Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครม.ไฟเขียวข้อเสนอครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปูนบำเหน็จเลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน 7 ขั้น บรรจุลูกรับราชการที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กันยายน ลงมติเห็นชอบข้อเสนอของสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสนอให้รัฐบาลดูแลความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ โดย นพ.มารุต มัสยาวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องดูแลรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ดังนี้ กรณีการเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ มาตรการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย 1.ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษ เช่น จากครู ค.ศ.1 เป็น ครู ค.ศ.3 2.เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษไม่น้อยกว่า 7 ขั้น 3.ทายาทได้รับสิทธิพิเศษบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครอบครัวละ 1 คน แต่กรณีที่เสียชีวิตทั้งบิดาและมารดา ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการทุกคน โดยให้หน่วยงานให้ความสำคัญในการรับทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณี เร่งด่วนและพิเศษ 4.ทายาทที่กำลังศึกษาอยู่ให้ได้รับการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี


"ส่วนข้อเสนอด้านการปรับปรุงสวัสดิการ ขวัญกำลังใจนั้น ในกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระยะเวลาปฏิบัติ งานในพื้นที่ต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการสู้รบ (พ.ส.ร.) ทุกคนนั้นมอบให้กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาดูว่า หากใครอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องเกิน 5 ปี ได้รับเงิน พ.ส.ร.ทั้งหมด"


นพ.มารุตกล่าวต่อว่า ส่วนการเพิ่มค่าตอบแทนครู จาก 2,500 บาท เป็น 3,500 บาทต่อเดือน การเพิ่มเงินประกันชีวิตจาก 5 แสนบาท เป็น 1 ล้านบาท การขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และการลดภาษีเงินได้ มอบให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่รับผิดชอบไปพิจารณา นอกจากนี้ยังกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่วนหน้า มีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าถึงปัญหาอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งให้รัฐบาลกำหนดแนวทางการสร้างความปรองดองในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม


ส่วนมาตรการปรับเปลี่ยนการรักษาความปลอดภัย ครม.มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และหน่วยงานทางการศึกษา รวมถึงสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันกำหนดมาตรการเชิงรุกที่เป็นรูปธรรม โดยมอบให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้ดูแล โดยร่วมมือกับนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ด้าน นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า การมุ่งการปฏิบัติการกลุ่มก่อความไม่สงบในระยะหลังจะทำเป็นกลุ่มจรยุทธ์ชุด เล็กเข้าปฏิบัติการ กระจายกำลังไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนที่เป็นเป้าหมาย เพราะสามารถฝังตัวอยู่ในพื้นที่ได้ ที่สำคัญมีการเคลื่อนไหวติดตามเป้าหมาย เพื่อเข้าตอบโต้โจมตีเป้าหมาย เวลาที่เป้าหมายเผลอหรือไม่อยู่ในการคุ้มครอง กลุ่มก่อความไม่สงบจะลงมือปฏิบัติการทันทีโดยไม่ให้ตั้งตัว ซึ่งเป้าหมายจะเน้นโจมตีทหารและตำรวจเป็นหลัก โดยเป้าหมายรองเป็นครู ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ประชาชนไทยพุทธและชาวมุสลิม ตามลำดับ ทั้งนี้คาดว่ากลุ่มดังกล่าวแตกตัวมาจากกลุ่มบีอาร์เอ็นคอร์ออดิเนต


"ระยะหลังการก่อเหตุความไม่สงบจะไม่ทำให้เกิดกรณีใหญ่ๆ และการโจมตีพร้อมๆ กันในหลายพื้นที่จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากกลุ่มก่อความไม่สงบยังขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี ที่สำคัญผู้ก่อความไม่สงบไม่มีการบังคับบัญชาในระดับสั่งการได้ทั้งหมด แต่ถ้าปล่อยให้เขามีประสบการณ์ลองผิดลองถูกและจัดระบบประสานงานได้ก็จะทำให้ เกิดปัญหา ฉะนั้น เจ้าหน้าที่จึงพยายามตัดวงจรการฝึกและการส่งกำลังบำรุง โดยเฉพาะการฝึกตามแนวรอยต่อให้ได้"


ด้าน นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 กล่าวถึงบรรยากาศการเปิดเรียนวันที่ 2 หลังโรงเรียนทั้ง 3 เขตการศึกษา รวม 365 โรงปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน เนื่องจากคนร้ายยิงนายวิลาศ เพชรพรหม ครูโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี หมู่ 1 ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส และนางคมขำ เพชรพรหม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง หมู่ 8 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส เสียชีวิต ว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 รวม 157 โรงเรียน เปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว แต่นักเรียนยังมาเรียนกันไม่มากนัก ผู้ปกครองนักเรียนโทรศัพท์แจ้งว่าอยู่ระหว่างเดินทางกลับจากท่องเที่ยวใน เทศกาลตรุษฮารีรายอ


ด้าน นางซูไฮนี แซะอาหลี ครูโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี กล่าวถึงผลการเจรจาระหว่างตัวแทนสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน ว่า รู้สึกพอใจกับผลการเจรจามาก ทำให้เพื่อนๆ ครูมีขวัญและกำลังใจปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นกว่าเดิมมาก อย่างไรก็ตาม อยากให้รัฐบาลเร่งทำตามข้อเสนอต่างๆ ที่ได้รับปากไว้ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ไม่ใช่รับปากไว้ลอยๆ เหมือนกับการรับปากของรัฐบาลที่ผ่านมา


ที่โรงเรียนบ้านพงยือไร ต.บันนังสาเร็ง อ.เมือง จ.ยะลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อย ร 5033 ฉก.ยะลา 11 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบโรงเรียน ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกระจายกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร เรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครู และนักเรียน นอกจากนั้น ยังมีมาตรการดูแลครูระหว่างการเดินทางไปและกลับ รวมทั้งจะแบ่งกำลังเพื่อเฝ้าอาคารเรียนตลอด 24 ชั่วโมง 


โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 53   อ่าน 15484 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.รุกปรับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ส่อลดเหลือ 5 กลุ่มสาระเรียนรู้
15 ม.ค. 59 | อ่าน 321 ครั้ง
ก.ค.ศ.อนุมัติ25ผอ.-ครูเชี่ยวชาญ-ชำนาญพิเศษฉลองตำแหน่งส่งท้ายปี
17 ธ.ค. 53 | อ่าน 11133 ครั้ง
คณะเกษตรฯ18 มหาลัยจี้ทปอ.ทบทวนเปิดเทอม
02 พ.ค. 59 | อ่าน 367 ครั้ง
ตีกรอบ 6 เดือนปรับ ก.ม.ศึกษา-ระเบียบครู
25 ต.ค. 59 | อ่าน 360 ครั้ง
ดาวน์โหลดสรุปผลการประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557
17 ต.ค. 57 | อ่าน 401 ครั้ง
สอศ.คิดเพิ่มเก้าอี้นักเรียนเดินเรือ มั่นใจคนเรียนจบไม่มีคำว่าตกงาน
06 พ.ย. 56 | อ่าน 1018 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.