Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สมศ. เชื่อมั่น ’การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่’ ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
      

สมศ. เชื่อมั่น 'การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่' ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

 

          สมศ.ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา จากการประเมินสถานศึกษาแบบกระจายทั่วประเทศสู่การประเมินเชิงพื้นที่เพื่อสะท้อนคุณภาพการศึกษาเป็นรายจังหวัด ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการตอบโจทย์การศึกษา เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
          เพื่อเป็นการนำร่องโครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ สมศ.จึงร่วมมือกับจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ได้จัดมหกรรมคุณภาพการศึกษาเพื่อเปิดโครงการการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555
          ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานงานดังกล่าวได้กล่าวในพิธีเปิด ว่า ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษามีความสำคัญในการกำหนดทางเลือกในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ตรงตามความต้องการทรัพยากรบุคคลของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เนื่องจากคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของสังคม ดังนั้นการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดในโครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่จะทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็จะไปในทิศทางเดียวกัน
          ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. กล่าวว่า การประเมินในปัจจุบันจะทราบผลภาพรวมเมื่อครบรอบการประเมิน 5 ปี ทำให้การสะท้อนคุณภาพไม่ชัด การแก้ปัญหาจึงล่าช้าขาดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งในรอบนี้จะเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาเป็นรายจังหวัด ผอ.สมศ. ยังได้กล่าวถึงเครื่องมือประเมินสถานศึกษาใหม่ โดยเป็นการประเมินที่ใช้ตัวบ่งชี้ 3 มิติ คือ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม โดยเน้นให้ผู้ประเมินทำงานในลักษณะเป็น ทูตคุณภาพ สมศ. เป็นกัลยาณมิตร ซื่อสัตย์ และปราศจากอคติ เพื่อลบล้างการประเมินที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาสร้างคนด้อยคุณภาพ สร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จบแล้วไม่มีงานทำ สร้างปัญหาเป็นวงจรไม่รู้จบ
          ผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ต่างขานรับการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ เพราะเห็นตรงกันว่าความท้าทายใหม่ๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้ต้อง รู้เรา รู้เขา หรือต้องรู้ศักยภาพของตนเองและรู้ศักยภาพของประเทศคู่ค้าทางเศรษฐกิจ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น บทบาทของ สมศ. ในฐานะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จึงทวีความสำคัญขึ้นอย่างยิ่งในการสะท้อนความเป็นจริงของการจัดการศึกษา และเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
          ในปีงบประมาณ 2555 โครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่จะดำเนินการใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ ชัยนาท สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ตราด อำนาจเจริญ ชุมพร และพังงา และการจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษาในโครงการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ครั้งต่อไปจะมีขึ้นที่จังหวัดชุมพรในเดือนมีนาคมนี้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 02 ก.พ. 55   อ่าน 33655 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ยูเนสโกยกนิ้วแท็บเล็ตป.1 ชูไอซีทีพัฒนากศ. - ประเมินผลแนะประเทศอื่น
11 ก.ย. 55 | อ่าน 1282 ครั้ง
ขานรับ’เทียบกศ.พื้นฐาน’กศน.ชี้ผลประเมินดีเกินคาด
02 ก.ย. 56 | อ่าน 607 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรอัตราขรก.ครูฯ จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงปม.พ.ศ.2
23 ธ.ค. 58 | อ่าน 539 ครั้ง
กศจ.กทม.ย้ายบิ๊กสถานศึกษาลอตใหญ่
28 ต.ค. 59 | อ่าน 818 ครั้ง
“NPK easy” นวัตกรรมสร้างสุขภาวะชุมชน โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประกวดผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
29 ส.ค. 61 | อ่าน 490 ครั้ง
เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ปลูกฝังเด็กสองภาษา
31 มี.ค. 57 | อ่าน 509 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.