Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


'ไชยยศ'รอกฤษฎีกาชี้ขาดอำนาจสกอ.-หลังป.ป.ช.ชี้มูลความผิด'รังสรรค์-คิม'ชัด-อธิการฯมร.ยันกระบวนการส          นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดทั้งทางวินัยร้ายแรง และอาญาแก่นายรังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและ ปฏิบัติการ 25 ปี มร.มูลค่าเกือบ 600 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 และกรณีนายรังสรรค์, นายคิม ไชยแสนสุข อธิการบดี มร.สมัยที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายเฉลิมพลศรีหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรณีออกคำสั่งขยายระยะเวลาราชการให้แก่นายรังสรรค์และนางรำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการในปี 2547 เพื่อให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งวิชาการ ขณะที่ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารไปพร้อมกัน เป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เมื่อเดือนกรกฏาคม 2553 ตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดๆ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแม้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 93 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจ ซึ่งหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)แต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก ป.ป.ช.ว่า ตนได้สอบเรื่องนี้จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วทราบว่าอยู่ในขั้นตอนที่ สกอ.ได้สอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าเรื่องนี้  เป็นอำนาจของสกอ. หรือสภามหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการ คาดว่าเร็วๆ นี้ น่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
          "ที่ สกอ.ต้องขอให้วินิจฉัยเรื่องนี้ เพราะมีการอ้างว่าการดำเนินการเรื่องนี้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะ พิจารณาดำเนินการต่อ ไม่ใช่ของสกอ.แต่ทาง ป.ป.ช.ยืนยันว่าเป็นอำนาจของ ป.ป.ช.ที่จะให้ สกอ.ต้องดำเนินการตามมติที่ออกมา อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยออกมาว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของ ป.ป.ช.โดยตรงและให้ สกอ.ดำเนินการตามมติของ ป.ป.ช.ทางสกอ.จะต้องดำเนินการชี้มูลความผิดตามมติ ป.ป.ช.ที่ระบุความผิดวินัยร้ายแรง และอาญาแก่อดีตอธิการบดี มร.และอธิการบดี มร.คนปัจจุบัน และพวก"  นายไชยยศกล่าว
          นายไชยยศกล่าวต่อว่า นอกจากกรณี ของอดีตผู้บริหาร มร. และอธิการบดี มร.คนปัจจุบันแล้วตนยังให้ สกอ.ไปพิจารณาข้อกฎหมายของ สกอ.เกี่ยวกับอำนาจของสภามหาวิทยาลัยกับ สกอ.ในกรณีที่มีการชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้นเมื่อมีการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานภายนอก เช่น ป.ป.ช.หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าอธิการบดีมีความผิดสภามหาวิทยาลัยจะอ้างว่าเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ที่จะดำเนินการต่อ โดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อและสุดท้ายไม่มีความผิด ทั้งนี้คิดว่าสภามหาวิทยาลัยควรจะต้องแยกความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยกับการ ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริต อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการ ไม่เช่นนั้นจะเกิดกรณีการปกป้องจากสภามหาวิทยาลัยและบางครั้งเรื่องก็ยืด เยื้อไป
          "มหาวิทยาลัยเป็นอิสระก็จริงในเรื่องของวิชาการแต่ สกอ.ยังต้องมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบกรณีทุจริตในมหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้นปัญหาต่างๆ เช่น การตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจะเลอะเทอะกันไปหมด ไม่มีใครเข้าไปควบคุมดูแลได้ เพราะสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย" นายไชยยศกล่าว และว่าเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยออกมาในกรณีของ มร.ว่าเป็นอำนาจที่จะให้ สกอ.ดำเนินการตามมติ ป.ป.ช.ก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานในกรณีอื่นๆโดยไม่ต้องแก้กฎหมายก็ได้" รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.กล่าว
          ด้านนายคิมกล่าวว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในการพิจารณาของ ป.ป.ช.ยังไม่จบ และยังไม่ได้ข้อสรุป จึงไม่ได้ดำเนินการอะไร ที่มีการเขียนบทความนั้น เขียนแบบมั่วๆ ไม่รู้ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ถ้าท้ายที่สุด ป.ป.ช.ว่าอย่างไร ก็จะว่าไปตามนั้น ส่วนที่บอกว่าตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พ.ศ.2546 หน่วยงานที่ต้องเข้ามาจัดการกับสภา มร.คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยฯ เพื่อให้
          สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการโดยสภามหาวิทยาลัยต่างๆ จะออกข้อบังคับขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนดไม่ได้ และเลขาธิการสกอ.ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัด ที่เป็นนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญานั้น  คิดว่ายังไม่ถึงจุดนี้

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 54   อ่าน 10215 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
รมว.ศธ.ชูร.ร.วังไกลกังวลต้นแบบแก้ปัญหาขาดครู
21 มิ.ย. 56 | อ่าน 469 ครั้ง
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
11 ต.ค. 61 | อ่าน 569 ครั้ง
สพฐ.พัฒนากลุ่มร.ร.ทีปังกรฯ
15 ส.ค. 56 | อ่าน 1111 ครั้ง
แฉซ้ำหนังสือเรียนเอกชนยังมีผิดอีก
20 มี.ค. 60 | อ่าน 322 ครั้ง
“ณรงค์”สั่งลดวิชาโอเน็ต-ฟื้นสอบยูเน็ต
21 พ.ย. 57 | อ่าน 690 ครั้ง
นายกฯ กำชับ ศธ.หาวิธีผลิตครูคุณภาพ
22 ส.ค. 59 | อ่าน 347 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.