขาด'ครูวิทย์-คณิต' 3.2 หมื่นคนชี้ 10 ปีแม่พิมพ์เกษียณ 2 แสนราย ส่งผลครูขาดเพิ่มทุกสาขา เล็งชง ครม.เห็นชอบโครงการสร้างอาจารย์มหา'ลัย-ครูพันธุ์ใหม่อีก 9 พันล้านบาท
          จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยา ศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) โดยปรับรูปแบบการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท 580 ทุน ใช้งบประมาณ 4,388 ล้านบาทนั้น ทางนายไชยยศจิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงเหตุผลที่ ครม.มีมติดังกล่าวออกมาว่า ปัจจุบันครูวิทยาศาสตร์ขาดแคลนประมาณ 14,000 คน และครูคณิตศาสตร์ขาดแคลนประมาณ 18,000 คน และอีก 10 ปีข้างหน้า ครูในภาพรวมจะเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 2 แสนคน จะส่งผลให้ขาดแคลนครูในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับไทยขาดแคลนนักวิจัย โดยปัจจุบันมีนักวิจัยแค่ 6 คนต่อประชากร 10,000 คน ขณะที่สิงคโปร์มีนักวิจัย60 คน ต่อประชากร 10,000 คน นอกจากนี้ตัวเลขงานวิจัยของไทยใช้งบฯอยู่ที่ 0.26% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ต่างกับสิงคโปร์ใช้งบฯในงานวิจัยถึง 3% และอเมริกา5% ของจีดีพี
          "นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีต้องการให้ใช้งบฯเพื่องานวิจัยเพิ่มเป็น 1%ภายใน 3 ปี และ 3% ภายใน 10 ปี จึงต้องเพิ่มนักวิจัย โดยต้องสร้างกันตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมศึกษา ปีนี้จึงต้องมีโครงการต่างๆ มารองรับ ทั้งปรับโครงการ สควค. 580 ทุน ใช้งบฯกว่า4,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.เรียนปริญญาโทในไทย 400 ทุน และ 2.เรียนปริญญาโทในไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ    จบแล้วส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ 1 ปี 180 ทุน" นายไชยยศกล่าว
          นายไชยยศกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ศธ.ยังมีโครงการสร้างอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยโดยให้ทุนแก่นักเรียนเรียน ปริญญาตรี-เอกเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ปีละ500 คน ใช้งบฯเกือบ 5,000 ล้านบาท รวมถึงมีโครงการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตใยแก้วนำแสงกับสถานศึกษาชนบทห่างไกล 10,000 โรงเรียน ใช้งบฯ 3,000 ล้านบาท และโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เรียน 6 ปี จบวุฒิปริญญาโท ปีละกว่า 34,000 คน ใช้งบฯ4,000 ล้านบาท โดยจะทยอยเสนอ ครม.เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
          วันเดียวกัน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่ง ครม.เป็นผู้เสนอ และร่างฉบับที่นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และคณะเป็นผู้เสนอ มีสาระสำคัญคือการปรับโครงสร้างเงินเดือนครูกว่า 4 แสนคน ให้เทียบเท่าข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับด้วยคะแนนเอกฉันท์ 314 เสียง โดยให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา 36 คน กำหนดแปรญัตติ 7 วัน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ในการประชุมสภาเมื่อวันที่ 27 มกราคม ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายสนับสนุนให้เร่งออกกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม จะทำให้เงินเดือนครูสังกัด ศธ.ปรับขึ้นร้อยละ 8 และเมื่อถึงวันที่ 1 เมษายน จะปรับเงินเดือนอีกร้อยละ 5 พร้อมข้าราชการทั่วประเทศ
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังสภามีมติรับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้เดินลงมาพบผู้แทนครูนับ 100 คน จาก 20 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ท่ามกลางเสียงปรบมือขอบคุณอย่างกึกก้อง
          นายชินวรณ์กล่าวว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูฯ จากนี้จะแปรญัตติภายใน 3 วัน โดยตนจะเป็นประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.เงินเดือนครูฯ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเริ่มประชุมนัดแรกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และจะเร่งรัดการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ครั้งก่อนจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2 และ 3 ต่อไป คาดว่าภายในเดือนมีนาคม จะพิจารณาในชั้นของวุฒิสภาได้ ถ้าได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา จะเป็นขั้นตอนของการนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งจะมีผลโดยตรงในการปรับเพดานเงินเดือนครูฯเพิ่ม 8%
          "ผมจะเร่งรัดร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูฯให้ทันภายในเดือนเมษายน เพื่อครูจะได้ปรับเงินเพิ่มตามมติ ครม.ที่ให้ปรับเงินเดือนข้าราชการทุกประเภทขึ้นอีก 5% ด้วย ซึ่งผมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เตรียมจัดทำคู่มือเพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนครูเข้าสู่อันดับเงินเดือน ขั้นต่ำ-ขั้นสูงรอไว้แล้ว โดยเมื่อร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา จะได้นำคู่มือเข้าสู่ที่ประชุม ก.ค.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบทันที" นายชินวรณ์กล่าว
          ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยหลังที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นชอบว่าจะจัดสอบในเดือนเมษายน เนื่องจากสพฐ.ได้รับอัตราคืน 16,000 ตำแหน่ง จากโครงการเออร์ลี่ฯ 12,000 อัตรา และอัตราเกษียณปี 2552 อีก 4,000 อัตรา อย่างไรก็ตาม การสอบบรรจุครูผู้ช่วยในปี 2554 จะตัดอัตราครูช่วยราชการออกด้วย เพราะที่ผ่านมามีครูขอไปช่วยราชการทั่วประเทศประมาณ4,000 อัตรา ซึ่งมีเหตุจำเป็น อาทิ การขอย้ายตามคู่สมรส หรือย้ายเพราะเหตุถูกปองร้าย ส่งผลให้โรงเรียนต้นทางขาดอัตรากำลังครูในส่วนนี้ไป โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาหลายปี ดังนั้น ปีนี้สพฐ.จะสะสางเรื่องนี้โดยการตัดอัตราครูช่วยราชการออก เพื่อให้โรงเรียนต้นทางได้คืนอัตราครูที่ขาดด้วย
          "การสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยจะทำ 2 ขั้นตอน คือ 1.สอบบรรจุในส่วนที่จัดสรรอัตราให้กับกลุ่มที่เป็นพนักงานราชการ และครูอัตราจ้างที่ต้องจัดสรรตำแหน่งว่างไว้ให้ 25% ซึ่งกลุ่มนี้จะคัดเลือกพร้อมกันต้นเดือนเมษายนและ 2.การสอบคัดเลือกทั่วไปกลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนเมษายน คาดว่าการสอบในครั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จะสอบขึ้นบัญชีไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2553 ที่ผ่านมาสพป.หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)เดิมได้สอบขึ้นบัญชีไว้แล้ว 69 เขต แต่ยังมีสพป.อีก 120 เขต และ สพม.42 เขต ที่ยังไม่ได้มีการสอบขึ้นบัญชีไว้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 54   อ่าน 11017 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชงเปลี่ยนประธานสอบสร้างโดมฉาว “ธีระเกียรติ” ขอผู้เชี่ยวชาญเป็นธรรม
25 ม.ค. 61 | อ่าน 411 ครั้ง
สอศ.บรรจุครูผช. 91 ตน.
29 ต.ค. 56 | อ่าน 434 ครั้ง
โก่งคอขันตามนาย
18 มี.ค. 59 | อ่าน 642 ครั้ง
เร่งช่วยเอกชนปรับเงินเดือนครู ร.ร.ขนาดเล็กไม่กล้าขยับค่าเทอม
23 ม.ค. 56 | อ่าน 701 ครั้ง
ยันยอดผลิตครูปี 55 ไม่ถึงแสน ส.ค.ศ.ท.แจงเหตุแห่สอบบรรจุ
02 ม.ค. 56 | อ่าน 815 ครั้ง
’วรวัจน์’ชี้แจกแท็บเล็ตป.1สเปกต่ำ ลุยปรับรูปแบบ’ประเมินวิทยฐานะครู’ นับพันแห
26 ส.ค. 54 | อ่าน 17333 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.