Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ยกย่อง’ยอดครู’อุดมการณ์เพื่อศิษย์
      

ยกย่อง'ยอดครู'อุดมการณ์เพื่อศิษย์

 

ณัฐพงษ์ บุณยพรหม รายงาน
          แม้จะมีคำเปรียบเปรยว่าครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง คำเปรียบเปรยนั้นมิได้ทำให้ผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ย่อท้อ ตรงกันข้าม ครูหลายคนยินดีเสียสละเพื่อ ลูกศิษย์ไม่ว่างานนั้นจะเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเพียงไร ครูก็ทำได้เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ดีและประสบความสำเร็จในชีวิต ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติในชีวิต
          ในโอกาสวันครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูเพื่อเป็นการยกย่องให้ครูที่มีจิตวิญญาณ ทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2550 โดยมอบให้กับครูจูหลิง ปงกันมูล เป็นรายแรก
          ปีนี้ สพฐ.คัดเลือกข้าราชการครูที่ทำหน้าที่ในชุมชน สังคมที่มีความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม มีภัยสังคมยกย่อง'ยอดครู'หรือความมั่นคงของประเทศ เป็นผู้ทุ่มเท ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานในระดับประเทศ ซึ่งทั้งหมดได้รับเข็มเสมาทองคำ โล่รางวัล และเกียรติบัตร จากนายกรัฐมนตรีในงานวันครูประจำปีนี้
          ยอดครูคนแรก เป็นครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก กองกำกับการตระเวนชายแดนที่ 34
          ด.ต.คณิต ช่างเงิน
          เล่าถึงการทำงานว่า เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครูเมื่อปีพ.ศ.2537 ที่โรงเรียนปฏิบัติการจิตวิทยาตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ห่างจากตัว อ.อุ้มผาง 140 ก.ม. การเดินทางยากลำบากต้องเดินเท้าเข้าไป ใช้เวลาเดิน 3-4 วัน
          เมื่อปี 2544 ย้ายมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนปฏิบัติการจิตวิทยาตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องกั๊วะ ห่างจากตัว อ.อุ้มผาง 100 ก.ม. ต้องเดินเท้าและใช้เกวียนชาวบ้าน จากนั้นในปี'51 ย้ายมาเป็นครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง ห่างจากชายแดนไทย-พม่าเพียง
          10 ก.ม. มีนักเรียน 327 คน มีนักเรียนไร้สัญชาติ 60 คน และนักเรียนพักนอน 60 คน เด็กทุกคนต้องเดินเท้ามาเรียน พื้นที่นี้ยกย่อง'ยอดครู'
          มักมีการสู้รบกันระหว่างกองกำลังต่างชาติทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และความมั่นคงภายในหมู่บ้าน
          โรงเรียนยังจัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้นักเรียนและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน จนได้รับรางวัลการประกวดปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2554 นอกจากนี้ ครูคณิตยังได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อเรื่องการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปี 2553
          ภูมิใจที่ได้รับรางวัลเกียรติยศครั้งยิ่งใหญ่ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่มีอุปสรรคปัญหาทั้งความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนา วัฒนธรรม การติดต่อสื่อสาร และความปลอดภัย แม้จะไม่ใช่ครูมืออาชีพ แต่ก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปั้นแต่งเด็กน้อยในดงป่า ในชุมชนเล็กๆ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ครูคณิตกล่าว
          ครูปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพยุห์ อ.พยุห์จ.ศรีสะเกษ ที่สอนเด็กพิการ ริเริ่มจัดระบบศูนย์ปฐมวัยต้นแบบในการจัดการเรียนรู้พัฒนาอีคิว และไอคิว ด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เกิดระบบแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแบบมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง สนับสนุนให้มีพิธีกรน้อยประจำทุกห้องเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
          โรงเรียนอนุบาลพยุห์อยู่ในเขตชุมชน มีนักเรียน 480 คน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล-ม.3 นักเรียนเป็นเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กพิการเรียนร่วม 99 คน เป็นเด็กขยายโอกาส 116 คน
          ผมตั้งปณิธานในการทำงานไว้ว่าจะเปลี่ยน 4 เรื่องให้ได้ภายใน2 ปี คือ เปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนแบบใหม่ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เปลี่ยนการสอนของครูเป็นผู้อำนวยการจัดการเรียนรู้และทำงานร่วมกับเด็ก เปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการ วิธีคิดชุมชน โดยเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้และรอบชุมชนรองรับการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากแรงผลักดันของชุมชน ครู และนักเรียนครูปรเมษฐ์กล่าว
          ขณะที่ ครูบุญสม ทองศรีพราย รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้ทุ่มเทให้กับโรงเรียนและนักเรียน ส่งผลให้ครูทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นและยังเป็นประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพครู อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครูหลายๆ คนในภาคใต้
          ผมเป็นครูมา 35 ปี โรงเรียนอนุบาลปัตตานีสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา มีนักเรียนไทยพุทธ 69 เปอร์เซ็นต์ อิสลาม 30 เปอร์เซ็นต์ และคริสต์ 1 เปอร์เซ็นต์ ชุมชนมีความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการก่อการร้ายและความมั่นคงของชาติ
          รางวัลที่ได้รับเป็นเกียรติยศสำหรับชีวิตครู ที่ตั้งปณิธานว่าจะช่วยดูแลครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย และสร้างขวัญและกำลังใจให้ครู
          ผมจะบอกกับเพื่อนครูเสมอว่าใครก็ตามที่ทำดีโดยไม่หวังผลประโยชน์ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ความดีก็จะกลับคืนมาสู่ชีวิต แม้ผมและครอบครัวจะต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ เพื่อนครูจะได้รับอันตรายหรือเสียชีวิต แต่ก็ไม่สามารถบั่นทอนความตั้งใจในการทำงานในพื้นที่ได้ ขอฝากรัฐบาล และ รมว.ศธ.ช่วยดูแลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะการศึกษาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยแก้ไขปัญหา และการศึกษาเท่านั้นที่จะช่วยพัฒนาเด็ก และเป็นพลังสำคัญที่จะนำพาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สันติสุขครูบุญสมทิ้งท้าย
          ส่วนครูประยูร สุธาบูรณ์ ผอ.โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี บอกว่า มารับตำแหน่งผอ.โรงเรียนในปี 2551 โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 220 กิโลเมตร การเดินทางต้องลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชุมชนมีทั้งชาวไทยพื้นเมือง ลาว มอญ พม่า แขก ชาวไทยภูเขา และผู้หลบหนีเข้าเมือง ชุมชนส่วนใหญ่ทำไร่ หาของป่า
          ครูประยูรกล่าวว่า จากที่พบปัญหานักเรียนออกกลางคัน โรงเรียนจึงคิดค้นนวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษารูปแบบสามประสบโมเดล มีการวางแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจ จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยมีทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียนออกกลางคันก็ลดลง
          การทำงานในพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี แตกต่างทางภาษา ทำให้ต้องจัดการศึกษาโดยยึดวัฒนธรรมชุมชนเป็นต้นแบบ โดยครูทุกคนมุ่งมั่นและฟันฝ่าจนทำให้เด็กมีโอกาสเรียนเพิ่มขึ้นจาก 500 คน เป็น 1,000 คนผอ.ประยูรกล่าว
          ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ทั้ง 4 คน ถือเป็นตัวแทนของครูทั่วประเทศ ที่ทำงานอย่างเสียสละเพื่อลูกศิษย์อย่างแท้จริง

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 18 ม.ค. 55   อ่าน 38233 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สถาบันการศึกษากรุงเก่าเปิดค่าย นำครูต่างชาติสอนภาษารับเออีซี
12 ก.พ. 57 | อ่าน 530 ครั้ง
1 ในมหาวิทยาลัยศูนย์กลางอาเซียน
15 มิ.ย. 55 | อ่าน 2140 ครั้ง
ชงก.พ.คัดคนจากความสามารถไม่เน้นใบปริญญา
25 เม.ย. 59 | อ่าน 566 ครั้ง
’ส้มหล่น’นศ.อาชีวะร้อยเอ็ดเรียนจบมีงานทันทีร่วมทวิภาคีดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่เรียนรู้
13 มิ.ย. 57 | อ่าน 864 ครั้ง
ปลูกจิต นศ.มีงานทำใช้หนี้คืน ม.รัฐ ดันกู้เงินกรอ.-ผ่อนผันค่าเทอม
26 ก.พ. 57 | อ่าน 753 ครั้ง
ปธ.อนุกรรมการจัดทำแผนการศึกษาชาติ เชียร์รัฐบาลดันเรียนฟรี 15 ปี อนุบาล-ม.6
26 พ.ค. 59 | อ่าน 693 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.