Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


'ไชยยศ'รอกฤษฎีกาชี้ขาดอำนาจสกอ.-หลังป.ป.ช.ชี้มูลความผิด'รังสรรค์-คิม'ชัด-อธิการฯมร.ยันกระบวนการส          นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดทั้งทางวินัยร้ายแรง และอาญาแก่นายรังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและ ปฏิบัติการ 25 ปี มร.มูลค่าเกือบ 600 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 และกรณีนายรังสรรค์, นายคิม ไชยแสนสุข อธิการบดี มร.สมัยที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายเฉลิมพลศรีหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรณีออกคำสั่งขยายระยะเวลาราชการให้แก่นายรังสรรค์และนางรำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการในปี 2547 เพื่อให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งวิชาการ ขณะที่ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารไปพร้อมกัน เป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เมื่อเดือนกรกฏาคม 2553 ตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดๆ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแม้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 93 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจ ซึ่งหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)แต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก ป.ป.ช.ว่า ตนได้สอบเรื่องนี้จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วทราบว่าอยู่ในขั้นตอนที่ สกอ.ได้สอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าเรื่องนี้  เป็นอำนาจของสกอ. หรือสภามหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการ คาดว่าเร็วๆ นี้ น่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
          "ที่ สกอ.ต้องขอให้วินิจฉัยเรื่องนี้ เพราะมีการอ้างว่าการดำเนินการเรื่องนี้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะ พิจารณาดำเนินการต่อ ไม่ใช่ของสกอ.แต่ทาง ป.ป.ช.ยืนยันว่าเป็นอำนาจของ ป.ป.ช.ที่จะให้ สกอ.ต้องดำเนินการตามมติที่ออกมา อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยออกมาว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของ ป.ป.ช.โดยตรงและให้ สกอ.ดำเนินการตามมติของ ป.ป.ช.ทางสกอ.จะต้องดำเนินการชี้มูลความผิดตามมติ ป.ป.ช.ที่ระบุความผิดวินัยร้ายแรง และอาญาแก่อดีตอธิการบดี มร.และอธิการบดี มร.คนปัจจุบัน และพวก"  นายไชยยศกล่าว
          นายไชยยศกล่าวต่อว่า นอกจากกรณี ของอดีตผู้บริหาร มร. และอธิการบดี มร.คนปัจจุบันแล้วตนยังให้ สกอ.ไปพิจารณาข้อกฎหมายของ สกอ.เกี่ยวกับอำนาจของสภามหาวิทยาลัยกับ สกอ.ในกรณีที่มีการชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้นเมื่อมีการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานภายนอก เช่น ป.ป.ช.หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าอธิการบดีมีความผิดสภามหาวิทยาลัยจะอ้างว่าเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ที่จะดำเนินการต่อ โดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อและสุดท้ายไม่มีความผิด ทั้งนี้คิดว่าสภามหาวิทยาลัยควรจะต้องแยกความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยกับการ ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริต อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการ ไม่เช่นนั้นจะเกิดกรณีการปกป้องจากสภามหาวิทยาลัยและบางครั้งเรื่องก็ยืด เยื้อไป
          "มหาวิทยาลัยเป็นอิสระก็จริงในเรื่องของวิชาการแต่ สกอ.ยังต้องมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบกรณีทุจริตในมหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้นปัญหาต่างๆ เช่น การตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจะเลอะเทอะกันไปหมด ไม่มีใครเข้าไปควบคุมดูแลได้ เพราะสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย" นายไชยยศกล่าว และว่าเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยออกมาในกรณีของ มร.ว่าเป็นอำนาจที่จะให้ สกอ.ดำเนินการตามมติ ป.ป.ช.ก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานในกรณีอื่นๆโดยไม่ต้องแก้กฎหมายก็ได้" รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.กล่าว
          ด้านนายคิมกล่าวว่า เรื่องนี้ยังอยู่ในการพิจารณาของ ป.ป.ช.ยังไม่จบ และยังไม่ได้ข้อสรุป จึงไม่ได้ดำเนินการอะไร ที่มีการเขียนบทความนั้น เขียนแบบมั่วๆ ไม่รู้ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ถ้าท้ายที่สุด ป.ป.ช.ว่าอย่างไร ก็จะว่าไปตามนั้น ส่วนที่บอกว่าตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พ.ศ.2546 หน่วยงานที่ต้องเข้ามาจัดการกับสภา มร.คือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยฯ เพื่อให้
          สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการโดยสภามหาวิทยาลัยต่างๆ จะออกข้อบังคับขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนดไม่ได้ และเลขาธิการสกอ.ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัด ที่เป็นนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญานั้น  คิดว่ายังไม่ถึงจุดนี้

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 54   อ่าน 10267 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’ธัญบุรี’ เล็งส่งน.ศ.ฝึกงานต่างแดน
10 เม.ย. 55 | อ่าน 9571 ครั้ง
สั่งห้ามสูบบุหรี่ทุกสถานศึกษา ปิดป้ายหน้ามหาวิทยาลัย-โรงเรียน/อยู่ในชุดนร.ต้องไม่แตะ!
22 มิ.ย. 55 | อ่าน 4441 ครั้ง
ชง 2 แนวทาง สอบครูผู้ช่วยความยากง่ายอยู่ในระดับ 0.4 - 0.55
28 ก.พ. 56 | อ่าน 647 ครั้ง
เตรียมโละกรรมการย่อยสกสค. โดยเฉพาะชุดที่เชื่อมโยงการบริหารเงินลงทุนผิดประเภท
25 พ.ค. 58 | อ่าน 493 ครั้ง
กยศ.ขู่ยึดทรัพย์ผู้ค้างชำระ ประเดิมแล้วเกือบ 800 ราย
17 ก.ย. 58 | อ่าน 679 ครั้ง
ม.บูรพาตั้งชมรมนิสิตจีนคู่ฟื้นโอท็อป จัดหลักสูตร ว.พาณิชย์ฝึก น.ศ. 2 ชาติ รอรับอาเซียน
06 ก.พ. 55 | อ่าน 60090 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.