Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เพิ่มชม.เรียนประถม - มัธยม คำสั่งสพฐ.มีผลทันทีอ้างแบบเดิมไม่เวิร์ก อดีตรมช.จี้ปรับที่ครู
      

เพิ่มชม.เรียนประถม - มัธยม คำสั่งสพฐ.มีผลทันทีอ้างแบบเดิมไม่เวิร์ก อดีตรมช.จี้ปรับที่ครู

 

          สพฐ.ปรับโครงสร้างเวลาเรียนใน ร.ร.ประถม-มัธยมทั่วประเทศ ให้นักเรียนประถมเรียนมากกว่า 1,000 ชม./ปี จากเดิมให้เรียนไม่เกิน 1,000 ชม.
          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในคำสั่ง สพฐ.ให้แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 ดังนี้ 1.ให้กำหนดเวลาเรียนในรายวิชา/ กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อม และจุดเน้น ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี จากเดิมไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อปี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงต่อปี จากเดิมไม่เกิน 200 ชั่วโมงต่อปี และ 2.กำหนดเวลาเรียนรวมระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี จากเดิมไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี จากเดิมไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี
          แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า คำสั่งดังกล่าวยังได้ปรับข้อความของเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใหม่ โดยกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด จากเดิมระบุว่าผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
          โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด ส่วนระดับประถมศึกษาได้กำหนดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมโดยเป็นรายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและรายวิชา/ กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด สำหรับเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ โดยกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วย และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          สำหรับการแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนดังกล่าว สืบเนื่องจากการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 พบว่าไม่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และความต้องการของผู้เรียน จึงได้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวใหม่แหล่งข่าวคนเดิมกล่าว
          นายชินภัทรกล่าวว่า การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 ไม่ได้ทำให้นักเรียนต้องเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการโครงสร้างเวลาดังกล่าวไม่ได้เพิ่มชั่วโมงการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ปกติของหลักสูตรแกนกลาง แต่ได้เพิ่มและสร้างความยืดหยุ่นในส่วนของสาระเพิ่มเติมที่เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้กำหนดเป็นชั่วโมงการเรียนไว้ แต่ไม่มีการยืดหยุ่นให้กับทางสถานศึกษา ทำให้ไม่สามารถเพิ่มชั่วโมงกิจกรรมต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเวลาดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว แต่คงไม่กระทบกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพราะปกติแล้วสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนตามชั่วโมงขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงสร้างใหม่อยู่แล้ว
          นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่าคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลด หรือเพิ่มชั่วโมงเรียน แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนของครูว่าจะบริหารเวลาได้อย่างมีคุณภาพมากแค่ไหน ในสมัยโบราณมีสมมติฐานว่าถ้าเรียนมาก จะทำให้เด็กเก่ง แต่ใช้ไม่ได้กับการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ทั้งจากอินเตอร์เน็ต แท็บเล็ต และสื่อต่างๆ รอบตัว ดังนั้น สิ่งที่ศธ.ควรทำคือ การเพิ่มประสิทธิภาพของครูให้เข้าใจถึงการปรับตัวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้ากับโลกปัจจุบัน
          การเพิ่มชั่วโมงเรียนไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา แต่ปัญหาอยู่ที่ครูต้องรู้จักประยุกต์ใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากกว่า ผมเองคิดว่าการเพิ่ม หรือลดชั่วโมงเรียนของเด็กมันล้าสมัยไปแล้วกับการเรียนการสอนในปัจจุบันนายวรากรณ์กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 14 ก.พ. 55   อ่าน 67979 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.ไม่ฝืนใจบังคับร่วมข้อสอบกลางยอมรอเห็นประโยชน์ร่วมกันก่อน
17 มี.ค. 57 | อ่าน 404 ครั้ง
"พิษณุ" ฝากแก้ปัญหาองค์การค้า-ปรับราคาตำรา
09 ต.ค. 60 | อ่าน 507 ครั้ง
เล็งปรับวิธีให้ค่าตอบแทนผู้บริหารโรงเรียน
07 ก.ย. 59 | อ่าน 452 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2557
05 มี.ค. 58 | อ่าน 617 ครั้ง
อ้างกลัวผิด ต้องคำนวนใหม่! ก.พ. แจงเหตุ ชะลอขึ้นเงินเดือน ขรก.
01 เม.ย. 58 | อ่าน 745 ครั้ง
"ศ.สมพงษ์" แจง โจร 5 พระ 4 แค่อุปมาอุปไมย ไม่ได้ดูหมิ่น อ.ก.ค.ศ.
04 ส.ค. 58 | อ่าน 273 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.