Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เยาวชนคนเก่งคณิต พิชิตปัญหา รางวัลประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(TME)
      

เยาวชนคนเก่งคณิต พิชิตปัญหา รางวัลประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(TME)

 

          อยากเก่งคณิต ต้องคิดแก้ปัญหา ฝึกทบทวนความรู้ ทำโจทย์บ่อยๆ นี่คงจะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ที่หลายคนเคยนำไปใช้กัน นอกจากการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน รวมทั้งการกระตุ้นให้นักเรียนได้สนใจที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ แล้ว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ยังได้จัดทำ โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินความสามารถรายบุคคลของนักเรียนที่เข้าสอบแบบเจาะลึก ทั้งด้านเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ การวัด พีชคณิต เรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประเมินระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
          ในช่วงที่ผ่านมาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมมือกับ Korea Education Reports and Evaluation Institute (KEREI) ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสอบและวิเคราะห์ประเมินผลจากสาธารณรัฐเกาหลี และบริษัท เอดูพาร์ค จำกัด จัดการสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี พ.ศ.2554 ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา หลังจากนั้นได้จัดพิธีมอบรางวัลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษากันไปแล้ว คราวนี้ก็มาดูกันว่าเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์นี้เขามีเทคนิคในการเรียนคณิตศาสตร์กันอย่างไร และคุณพ่อ คุณแม่ผู้ปกครองมีเทคนิคส่งเสริมบุตรหลานของตนกันอย่างไร.....ขอบอกว่าน่าสนใจมากทีเดียว
          เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ (ตึ๋ต้น) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (ฝ่ายประถม) รางวัลเหรียญทอง ชั้น ป.2 บอกกับเราว่า ข้อสอบในการประกวดน่าสนใจ สำหรับการเตรียมตัวสอบนั้น โดยปกติได้ทำแบบฝึกหัดเป็นประจำอยู่แล้ว ก่อนสอบก็ทำแบบฝึกหัดทุกวัน ได้ติวบ้างพอสมควร แต่ก็เน้นฝึกฝนเองเป็นหลัก ตนเองนั้นถนัดและชอบคณิตศาสตร์ เวลาอยู่ที่โรงเรียนจะเป็นพี่เลี้ยงและแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เพื่อนๆเวลาที่เรียนไม่เข้าใจก็จะใช้วิธีคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนกับคุณครู ตามเวลาที่พอหาได้
          นายกฤษฎิ์ชัย ไตรไมตรีพิทักษ์ คุณพ่อของน้องตึ๋ต้น มองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะช่วยฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์หลายๆ ด้านให้แก่ลูกชาย โดยได้ช่วยเป็นกำลังใจส่งเสริมฝึกฝนในการทำแบบฝึกหัด เล่นเกมฝึกทักษะต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยอยากให้มีข้อสอบหลายๆ แนวทางทั้งในเชิงวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และวัดเชาวน์ปัญญามากยิ่งขึ้น
          เด็กชายณัฐชนน สาระธนะ (ออมสิน) โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เจ้าของรางวัลเหรียญทอง ชั้น ป.3 เล่าว่าที่สนใจร่วมการประเมินครั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นการสอบแข่งขันที่ดี สนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ จะได้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการสอบแข่งขันในรายการอื่นๆน้องออมสินนั้นชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาก เพราะชอบการคิดและวิเคราะห์แก้ปัญหา ปกติแล้วจะฝึกฝนกับพ่อแม่และฝึกทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์เป็นประจำ เมื่อได้รางวัลนี้ดีใจมาก ส่วนงานอดิเรกน้องออมสินชอบดูฟุตบอล
          ในส่วนของนายฉัตรชัย สาระธนะ คุณพ่อของน้องออมสิน กล่าวว่า ครอบครัวให้การส่งเสริมลูกชายโดยซื้อแบบทดสอบให้ทำ ซื้อเกมคณิตศาสตร์และเกมที่ฝึกการคิดวิเคราะห์ให้เล่น ให้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ การต่อยอดความสามารถทางคณิตศาสตร์ทำได้โดยส่งเสริมให้การสนับสนุนสิ่งที่ลูกชอบ พาไปแข่งขันรายการต่างๆ เพื่อให้ลูกได้เจอกับเด็กที่เก่งและชอบคณิตศาสตร์เหมือนกัน
          เด็กชายกอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ (เค) โรงเรียน อัสสัมชัญแผนกประถม รางวัลเหรียญทองแดง ชั้น ป.4 เล่าว่า ที่ร่วมการสอบประเมินครั้งนี้เพราะต้องการทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของ ตนเองที่เกิดจากการสอบ มีการเตรียมตัวก่อนสอบโดยฝึกทำแบบฝึกหัดที่ซื้อมาเป็นประจำ น้องเคนั้นชอบเรียนคณิตศาสตร์เพราะชอบฝึกคิดแก้ปัญหา นอกจากการเรียนพิเศษแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังให้ทบทวนความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆ
          เวลาเห็นโจทย์คณิตศาสตร์ ผมชอบที่จะฝึกคิดและทำ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะถามคุณครูผู้สอนหรือคุณพ่อ บางครั้งก็ดูเฉลยในข้อสอบครับ น้องเค กล่าว
          นางประภาศรี สิทธิธรรมโชติ คุณแม่ของน้องเค ได้เล่าถึงวิธีการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้แก่บุตรชายว่า ครอบครัวได้จัดให้เรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นบางวิชาในสถานที่กวดวิชาเพิ่มเติมจากที่โรงเรียน รวมทั้งซื้อแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้ทำบ่อยๆ พยายามส่งเสริมให้สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ทุกรายการ และพาไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง เพื่อเป็นการผ่อนคลาย
          เด็กชายเปมกิตติ ปุกทะเล (เปม) โรงเรียนสองภาษาระยอง จังหวัดระยอง รางวัลเหรียญเงิน ชั้น ป.6 เล่าว่า อยากทดสอบฝีมือจึงได้สมัครเข้าประกวด การเตรียมตัวคือทำเลขเยอะๆ ก่อนสอบ ในวันสอบก็ทำใจให้สบาย ไม่ต้องเครียด ประสบการณ์ที่ได้คือได้รู้จักเพื่อนที่เก่งคณิตศาสตร์ ชอบคณิตศาสตร์เหมือนกัน ได้ลองทำข้อสอบใหม่ๆ หนุ่มน้อยคนนี้บอกว่าชอบทำกิจกรรม ชอบเรียนพลศึกษา คอมพิวเตอร์ ศิลปะ เพราะว่าสนุกมากๆ เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งคือทำโจทย์เยอะๆ ซ้ำๆ ให้ชินกับวิธีทำ
          นายวิสุทธิ์ ปุกทะเล คุณพ่อของน้องเปมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อถือในมาตรฐานการสอบTME ของ สสวท. ในการวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และให้ประสบการณ์ที่ดีติดตัวไปในอนาคต จึงได้ส่งเสริมให้น้องเปมเข้าร่วมกิจกรรม โดยครอบครัวให้เรียนเสริม และฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอ
          เหล่านี้เป็นความคิดเห็นของเยาวชนที่รักในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดต่างก็ยืนยันกับเราว่า ถ้าหากอยากเก่งคณิต ต้องหมั่นคิดแก้ปัญหานั่นเอง หวังว่าน้องๆ จะลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดู หลังจากการประเมินครั้งนี้แล้ว ทางผู้จัดจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทั้งรายบุคคล ภาพรวมของแต่ละโรงเรียน เขตการศึกษา จังหวัด ภาค และภาพรวมระดับประเทศ เพื่อให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในเชิงนโยบาย แก้ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ตรงจุด
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร.0-2748-3330, 08-6337-8762 อีเมล tme@edupark.co.th เว็บไซต์ www3.ipst.ac.th/TME หรือ http://www.kingmathcenter.com/TME/tme2554.html สินีนาฎ ทาบึงกาฬ/รายงาน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 08 ก.พ. 55   อ่าน 51469 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มรภ.ศก.คัดกีฬาไทยลงลำดวนเกมส์
13 ธ.ค. 54 | อ่าน 15158 ครั้ง
ขานรับเปิดสอบขอตั๋วครูคุรุสภาติงไม่ใช่ช่วยป.บัณฑิตที่หลักสูตรไม่ผ่านรับรอง
08 มี.ค. 55 | อ่าน 11138 ครั้ง
กศน.ปรับคุณภาพตอบโจทย์สังคม
27 มิ.ย. 55 | อ่าน 974 ครั้ง
แห่สมัครทีแคสรอบ 3 ทำเว็บล่ม
10 พ.ค. 61 | อ่าน 283 ครั้ง
ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย กทม.เกณฑ์เดียวกับต่างจังหวัด
23 พ.ย. 54 | อ่าน 70968 ครั้ง
ก.ค.ศ.ตัดโอนตำแหน่ง-เงินเดือนครูช่วยราชการ อนุมัติผอ.-ครู-ศน."ชช."-รองเขตฯชำนาญพิเศษ
20 พ.ย. 53 | อ่าน 11055 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.