Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กางแผนรับ ’ม.1’ 280 ร.ร.ดัง ห้อง’ปกติ-พิเศษ’
      

กางแผนรับ 'ม.1' 280 ร.ร.ดัง ห้อง'ปกติ-พิเศษ'

 

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำนวน280 แห่งทั่วประเทศ กำหนดแผนการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 นั้น ขณะนี้โรงเรียนได้จัดส่งแผนสำหรับห้องเรียนปกติ/ห้องเรียนพิเศษมาแล้ว ดังนี้
          กรุงเทพฯ โรงเรียน (ร.ร.) จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ห้องปกติ850 คน/ห้องพิเศษ 35 คน ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 450/35 ร.ร.เทพศิรินทร์400/80 ร.ร.ทวีธาภิเศก 400/72 ร.ร.วัดนวลนรดิศ 400/80 ร.ร.มัธยมวัดนายโรง 0/190 ร.ร.สตรีวัดระฆัง 150/105 ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล 500/120 ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม 400/80 ร.ร.ปัญญาวรคุณ 405/66 ร.ร.โพธิสารพิทยากร 400/60 ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม 500/72 ร.ร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 400/0
          ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ 450/136 ร.ร.ราชวินิตมัธยม 360/0 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 400/72 ร.ร.โยธินบูรณะ 400/133 ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 360/0 ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 500/72 ร.ร.ศึกษานารี 500/80 ร.ร.ศึกษานารีวิทยา 450/72 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 400/144 ร.ร.สตรีวิทยา 300/200 ร.ร.บางมดวิทยาสีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ 320/72 ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 720/0 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 500/72
          ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 750/36 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 500/36 ร.ร.เทพลีลา 400/60 ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า650/66 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 500/60 ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 550/30 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า350/132 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 700/72 ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2 600/140 ร.ร.บางกะปิ 600/0 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย750/40
          ร.ร.วัดสุทธิวราราม 500/36 ร.ร.วชิรธรรมสาธิต 500/36 ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 650/72 ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 400/0 ร.ร.สตรีวิทยา 2 700/90 ร.ร.สารวิทยา 600/102 ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย 315/66 ร.ร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 450/60 ร.ร.สิริรัตนาธร 500/60 ร.ร.หอวัง 650/0 ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 240/108
          จ.นนทบุรีร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี 600/64 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ นนทบุรี 600/72 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี500/36 ร.ร.ปากเกร็ด 600/36 ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม 560/140 ร.ร.สตรีนนทบุรี 350/96 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 750/110 จ.พระนครศรีอยุธยาร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 450/60 ร.ร.บางปะอินราชานุเคราะห์ 1 405/40 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย 20/0
          จ.ปทุมธานี ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 350/70 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา 480/0 ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม600/70 ร.ร.ธัญรัตน์ 650/0 ร.ร.ธัญบุรี 550/100 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 300/36 ร.ร.ปทุมวิไล 750/30 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 400/204 ร.ร.สายปัญญารังสิต 270/132 ร.ร.หนองเสือวิทยาคม 315/0
          จ.สระบุรี ร.ร.แก่งคอย 576/ 40 ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค 500/30 ร.ร.สระบุรีวิทยาคม 600/60 ร.ร.เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล 580/0 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 500/0 จ.สิงห์บุรี ร.ร.สิงห์บุรี 405/110 จ.ลพบุรีร.ร.ชัยบาดาลวิทยา 450/0 ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 200/0 จ.ชัยนาทร.ร.ชัยนาทพิทยาคม 550/40 จ.อ่างทองร.ร.สตรีอ่างทอง500/110 ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 450/72
          จ.ฉะเชิงเทราร.ร.ดัดดรุณี 450/60 ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์336/108 ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 495/ 72 ร.ร.พนมสารคาม พนมอดุลวิทยา 540/32 จ.สมุทรปราการร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 600/30 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 414/72 ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก 540 /0 ร.ร.วัดทรงธรรม 450/0 ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว 550/96 ร.ร.สมุทรปราการ400/72 ร.ร.สตรีสมุทรปราการ 400/80 จ.ปราจีนบุรี ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง 480/60
          จ.นครนายกร.ร.นครนายกวิทยาคม 500/60 คน ร.ร.บ้านนา นายกพิทยากร 450/0 จ.สระแก้ว ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม 405/0 ร.ร.สระแก้ว400/60 จ.ราชบุรี ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 360/0 ร.ร.เบญจมราชูทิศจ.ราชบุรี 600/90 คน ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี 540/40 คน ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ 524/180 คน ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง 550/40 คน จ.กาญจนบุรีร.ร.กาญจนานุเคราะห์ 45/30 คน ร.ร.วิสุทธรังษี 350/222
          จ.สุพรรณบุรีร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย 400/80 คน ร.ร.สงวนหญิง360/90 จ.นครปฐมร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 600/72 คน ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน 504/0 ร.ร.ราชินีบูรณะ 600/32 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา 400/72 จ.เพชรบุรี ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี400/140 คน ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี 400/80 คน จ.ประจวบคีรีขันธ์ร.ร.ประจวบวิทยาลัย 400/0
          จ.สมุทรสงครามร.ร.ถาวรานุกูล 450/80 จ.สมุทรสาครร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 600/0 ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย 550/30 จ.สุราษฎร์ธานี ร.ร.ไชยาวิทยา 320/0 ร.ร.พุนพินพิทยาคม 360/80 ร.ร.พระแสงวิทยา 360/0 ร.ร.เวียงสระ 400/80 ร.ร.สุราษฎร์ธานี 360/140 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 360/140 ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2 250/120 คน จ.ชุมพรร.ร.ศรียาภัย 400/200 ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา 500/60 ร.ร.สวนศรีวิทยา320/160 ร.ร.สวีวิทยา 360/70
          จ.นครศรีธรรมราชร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช 450/140 ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก 360/36 ร.ร.ทุ่งสง 550/36 ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 550/60 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 300/240 ร.ร.ปากพนัง 550/72 ร.ร.สตรีทุ่งสง 300/80 จ.พัทลุง ร.ร.พัทลุง 480/102 ร.ร.สตรีพัทลุง360/110 จ.ตรังร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 450/72 ร.ร.วิเชียรมาตุ350/120 ร.ร.สภาราชินี 370/70 ร.ร.ห้วยยอด 480/72
          จ.กระบี่ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล 400/60 ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์450/36 จ.พังงาร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน 280/120 จ.ภูเก็ตร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย 450/80 ร.ร.สตรีภูเก็ต 280/155 คนจ.ระนอง ร.ร.พิชัยรัตนคาร352/66 ร.ร.สตรีระนอง 450/36 จ.นราธิวาส ร.ร.นราธิวาส 440/0 ร.ร.นราสิกขาลัย 450/0 จ.ปัตตานี ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล 450/135 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี 450/80
          จ.ยะลาร.ร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา 400/30 ร.ร.สตรียะลา440/70 จ.สงขลา ร.ร.นวมินทราชูทิศทักษิณ 450/70 ร.ร.มหาวชิรวุธจังหวัดสงขลา 400/90 ร.ร.วรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา 450/110 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 585/120 ร.ร.หาดใหญ่ประชาสรรค์ 450/125 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 450/180 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา650/120 จ.สตูลร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ 350/80 จ.จันทบุรีร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี 315/120 ร.ร.ศรียานุสรณ์405/30 จ.ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ 315/35 ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์360/30 คน จ.ชลบุรีร.ร.ชลราษฎรอำรุง 500/66 ร.ร.ชลกันยานุกูล 700/60 ร.ร.พนัสนิคมวิทยาล 500/80 ร.ร.บางละมุง 400/0 ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 350/65 ร.ร.สัตหีบวิทยาคม 270/80 ร.ร.ศรีราชา 600/40 จ.ระยองร.ร.แกลง วิทยสถาวร 450/110 ร.ร.บ้านค่าย 480/0 ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 450/100 ร.ร.ระยองวิทยาคม 450/100 ร.ร.วัดป่าประดู่500/60 คน
          จ.เลยร.ร.เลยพิทยาคม 450/60 ร.ร.ศรีสงครามวิทยา 500/0 จ.อุดรธานีร.ร.สตรีราชินูทิศ 550/120 ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 650/30 ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 550/150 จ.หนองคายร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร 500/175 จ.นครพนมร.ร.ปิยะมหาราชาลัย 400/70 จ.มุกดาหาร ร.ร.มุกดาหาร360/96 จ.สกลนครร.ร.สกลราชวิทยานุกูล 600/30 จ.กาฬสินธุ์ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 540/100 ร.ร.อนุกูลนารี 600/80
          จ.ขอนแก่น ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 400/72 ร.ร.กัลยาณวัตร 500/60 ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 480/132 ร.ร.ชุมแพศึกษา 500/0 ร.ร.นครขอนแก่น550/36 ร.ร.น้ำพองศึกษา 440/36 ร.ร.บ้านไผ่ 450/50 ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม 540/0 ร.ร.หนองเรือวิทยา 450/35 จ.มหาสารคาม ร.ร.ผดุงนารี700/60 ร.ร.วาปีปทุม 440/30 ร.ร.สารคามพิทยา 600/120 จ.ร้อยเอ็ดร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 350/140 ร.ร.สตรีศึกษา 500/140 ร.ร.สุพรรณภูมิพิทยไพศาล 560/60
          จ.ศรีสะเกษร.ร.กันทรารมณ์ 600/30 ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา 750/30 ร.ร.ขุขันธ์ 600/0 ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 550/40 ร.ร.สตรีสิริเกศ 500/90 จ.ยโสธรร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 500/0 ร.ร.ยโสธรพิทยาคม 600/0 จ.อุบลราชธานีร.ร.นารีนุกูล 650/25 ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช 550/132 ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ 440/30 คน จ.อำนาจเจริญร.ร.อำนาจเจริญ750/0 จ.ชัยภูมิ ร.ร.แก้งคร้อวิทยา 420/30 ร.ร.ภูเขียว 550/30 ร.ร.สตรีชัยภูมิ 550/30
          จ.นครราชสีมา ร.ร.บุญวัฒนา 520/80 ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิตร480/40 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 740/102 ร.ร.ปากช่อง 590/30 ร.ร.พิมายวิทยา 40/40 ร.ร.สุรนารีวิทยา 650/90 จ.บุรีรัมย์ ร.ร.กระสังพิทยาคม450/0 ร.ร.นางรอง 495/0 ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม 500/60 ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 480/30 ร.ร.ลำปลายมาศ 480/0 จ.สุรินทร์ ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 440/0 ร.ร.รัตนบุรี 550/36 ร.ร.สิรินธร 450/110 ร.ร.สุรวิทยาคาร600/80 ร.ร.สังขะ 360/40
          จ.เชียงใหม่ ร.ร.จอมทอง 320/71 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 400/96 ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 432/30 ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม 400/0 จ.ลำปาง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 650/90 ร.ร.ลำปางกัลยาณี 495/30 จ.ลำพูนร.ร.จักรคำคณาทร405/80 ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 400/72 จ.เชียงรายร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 320/150 ร.ร.เทิงวิทยาคม 370/110 ร.ร.พานพิทยาคม 400/0 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม 300/270
          จ.พะเยา ร.ร.พะเยาพิทยาคม 540/80 จ.แพร่ ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่585/0 ร.ร.พิริยาลัย จ.แพร่ 585/0 จ.น่าน ร.ร.ปัว 320/40 ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 405/45 จ.สุโขทัย ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม 440/60 ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา 378/72 จ.ตาก ร.ร.อุดมดรุณี 350/102 ร.ร.ตากพิทยาคม384/70 ร.ร.สรรพวิทยาคม 315/65 จ.พิษณุโลก ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี400/110 ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 400/140 ร.ร.พุทธชินราชพิทยา 450/36
          จ.อุตรดิตถ์ร.ร.อุตรดิตถ์ 320/80 ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี 450/75 จ.เพชรบูรณ์ร.ร.เพชรพิทยาคม 320/80 ร.ร.วิทยานุกูลนารี 400/70 ร.ร.หล่มสักวิทยาคม 360/45 ร.ร.หนองไผ่ 400/0 จ.กำแพงเพชรร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม 400/80 ร.ร.วัชรวิทยา 280/100 จ.พิจิตรร.ร.ตะพานหิน 360/60 ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม 320/40 ร.ร.พิจิตรพิทยาคม 450/40 จ.นครสวรรค์ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ 600/35 ร.ร.นครสวรรค์500/200 ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชณิม 540/0 ร.ร.สตรีนครสวรรค์ 495/30 จ.อุทัยธานีร.ร.หนองฉางวิทยา 495/30

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 21 ก.พ. 55   อ่าน 56677 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กมว.เห็นชอบเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูบัณฑิต มอส. 794 คน
13 พ.ค. 54 | อ่าน 156199 ครั้ง
คุรุสภาเล็งปลดล็อก พ.ร.บ.สภาครู
22 ธ.ค. 54 | อ่าน 82483 ครั้ง
หนุน "นายกฯ" ขันน็อต ข้าราชการ
31 พ.ค. 58 | อ่าน 311 ครั้ง
ชงนายกฯฟันวินัยร้ายแรง "ซีซีทีวี"
12 ต.ค. 60 | อ่าน 433 ครั้ง
"สสค." เดินสายทั่วประเทศสร้างความเข้าใจคัดเลือก "ครูสอนดี"
22 มิ.ย. 54 | อ่าน 89089 ครั้ง
วิศวะ ม.บูรพา นำร่องสร้างวิศวกร
23 ธ.ค. 56 | อ่าน 438 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.