Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: กศน.เพื่อนเรียนรู้: กศน.ตั้งครัวชุมชนส่งเสริมโภชนาการชาวมอแกน
      

คอลัมน์: กศน.เพื่อนเรียนรู้: กศน.ตั้งครัวชุมชนส่งเสริมโภชนาการชาวมอแกน

 

          วารินทร์ พรหมคุณ
          ชนเผ่ามอแกน...เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเกาะในบริเวณภาคใต้ของไทย มีรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมทั้งค่านิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง ใช้ชีวิตเดินทางเคลื่อนย้ายถิ่น ทำมาหากินอยู่ในบริเวณเขตทะเลอันดามัน
          ชีวิตส่วนใหญ่ของชาวมอแกนอาศัยอยู่บนเรือ ที่เรียกว่า กำบางหากินกับทะเล ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับคนภายนอก นับถือผี...ทว่าปัจจุบันเริ่มนับถือศาสนาอิสลาม พุทธ และคริสต์ แต่ยังมีประเพณีที่ปฏิบัติกันสืบทอดมาหลายรุ่นอาทิ เดินหาด ลอยทะเล โดยส่วนมากอิงกับการไหว้ผีบรรพบุรุษ ภายหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547 ทำให้ชนเผ่ามอแกนกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆ
          คุณชุลีพร ผาตินินนาท ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) บอกเล่าว่า หลังเหตุการณ์สึนามิ ไม่นานประมาณเดือนมีนาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริ ผ่านโครงการส่วนพระองค์ว่า เด็กชาวมอแกน เคยได้รับการศึกษาที่โรงเรียนสุรัสวดี จังหวัดพังงา แต่ถูกพายุพัดโรงเรียนและมีเด็กมอแกนหายไป จึงมีรับสั่งให้ทางจังหวัดฯสร้างหมู่บ้าน และโรงเรียนให้กับชาวมอแกน เพราะทรงเห็นว่าถ้าเด็กไม่ได้รับการศึกษา จะเป็นภาระของสังคม จึงมีพระราชดำรัสให้ทีมงานส่วนพระองค์นำแนวคิด ที่ทางโครงการส่วนพระองค์ทำกับกศน.บนพื้นที่สูง และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดจ้างครูมาสอนให้ 2 คนโดยคนหนึ่งจบด้านอิเล็กทรอนิกส์ และอีกคนจบด้านไฟฟ้า และยังได้พระราชทานอุปกรณ์เครื่องครัวอาหารจำเป็นและนมผงมาให้ครูชงแจกเด็ก โดยครูจะจัดการเรียนการสอนให้เด็กบนกระต๊อบ ซึ่งถือเป็นจุดขายอย่างหนึ่ง ที่ชาวต่างประเทศได้เข้ามาเยี่ยมชม
          สุขอนามัยเป็นปัญหาหลักของชาวมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ ครั้งแรกที่ กศน.เข้ามาเด็กจะมีเหากันมาก แต่ตอนนี้ลดลงแล้ว ชาวมอแกนไม่มีส้วมก็จะถ่ายกันริมทะเล กศน.ได้เข้ามาให้ความรู้ โดยใช้เด็กเป็นสื่อไปถึงพ่อแม่ โดยเน้นเรื่องของสุขภาพอนามัยเป็นหลัก สมเด็จพระเทพฯทรงแนะนำให้ทำหลักสูตรเพิ่มเนื้อหาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทั่วๆ ไป เพื่อให้เด็กเรียนจบชั้นประถมศึกษา โดยทรงมีรับสั่งว่าให้เด็กเรียนกับ กศน.และต้องได้เรียนจนถึงขั้นสูงสุดให้ได้ ซึ่ง กศน.ตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งให้เด็กเรียนจนจบปริญญาตรี เหมือนเด็กชาวเขาอื่นๆ เพื่อจะได้กลับมาดูแลพื้นที่ของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญ กศน. กล่าวด้านเลขาธิการ สำนักงาน กศน.ประเสริฐ บุญเรือง กล่าวเสริมว่า ขณะนี้กศน.ได้จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพตามนโยบายขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อจัดการศึกษาให้คนมอแกน เพราะเด็กที่นี่ขาดสารอาหารทุกคน ส่วนปัญหาการขาดแคลนครูที่มีครูอาสา 2 คน ประจำทั้งปี เมื่อเหลือคนเดียวก็จะแก้ปัญหา โดยจ้างครูอาสาและครู ศรช. ให้อีก 2 คน เพื่อให้สลับกันเข้ามาสอนที่นี่ อย่างไรก็ตาม ครูที่มาสอนที่นี่จะมาด้วยใจ เสียสละ เป็นจิตอาสา เพราะตามระเบียบไม่มีเงินเพิ่มพิเศษให้เลย
          ได้ยินได้ฟังเช่นนี้ก็มีกำลังใจขึ้นมาบ้างครูโจ ชนะ แก้วกุดัง ครูอาสาสมัคร กศน.ที่สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จ้างมาสอนเด็กชาวมอแกนหลังเกิดสึนามิ เปิดใจว่าผมได้ทำการสอนตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งการจัดการศึกษาที่นี่ค่อนข้างลำบาก เพราะวิถีชีวิตของคนมอแกนค่อนข้างอิสระ พอให้มาเรียนก็จะรู้สึกอึดอัด ซึ่งเขาจะไม่มีความสุข แต่เมื่อได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวมอแกนแล้ว วันนี้ก็ดีขึ้นเยอะ จนเขาสามารถสื่อสารอ่านเขียนภาษาไทยได้...แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของสุขอนามัยโภชนาการ ซึ่งทางศูนย์การเรียนมีอาหารกลางวันเลี้ยงและมีนมเสริม แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออาหารสำเร็จรูปที่นำเข้ามาซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขอนามัยของเด็ก
          ดังนั้นการมีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน น่าจะส่งผลดีต่อเด็กและชาวบ้าน ช่วยให้เกิดอาชีพและพัฒนาอาชีพของชาวบ้านซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ให้ชาวบ้านได้และยังเกิดมิติแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระทำอีกด้วย ซึ่งเท่าที่ได้มีการเริ่มสอนอาชีพ ชาวบ้านค่อนข้างตื่นตัวสูงที่จะเข้ามาเรียน
          ครูโจยังพูดถึงการแก้ปัญหาขาดแคลนครู แบบเฉพาะหน้าว่า ต้องใช้วิธีให้พี่สอนน้อง และช่วยดูแลน้องไปด้วยซึ่งก็จะมีเด็กโตที่เคยเรียนไปแล้วเข้ามาช่วย และยังหวังว่า จะได้ครูอาสามาช่วยในเร็วๆ นี้ เพราะจำนวนเด็กมอแกนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          อย่างไรก็ตามคุณหญิงสุพินดา จักรพันธ์ ประธานมูลนิธิสายเด็ก 1387 กล่าวทิ้งท้ายถึงงาน กศน.ที่ช่วยเติมเต็มแก่กลุ่มชาติพันธุ์ มอแกน ไม่ให้ถูกละเลยจากสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่นการศึกษาและโภชนาการที่ดีว่า
          โลกปัจจุบันมีความสนใจชนกลุ่มน้อยมากขึ้น ทั้งบนเขา บนดอย รวมถึงชาวมอแกน ซึ่งชีวิตชาวมอแกนก็ค่อนข้างลำบากต้องเดินทางตลอด เด็กมอแกนจึงมีปัญหาเรื่องขาดสารอาหาร เมื่อดูแลเด็กเหล่านี้แล้วเราต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเพราะพ่อแม่ไม่มีความสามารถเลี้ยงดูลูกที่จะเพิ่มขึ้น และสุขอนามัยของลูกได้ทางมูลนิธิฯ ตระหนักดีคิดว่า ถ้าจะให้แม่บ้านดูแลทำอาหารให้เด็ก ครูจะได้มีโอกาสสอนหนังสือมากขึ้น แม่ก็จะได้รับความรู้ทางโภชนาการ จากการที่เราเข้าไปอบรมให้ เด็กขาดสารอาหารเพราะพ่อแม่ดูแลไม่เป็น
          สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นห่วงเด็กกลุ่มนี้มาก ทรงส่งให้เรียนและให้ความรู้เรื่องโภชนาการ สุขอนามัย อีกทั้งทรงอยากให้ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาวมอแกนไว้ด้วย
         

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 25 ม.ค. 55   อ่าน 74144 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ม.บูรพาตั้งเป้านำคณะอัญมณีสู่อาเซียน สร้างบุคลากรทันตลาดโต - จุดเด่นใกล้แหล่งกำเนิด
26 ก.ค. 55 | อ่าน 5527 ครั้ง
เร่งปฏิรูปอาชีวศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสนองตลาดแรงงาน
06 มี.ค. 55 | อ่าน 10540 ครั้ง
รับสมัครแอดมิชชัน 4 - 20 เม.ย.
05 เม.ย. 55 | อ่าน 11011 ครั้ง
ศธ.ย้ำสนองพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9
21 ธ.ค. 59 | อ่าน 1606 ครั้ง
กพอ.ของบฯปรับเงินเดือนสายวิชาการในอุดมฯ
29 ต.ค. 58 | อ่าน 505 ครั้ง
สั่งโรงเรียนเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
25 พ.ย. 62 | อ่าน 371 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.