Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ปรับสวัสดิการครู 3จว.ใต้ อยู่พื้นที่เกิน 5 ปีให้เงิน พสร.’ตาย’ ทายาทได้บรรจุขรก.
      

ปรับสวัสดิการครู 3จว.ใต้ อยู่พื้นที่เกิน 5 ปีให้เงิน พสร.'ตาย' ทายาทได้บรรจุขรก.

          ครม.ไฟเขียวข้อเสนอสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดใต้ ทั้งปูนบำเหน็จเลื่อนขั้นเงินเดือน 7 ขั้น แก่ครูเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ สิทธิทายาทบรรจุเป็นข้าราชการ สั่ง ศธ.สำรวจครูอยู่ในพื้นที่เกิน 5 ปี ได้เงิน พ.ส.ร.ทั้งหมด สั่ง'คลัง'ดูขึ้นค่าตอบแทน ขอกู้ดอกเบี้ยต่ำ
          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กันยายน ลงมติเห็นชอบข้อเสนอของสมาพันธ์ครู3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสนอให้รัฐบาลดูแลความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ โดย นพ.มารุต มัสยาวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องดูแลรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ดังนี้ กรณีการเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ มาตรการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย1.ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษ เช่น จากครูค.ศ.1 เป็น ครู ค.ศ.3 2.เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษไม่น้อยกว่า 7 ขั้น 3.ทายาทได้รับสิทธิพิเศษบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครอบครัวละ 1 คน แต่กรณีที่เสียชีวิตทั้งบิดาและมารดา ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการทุกคน โดยให้หน่วยงานให้ความสำคัญในการรับทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วนและพิเศษ 4.ทายาทที่กำลังศึกษาอยู่ให้ได้รับการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี  ส่วนข้อเสนอด้านการปรับปรุงสวัสดิการ ขวัญกำลังใจนั้น ในกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการสู้รบ(พ.ส.ร.) ทุกคนนั้นมอบให้กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาดูว่า หากใครอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องเกิน5 ปี ได้รับเงิน พ.ส.ร. ทั้งหมด  นพ.มารุตกล่าว
          นพ.มารุตกล่าวต่อว่า ส่วนการเพิ่มค่าตอบแทนครู จาก 2,500 บาท เป็น 3,500 บาทต่อเดือน การเพิ่มเงินประกันชีวิตจาก 5 แสนบาทเป็น 1 ล้านบาท การขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และการลดภาษีเงินได้ มอบให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่รับผิดชอบไปพิจารณา นอกจากนี้ยังกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่วนหน้า มีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าถึงปัญหาอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งให้รัฐบาลกำหนดแนวทางการสร้างความปรองดองในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม
          ส่วนมาตรการปรับเปลี่ยนการรักษาความปลอดภัย ครม.มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และหน่วยงานทางการศึกษา รวมถึงสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันกำหนดมาตรการเชิงรุกที่เป็นรูปธรรม โดยมอบให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรี ผู้ดูแล โดยร่วมมือกับนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นพ.มารุตกล่าว
          ด้าน นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าการมุ่งการปฏิบัติการกลุ่มก่อความไม่สงบในระยะหลังจะทำเป็นกลุ่มจรยุทธ์ชุดเล็กเข้าปฏิบัติการกระจายกำลังไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนที่เป็นเป้าหมาย เพราะสามารถฝังตัวอยู่ในพื้นที่ได้ ที่สำคัญมีการเคลื่อนไหวติดตามเป้าหมาย เพื่อเข้าตอบโต้โจมตีเป้าหมายเวลาที่เป้าหมายเผลอหรือไม่อยู่ในการคุ้มครอง กลุ่มก่อความไม่สงบจะลงมือปฏิบัติการทันทีโดยไม่ให้ตั้งตัว ซึ่งเป้าหมายจะเน้นโจมตีทหารและตำรวจเป็นหลัก โดยเป้าหมายรองเป็นครู ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ประชาชนไทยพุทธและชาวมุสลิมตามลำดับ ทั้งนี้คาดว่ากลุ่มดังกล่าวแตกตัวมาจากกลุ่มบีอาร์เอ็นคอร์ออดิเนต
          ระยะหลังการก่อเหตุความไม่สงบจะไม่ทำให้เกิดกรณีใหญ่ๆ และการโจมตีพร้อมๆ กันในหลายพื้นที่จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากกลุ่มก่อความไม่สงบยังขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี ที่สำคัญผู้ก่อความไม่สงบไม่มีการบังคับบัญชาในระดับสั่งการได้ทั้งหมด แต่ถ้าปล่อยให้เขามีประสบการณ์ลองผิดลองถูกและจัดระบบประสานงานได้ก็จะทำให้เกิดปัญหา ฉะนั้น เจ้าหน้าที่จึงพยายามตัดวงจรการฝึกและการส่งกำลังบำรุง โดยเฉพาะการฝึกตามแนวรอยต่อให้ได้ นายปณิธานกล่าว
          ด้าน นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 กล่าวถึงบรรยากาศการเปิดเรียนวันที่ 2 หลังโรงเรียนทั้ง 3 เขตการศึกษา รวม 365 โรงปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน เนื่องจากคนร้ายยิงนายวิลาศ เพชรพรหม ครูโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี หมู่ 1 ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาสและนางคมขำ เพชรพรหม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง หมู่ 8 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส เสียชีวิตว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 รวม 157 โรงเรียน เปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว แต่นักเรียนยังมาเรียนกันไม่มากนัก ผู้ปกครองนักเรียนโทรศัพท์แจ้งว่าอยู่ระหว่างเดินทางกลับจากท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษฮารีรายอ
          ด้าน นางซูไฮนี แซะอาหลี ครูโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี กล่าวถึงผลการเจรจาระหว่างตัวแทนสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน ว่า รู้สึกพอใจกับผลการเจรจามาก ทำให้เพื่อนๆ ครูมีขวัญและกำลังใจปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นกว่าเดิมมาก อย่างไรก็ตาม อยากให้รัฐบาลเร่งทำตามข้อเสนอต่างๆ ที่ได้รับปากไว้ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ไม่ใช่รับปากไว้ลอยๆเหมือนกับการรับปากของรัฐบาลที่ผ่านมา
          ที่โรงเรียนบ้านพงยือไร ต.บันนังสาเร็งอ.เมือง จ.ยะลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อย ร 5033 ฉก.ยะลา 11 4 นายปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบโรงเรียน ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกระจายกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครู และนักเรียนนอกจากนั้น ยังมีมาตรการดูแลครูระหว่างการเดินทางไปและกลับ รวมทั้งจะแบ่งกำลังเพื่อเฝ้าอาคารเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
          ขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังเกิดอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเวลา 12.30 น. คนร้ายลอบยิงนายมะอาลาวี สะอุ อายุ 31 ปี ชาวอ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เสียชีวิตขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนสายโกตาบารู-รามันบ้านพงจือนือเระ หมู่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามันจ.ยะลา
          น.ท.นฤมิตร ศุขสมิติ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ (ผบ.ฉก.) นราธิวาส 32 กองทัพเรือนำกำลังตำรวจ, ทหาร และฝ่ายปกครองประมาณ 200 นาย เข้าตรวจค้นพื้นที่ป่าบริเวณหลังหมู่บ้านตะโล๊ะมาเนาะ หมู่ 1 ต.ลูโบ๊ะสาวออ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พบถังพลาสติคทรงกลมสีน้ำเงิน ขนาด 200 ลิตร ขุดหลุมฝังอยู่ใต้ดิน 2 ใบ เมื่อขุดขึ้นมาพบปืนเอ็ม 16 ซึ่งเป็นปืนทหารที่ถูกปล้นไปจากค่ายทหาร กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้องจ.นราธิวาส 1 กระบอก กระสุนปืน 216 นัด, ปืนลูกซอง 5 นัด อุปกรณ์ผลิตระเบิดแสวงเครื่องแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช้จุดชนวนระเบิด--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 15 ก.ย. 53   อ่าน 14945 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.ออกแนวปฏิบัติลดการบ้านนักเรียน
27 ธ.ค. 60 | อ่าน 18174 ครั้ง
การช่วยเหลือเยียวยานักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
08 เม.ย. 54 | อ่าน 51819 ครั้ง
เร่งทำ"คู่มือ"มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
07 ก.ย. 53 | อ่าน 13456 ครั้ง
คลอดร่างพ.ร.บ.การปฐมวัยฯดูแลเด็กบนแผ่นดินไทย
27 ธ.ค. 60 | อ่าน 18164 ครั้ง
เชิดชูครูผู้เสียสละรับรางวัล’เจ้าฟ้าฯ’
07 พ.ค. 56 | อ่าน 514 ครั้ง
น.ร.สุราษฎร์คว้า2รางวัลใหญ่ประกวดโครงงานวิทย์ที่สหรัฐ
12 พ.ค. 54 | อ่าน 120233 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.