Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สุชาติประเดิมศธ. ยุบหมื่นร.ร.สพฐ.
      

สุชาติประเดิมศธ. ยุบหมื่นร.ร.สพฐ.

 

          'สุชาติ ธาดาธำรงเวช'ลั่นเดินหน้ายุบ ร.ร.ขนาดเล็ก สังกัดสพฐ.กว่า 1 หมื่นโรง  เหตุนักเรียนมีน้อย
          เมื่อเวลา 07.15 น. วันที่ 25 มกราคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เดินทางเข้าทำงานเป็นวันแรกหลังเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ ภายหลังได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการ ศธ. โดยนายสุชาติได้นั่งรถเมล์สาย 70 จากป้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มายัง ศธ.พร้อมสื่อมวลชน ขณะที่นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.ได้เดินทางมาถึง ศธ.เช่นกัน โดยมี น.ส.ศศิธาราพิชัยชาญณรงค์ ปลัด ศธ. นายชินภัทร ภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) และนายเอนก เพิ่มเสนีย์วงศ์เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พร้อมข้าราชการ รวมถึง กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และกลุ่มคนเสื่อแดงต้อนรับ จากนั้นนายสุชาติและนายศักดาเข้าสักการะ พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์พระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ที่สนามหญ้า พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์ที่ห้องทำงาน
          นายสุชาติกล่าวในการแถลงนโยบายว่า จะยึดแนวทางบริหารงานตามนโยบายของพรรคเพื่อไทย (พท.) คือดูแลลูกหลานของประชาชนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ เช่นที่ พ.ต.ท.ทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยพูดไว้ ย้ำว่าในยุคตนจะไม่มีการคอร์รัปชั่น โดยจะสานต่อนโยบายที่สำคัญๆ เช่น โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน กำลังมองว่าจะกระจายทุนเพิ่มขึ้น หรือสานต่อนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ของรัฐบาล โดยมอบให้นายโอฬาร ชัยประวัติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางธนาคารไปดำเนินการ ส่วนโครงการ One Tablet Pc Per Child ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อยู่ระหว่างประสานงานกับรัฐบาลจีน สิ่งที่ตั้งใจจะนำมาปรับปรุงคือ ปลดภาระครูให้น้อยลง แก้ไขปัญหาหนี้สินโดยวิธีลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาสครู สอบคัดเลือก และประเมินครูให้โปร่งใส เพื่อให้ครูไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อสอบบรรจุ เลื่อนวิทยฐานะ หรือแม้แต่ขอย้าย รวมถึงเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินผลงานครูที่ขอประเมินวิทยฐานะ โดยให้เจ้าของผลงานโต้เถียงผู้ตรวจผลงานได้ ลดการใช้ดุลพินิจ และเปิดเผยคะแนนชัดเจน เพื่อลดการฉ้อฉล
          เรื่องการคอร์รัปชั่นนั้น ฝากไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนว่า หากมีการเรียกรับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ร้องเรียนมาที่ ศธ.โดยด่วน ผมจะจัดการให้ถึงที่สุด จะไม่ใช้ระบบส่งคนลงไปควบคุมปัญหาการคอร์รัปชั่น เพราะส่วนใหญ่คนที่ส่งลงไปคุมมักคอร์รัปชั่นเอง จึงต้องพึ่งพิงผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาที่รับผลกระทบ ช่วยเป็นหูเป็นตานายสุชาติกล่าว
          นายสุชาติกล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องการให้สานต่อการทำโรงเรียนตัวอย่างในทุกอำเภอ และทุกตำบล รวมถึงขยายโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง อย่างน้อยโรงเรียนดีเด่นดัง 50 โรง สร้างเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ผมเล็งลดโรงเรียนประถมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เหลือ 20,000 แห่งจากที่มีอยู่ 30,000 แห่ง เพราะหลายแห่งมีจำนวนนักเรียนเหลือน้อยมาก ฉะนั้นน่าจะเคลื่อนย้ายนักเรียนไปในโรงเรียนใกล้เคียงแทนจะทำให้โรงเรียนเข้มแข็งขึ้น ศธ.จะดูแลให้มีรถนักเรียนผ่านหน้าบ้านทุกคนเหมือนประเทศแคนาดา หรืออาจถ่ายโอนโรงเรียนบางแห่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปดูแล
          นายสุชาติกล่าวว่า นอกจากนี้ได้สอบถามว่าการประเมินผลนักเรียน เช่น การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)ทำไมสอบครั้งเดียว สอบหลายหนได้หรือไม่โดยให้ไปศึกษารายละเอียด ตนมีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์ขึ้นป้ายรัฐมนตรีตามจังหวัดต่างๆ งบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ลดลง เพื่อเอาไปพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะจ้างครูภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังมีความคิดให้ทำเดบิตการ์ดแก่นักศึกษาที่กู้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเงินไปใช้จ่ายในการเรียน โดยเครื่องรูดบัตรจะบันทึกการใช้จ่ายทั้งหมด
          ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่าที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือกรณีนายสุชาติมีความเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.ที่มีมากกว่า10,000 แห่ง น่าจะมีปัญหาเชิงประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงมอบให้ สพฐ.ไปหาแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพมากขึ้น ซึ่งวิธีการยุบรวม หรือยกเลิกโรงเรียนขนาดเล็กนั้น เป็นวิธีการที่เคยเสนอมาแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังสพฐ.หารือกับสภาการศึกษาทางเลือก และเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้มีข้อมูล และมุมมองที่เป็นมิติทางสังคมมากขึ้น ดังนั้น เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กจึงเป็นเรื่องที่ต้องมองจากหลายมิติหากมองด้านเศรษฐศาสตร์จะหมายถึงประสิทธิภาพ หรือต้นทุนการบริหารจัดการ แต่หากมองในมิติของสังคม ถือว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชุมชน บ้านวัดอย่างมาก ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาแต่ก่อนแล้ว
          นายชินภัทรกล่าวต่อว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบ และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สพฐ.จึงได้เสนอให้โรงเรียนขนาดเล็ก และเขตพื้นที่ฯทำแผนบริหารจัดการเพื่อตอบโจทย์เรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพในช่วงระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นจะประเมินว่าโรงเรียนขนาดเล็กแห่งใดมีแผนดำเนินการที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากที่สุดอีกแนวทางหนึ่งของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก คือแนวทางการดำเนินการรูปแบบโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง และเครือข่ายทางวิชาการ โดยรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เห็นว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงน่าจะมีส่วนสร้างแบรนด์ของโรงเรียนกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเรื่องนี้จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบต่อไป รวมถึงการขอให้โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งก้าวหน้าทางวิชาการ เข้ามาช่วยเสริมในลักษณะเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนายสุชาติมอบให้สพฐ.ไปหารือกับโรงเรียนสาธิต โดยเริ่มจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนจากนั้นทำเป็นข้อเสนอนายสุชาติต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 26 ม.ค. 55   อ่าน 75723 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ราชบัณฑิตลุ้นเปิดตัวแอพฯพจนานุกรม
27 ส.ค. 58 | อ่าน 301 ครั้ง
แฉซ้ำหนังสือเรียนเอกชนยังมีผิดอีก
20 มี.ค. 60 | อ่าน 217 ครั้ง
จี้เรียนหมอต้องมีคุณธรรม-จริยธรรม
13 ก.ค. 59 | อ่าน 294 ครั้ง
สมศ.หารือ ทปอ. นัดประชุมบอร์ดปรับรื้อ 18 ก.ค.นี้
17 ก.ค. 57 | อ่าน 292 ครั้ง
เผยแอดมิชชั่นส์มนุษย์ฯ มก.มากสุด มศว.เปิดรับรอบ 2
03 ก.ค. 57 | อ่าน 326 ครั้ง
มรส.แบ่งโซนเรียนรู้คู่คุณภาพชีวิต
17 ก.พ. 54 | อ่าน 11462 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.