Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’มรม.’ทำประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
      

'มรม.'ทำประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

 

          รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) กล่าวว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 75 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13, 14, 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศเพื่อจะเป็นเครื่องมือและกลไกสาคัญในการบริหารงาน โครงการในระดับมหาวิทยาลัย และผลักดันให้การดาเนินภารกิจต่างๆ ของคณะ หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติในทุกระดับ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนา ร่วมกัน
          อธิการบดี มรม.เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายและทิศทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทาประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และสร้างการมีส่วนร่วม โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเป็นจานวนมาก

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 30 ม.ค. 55   อ่าน 72558 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ล็อตที่สอง อีก 4 แสนกว่าเครื่อง ขณะนี้ได้ทยอยส่งมาแล้ว
08 ต.ค. 55 | อ่าน 1058 ครั้ง
ด่วนที่สุด! การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
29 ก.ย. 58 | อ่าน 753 ครั้ง
สอศ.ขอวัดวิชาชีพเด็กให้สมศ.
15 พ.ค. 57 | อ่าน 490 ครั้ง
เตือนระวังแก๊งตุ๋น อ้างเป็น"คุรุสภา" แจกรางวัลปลอม
10 ต.ค. 59 | อ่าน 297 ครั้ง
เข้มคุณภาพครูประเมินทุก 3 ปี สอบตก 2 ครั้งชวดเงิน ครั้งที่ 3 มีสิทธิให้ออก
04 ก.ค. 57 | อ่าน 1000 ครั้ง
“ชินภัทร” คิดสูตรโยกผู้บริหารประถม-มัธยม
30 ก.ย. 53 | อ่าน 16053 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.