Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"มหกรรมการศึกษาเอกชน"สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน
      

มหกรรมการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน

          งาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อรำลึกถึง วันการศึกษาเอกชน อีกทั้งปี 2554 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประสานมือกันจัดงานยิ่งใหญ่พร้อมกัน 4 ภูมิภาค
          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า งานมหกรรมวันศึกษาเอกชน เป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อรำลึกถึงวันประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2461 ซึ่งนับแต่นั้นมาจึงได้ถือให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันการศึกษาเอกชน สำหรับการจัดงานในปี 2554 นี้ จัดภายใต้ชื่อ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ภายในงานจะจัดนิทรรศการทางการศึกษาเอกชนทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา นานาชาติ โรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ร่วมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงบนเวทีกลาง กิจกรรมแข่งขันวิชาการและวิชาชีพ จัดสัมมนาทางวิชาการ การทดสอบความรู้และทักษะนักเรียน
          มหกรรมการศึกษาเอกชน เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความก้าวหน้าการจัดการศึกษาเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งภายในประเทศและระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพออกสู่สายตาประชาชนคนไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 2 และนำไปสู่การศึกษาไทยมีความเข้มแข็ง ทัดเทียมกับนานาประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าว
          93 ปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ดังนั้นทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดงาน มหกรรมการศึกษาเอกชน พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อรำลึกถึงวันประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ โดยเริ่มจัดงานมหกรรมการศึกษาเอกชนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2462 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กล่าวว่า การจัดมหกรรมการศึกษาเอกชน ภายใต้ชื่อ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน จะจัดขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของภาคกลางจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารชาลเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ลานอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
          นายชาญวิทย์ กล่าวต่อว่า ในแต่ละภูมิภาคมีกิจกรรมพิเศษ ที่พร้อมจะมอบให้แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยสรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและทักษะอาชีพจากหลายสาขา ในการเพิ่มความรู้ ความสามารถแก่นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในส่วนบุคลากรครูจะมีสัมมนาวิชาการ เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการสอน นำไปสู่คุณภาพสู่มาตรฐานสากลด้วย
          ปี 2554 ถือได้ว่าเป็นปีทองของการศึกษาภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านนโยบาย ให้การศึกษาเอกชนได้รับสิทธิการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ หรือการบริหารงานเทียบเท่ากับสถานศึกษาของภาครัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นส่วนของนักเรียนที่ได้รับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี การหนุนเงินรายหัว 70 เปอร์เซ็นต์
          ส่วนบุคลากรครูจะดำเนินการเพิ่มวิทยฐานะ เพิ่มค่าครองชีพ เพิ่มสวัดดิการค่ารักษาพยาบาล และแผนรองรับการพัฒนาบุคลากรครู เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา นานาชาติ โรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวในที่สุด
          พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชน ผู้สนใจอย่าพลาด เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ที่จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน

          ที่มา: http://www.komchadluek.netโพสเมื่อ : 27 ม.ค. 54   อ่าน 12687 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 มาตรการ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
30 ม.ค. 57 | อ่าน 1380 ครั้ง
สิ้น ก.ย.นี้กรมบัญชีกลาง ยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 12วิธี เปลี่ยนมาใช้ระบบอะไร คลิกเลย!
16 เม.ย. 58 | อ่าน 941 ครั้ง
ติดปัญญาครูยุคทุนนิยม ’มศว’ ชูวิชา ’รู้เท่าทันสื่อ’
17 ม.ค. 55 | อ่าน 85128 ครั้ง
ปลื้ม’ร.ร.ในฝัน’ยอดน.ร.พุ่งล้านคน
20 ธ.ค. 53 | อ่าน 8889 ครั้ง
หวั่นการเมืองปฏิรูปการศึกษาไม่จริง
12 พ.ย. 57 | อ่าน 569 ครั้ง
จัดสรรงบประมาณปี 2560 (ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบรอบที่ 4)
07 ต.ค. 59 | อ่าน 712 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.