Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สรุปปี52 ม.6 กว่า 2หมื่น ติด ’ร-0’ ยืดถึง ต.ค.ให้ปวช.ใหม่ยื่น ร.บ.
      

สรุปปี52 ม.6 กว่า 2หมื่น ติด 'ร-0' ยืดถึง ต.ค.ให้ปวช.ใหม่ยื่น ร.บ.

          ตะลึง! สพฐ.พบยอดเด็ก ม.6 ทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นคน จบไม่พร้อมรุ่นปีการศึกษา 2552 ชวดโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัย รองเลขาฯกพฐ.เร่งช่วยสางปัญหา แนะ น.ร.ทั้งผู้ปกครองใส่ใจแก้ 'ร' และ '0'ก่อนจบปีการศึกษา
          ความคืบหน้ากรณีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ศธ.เร่งสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในวัยเรียนที่ถูกผลักออกนอกระบบการศึกษาด้วยสาเหตุต่างๆ อาทิ ครอบครัวยากจน ที่เรียกว่าเด็กลอยล่อง ในปัจจุบันรวมกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ ให้เข้าสู่ระบบบริการการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.3 และ ม.6 ไม่พร้อมรุ่น ซึ่งต้องแก้ร และ 0 และทางโรงเรียนออกใบระเบียนผลการเรียน (ร.บ.) ให้ภายหลังไม่ทันวันเปิดปีการศึกษาใหม่ จนทำให้เข้าเรียนต่อชั้น ม.4,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมหาวิทยาลัยไม่ได้รวมปีละนับหมื่นคน เนื่องจากไม่มีใบ ร.บ.ไปแสดงในวันรายงานตัวนั้น
          เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายสมเกียรติ ชอบผลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบไม่พร้อมรุ่นในปีการศึกษา 2552 หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจำนวน22,567 คนทั่วประเทศ ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะนักเรียนเหล่านี้ยังติด 0, ร หรือหมดสิทธิสอบ (มส.) ในบางวิชา ซึ่ง สพฐ.กำลังติดตามข้อมูลเด็กกลุ่มนี้อยู่ว่า มีการแก้ 0, ร หรือมส.แล้วหรือยัง ส่วนกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบไม่พร้อมรุ่นนั้น ทางสพฐ.ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนนี้ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่จะยังอยู่ในระบบ โรงเรียน และมีจำนวนไม่มากที่ไปเรียนต่อโรงเรียนอื่น และเด็กที่มีปัญหามีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับนักเรียนในระดับชั้นม.6 รองเลขาธิการ กพฐ.ระบุ
          นายสมเกียรติกล่าวว่า ในปีการศึกษา 2553 นี้ อยากฝากไปยังนักเรียนและผู้ปกครองที่บุตรหลานยังติด 0, ร หรือ มส.ในบางวิชาในระดับชั้นเรียนต่างๆ ให้รีบแก้ก่อนที่จะจบปีการศึกษา โดยให้ทันก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2554 เพื่อจะได้จบการศึกษาพร้อมรุ่น แต่หากไม่ทันก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 เมษายน 2554 ซึ่งยังทันที่เด็กจะนำใบ ร.บ.ไปยื่นเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้ แต่ถ้านักเรียนไม่สนใจแก้ไขไม่ทันจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงวันที่16 พฤษภาคม 2554 ที่เป็นวันเปิดภาคเรียนใหม่ ทางโรงเรียนก็ต้องยกยอดออกใบ ร.บ.ให้ในปีการศึกษา 2554 จึงขอฝากนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจด้วย
          ด้านนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่าเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จะทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทั่วประเทศ เพื่อให้สถานศึกษาทบทวนการสั่งให้นักศึกษา ปวช.เข้าใหม่ที่ยังไม่มีใบ ร.บ.มายื่นต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้โอกาสกับนักศึกษากลุ่มนี้ได้ไปแก้ 0,ร หรือ มส.ให้แล้วเสร็จ เพื่อทางโรงเรียนมัธยมศึกษาจะได้ออกใบ ร.บ.นำมายื่นให้กับสถานศึกษาอาชีวะภายในภาคเรียนที่ 1 นี้ หรือภายในเดือนตุลาคมนี้ รวมทั้งให้ประสานนักศึกษากลุ่มนี้ได้กลับเข้ามาเรียนต่อ หรือนักศึกษาสามารถติดต่อกับทางสถานศึกษาเพื่อขอเข้าเรียนต่อเนื่องได้โดยตรง
          ทั้งนี้ เพราะทาง สอศ.มีนโยบายให้โอกาสเด็กเหล่านี้ได้เรียนต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ 2 แต่หากให้โอกาสแล้วนักศึกษาเหล่านี้ยังไม่นำใบ ร.บ.มายื่นกับทางสถานศึกษาตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว ก็ต้องให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ผมได้หารือกับนายสมเกียรติแล้วว่า ทาง สพฐ.จะประสานไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้นักศึกษาเหล่านี้ไปแก้0, ร หรือ มส. โดยจะให้โอกาสเด็กแก้ได้มากครั้งขึ้น เพื่อโรงเรียนจะได้ออกใบ ร.บ.เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ เด็กก็ต้องแก้ให้ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ครูผู้สอนกำหนดไว้ด้วย รองเลขาธิการ กอศ.กล่าว
          แหล่งข่าวใน ศธ.กล่าวว่า สาเหตุที่นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 จำนวนรวมหลายหมื่นคนในแต่ละปีการศึกษาเรียนจบไม่พร้อมรุ่น เพราะยังติด0, ร หรือ มส. มีสาเหตุหลักจาก 2 ปัจจัย คือ1.เกิดจากพฤติกรรมเด็กเหล่านี้ไม่สนใจ และ2.เกิดจากระบบในโรงเรียน โดยเฉพาะครูประจำชั้น ครูผู้สอนรายวิชานั้นๆ และฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน กล่าวคือ ครูประจำชั้นจะรู้ข้อมูลดีว่าเด็กในห้องเรียนคนใดยังติด 0, ร หรือมส.ในวิชาใดบ้าง และในระดับชั้นเรียนใด แต่ไม่ใส่ใจลูกศิษย์ ไม่จี้ให้เด็กไปแก้ไข ส่วนครูผู้สอนรายวิชาที่เด็กติด 0, ร หรือ มส.บางคนมีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรกับเด็ก เช่น นัดวันเด็กส่งงานเพื่อแก้ 0, ร หรือ มส. แต่เด็กส่งล่าช้าไป1-2 วัน ก็ไม่ผ่อนผัน ไล่ให้เด็กไปลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ ใหม่ในปีการศึกษาถัดไป จนทำให้เด็กถูกผลักออกนอกระบบการศึกษาไปอย่างน่าเศร้าใจ เพราะเด็กเหล่านี้อายที่จะต้องมาเรียนกับรุ่นน้อง ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายอนาคตของเด็กเหล่านี้ เพียงเพราะติดเพียง 1-2 วิชาเท่านั้น
          แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้ เป็นปัญหาพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนโรงเรียนที่ออกใบ ร.บ.ให้กับเด็กล่าช้า เด็กบางคนแก้ไข0, ร หรือ มส.เสร็จเรียบร้อยแล้วนาน 1-2 เดือน แต่ก็ยังโยกโย้ไม่ยอมออกใบ ร.บ.ให้กับเด็กโดยอ้างระเบียบหยุมหยิม จนทำให้เด็กต้องหมดโอกาสเรียนต่อ เพราะได้ใบ ร.บ.ไปยื่นกับสถานศึกษาใหม่ไม่ทันตามกำหนด ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทุกปี และทำให้เด็ก ม.3 และ ม.6 ปีละหลายหมื่นคนต้องเสียโอกาสไปเรียนต่ออย่างน่าเสียดาย ถึงเวลาแล้วที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาฯ โดยเฉพาะในวงการโรงเรียนมัธยมศึกษาควรต้องสังคายนาแก้ปัญหาให้กับเด็กๆ เยาวชนอนาคตของชาติในเรื่องนี้บ้าง อย่ามัวแต่สนใจแต่ประโยชน์ตัวเองในเรื่องการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอยู่อย่างเดียว จนปล่อยให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ต้องถูกผลักออกนอกระบบการศึกษาไปเป็นปัญหาสังคม เช่น มั่วสุมซิ่งรถมอเตอร์ไซค์ หรือขายบริการทางเพศ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยแล้วในปัจจุบันนี้ แหล่งข่าวคนเดิมกล่าว--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 15 ก.ย. 53   อ่าน 14310 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มรภ.บุรีรัมย์ลั่น ยกศักยภาพครู
31 ก.ค. 55 | อ่าน 1157 ครั้ง
ธุรกิจกวดวิชาพากันรวย! ศธ.แจ้งสรรพากรเก็บภาษีโรงเรียนเถื่อน - “รีด” ค่าเรียนแพงเวอร์ (ตอนที่ 2)
17 ก.ย. 56 | อ่าน 802 ครั้ง
เล็งผุดแผนแม่บทไอซีทีการศึกษา
12 พ.ย. 56 | อ่าน 560 ครั้ง
ดัน พรบ.อุดมศึกษาแก้มหาวิทยาลัยนอกลู่ เพิ่มอำนาจ"สกอ." กู้ภาพ"เสือกระดาษ"คาดประก
14 ม.ค. 56 | อ่าน 891 ครั้ง
ปลื้ม’ร.ร.ในฝัน’ยอดน.ร.พุ่งล้านคน
20 ธ.ค. 53 | อ่าน 8891 ครั้ง
’แทบเล็ต’โอกาสนักเรียนภูธรเสริมการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะ
27 ก.ค. 55 | อ่าน 1143 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.