Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


นักเรียนแห่สมัครทุน ODOS กว่า 6,000 คน
      

นักเรียนแห่สมัครทุน ODOS กว่า  6,000 คน

 

          หลังจากเว้นวรรคมา 5 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ฟื้นโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) รุ่นที่ 3 ขึ้นอีกครั้งในปี 2555 นี้ เพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุน ODOS ที่ดำเนินการมาแล้ว 2 รุ่น ในปี พ.ศ.2547 และ 2549 โดยโครงการรุ่นที้ 3 นี้ ได้มีการปรับปรุงเงือนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมขึ้น เช่นการกำหนดให้นักเรียนทุนต้องกลัยมาใช้ทุน โดย ศธ. ได้ประสานและจัดหาตำแหน่งไว้รองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้ทุนเกิดความคุ้มค่ามากขึ้น อีกทั้งได้มีการเพิ่มประเทศขึ้นอีก 17 ประเทศ รวมเป็น 35 ประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มทางเลือกภาษาที่ 3 ให้กับนักเรียนทุนได้เลือกไปศึกษาต่อ
          ทุน ODOS ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสายสามัญหรือสายอาชีวะ  ที่เรียนดีแต่มี รายได้น้อย มาสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมรับทุนดังกล่าวเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศแบ่งเป็นทุนรัฐบาลจำนวน 928 ทุนโดยรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเพิ่มทางเลือกใหม่โดยเปิดให้ใช้ทุนส่วนตัวเข้าร่วมโครงการได้เป็นครั้งแรกจำนวน 464 ทุน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมด้านภาษา วิชาพื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นก่อนเดินทางไปศึกษาต่างประเทศตามที่โครงการกำหนด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
          ทั้งนี้ทุนODOS ได้ประกาศรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันที่ 9 ม.ค. -14 ก.พ. 2555 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อชิงทุนกว่า 6,000 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา และจะสอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 11 มี.ค. นี้ โดยใช้ข้อสอบกลางวัดความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ ผู้สอบผ่านช้อเขียนจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และได้คะแนนสูงสุดอันดับแรกของแต่ละอำเภอ/เขต กรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันให้ถือเป็นผู้สอบได้ในอันดับเดียวกัน และการสอบสัมภาษณ์จะสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
          ส่วนเกณฑ์การตัดสินใจ ให้คิดคำนวณคะแนนจากสัดส่วนคะแนนสอบข้อเขียน คิดเป็นร้อยละ 90 และคะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการของอำเภอ/เขต นั้น ๆ
          กรณีผู้รับทุนรัฐบาล ถ้ามีผู้สมัครทุนรัฐบาลได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์สูงกว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน หากได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่ามีสิทธิได้รับทุนก่อน ถ้าคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ้ง และให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่ามีสิทธิได้รับทุน
          ส่วนกรณีทุนส่วนตัว ให้จัดลำดับคะแนน ของผู้สมัครที่ใช้ทุนส่วนตัวจากอำเภอ/เขต ทั่วประเทศจากคะแนนสูงสุด ลงมาจนครบ 464 ทุน หากลำดับสุดท้ายมีมากกว่าหนึ่งคน ให้พิจารณาโดยผู้ที่ให้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าสิทธิได้เข้าร่วมโครงการก่อนถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และให้ผู้ได้คะแนนสูงกว่ามีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการ
          หวังว่า ทุน ODOS จะเป็นประโยชน์แก่เด็ก นักเรียนที่เรียนดีและมีความตั้งใจใฝ่รู้หาความรู้ และจะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษากลับมาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยธรรมประเทศต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้าโพสเมื่อ : 23 ก.พ. 55   อ่าน 64493 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มร.พช.ผุด’สหกิจศึกษา’
03 ก.ค. 55 | อ่าน 1882 ครั้ง
ศธ.แก้วิชา’ประวัติศาสตร์’แจกคู่มือการสอนครูทั่ว ปท.
27 ส.ค. 57 | อ่าน 577 ครั้ง
นิวซีแลนด์อาจเป็นส่วนหนึ่งของทวีปที่จมอยู่ใต้มหาสมุทร
27 ก.พ. 60 | อ่าน 374 ครั้ง
ก.ค.ศ.อนุมัติผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนผลงานเข้าตาด้านหลักสูตรและวัฒนธรรม
13 ธ.ค. 54 | อ่าน 14225 ครั้ง
แนะเผยข้อมูลเก็บค่าเรียน นศ.ต่างชาติ
28 พ.ย. 59 | อ่าน 473 ครั้ง
สอศ.สั่งปูพรมเยี่ยมบ้านลดออกกลางคัน
30 มิ.ย. 57 | อ่าน 713 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.