Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สังคมหวัง “ครู” เป็นไอดอลเด็ก "ไม่คอร์รัปชั่น"
      

สังคมหวัง ครู เป็นไอดอลเด็ก ไม่คอร์รัปชั่น

          สวนดุสิตโพล ชี้สังคมคาดหวัง ครู เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กเรื่องการไม่ทุจริตและคอร์รัปชั่นได้ ร้อยละ 73.28 ขณะที่ร้อยละ 44.72 อยากให้ครูเอาใจใส่ดูแลเด็กและให้คำปรึกษาที่เหมาะสม
          สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ โดยในปีนี้ได้หยิบประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น และใน วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีสังคมมีความคาดหวังว่าให้ครูเป็นบุคคลและเป็นกำลังสำคัญที่จะหล่อหลอม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีได้ ทั้งนี้ จากผลการสำรวจความเห็นประชาชน จำนวน 1,422 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2555 สรุปว่า 1. ความคาดหวัง ของประชาชนที่มีต่อ ครู กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชน เห็นว่า ครูสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้บ้าง เพราะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบที่ดีได้ ฯลฯ ร้อยละ 60.34 , ครูสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้อย่างดี เพราะในวัยเรียนครูจะมีบทาทในการอบรมสั่งสอนและใกล้ชิดเด็ก โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 21.94 ,ครูคงจะช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ค่อยได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับนิสัยความคิดของเด็ก การอบรมจากครอบครัว ร้อยละ 12.66 และครูไม่สามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้ เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป ยึดวัตถุและเงินมากขึ้น ร้อยละ 5.06
          2. ครู จะมีวิธีการที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชนที่เป็นรูปธรรมอย่างไร? เห็นว่า ควรให้ความรักและดูเอาใจใส่เด็กให้มาก /คอยสังเกตพฤติกรรม เมื่อเด็กมีปัญหาก็ให้คำแนะนำที่เหมาะสม ร้อยละ 44.72%, ควรปลูกฝังจิตสำนึก /ยกตัวอย่างที่ดีและไม่ดี มาเปรียบเทียบหรือชี้ให้เด็กได้เห็นและเข้าใจอย่างชัดเจน ร้อยะล 43.90 และควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นประจำ เช่น จัดอบรม เข้าค่ายคุณธรรม เป็นต้น ร้อยละ 11.38
          3. ครู จะต้อง ปฏิบัติตัว อย่างไร? จึงจะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตได้ เห็นว่า ควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นครู ร้อยละ 73.28, ครูไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ใดๆ /ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ร้อยละ 15.06% และครูไม่ควรตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด ร้อยละ 11.66
          4. ปัญหา อุปสรรค ในการที่ครูจะปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริตให้แก่เด็ก ณ วันนี้ เห็นว่า สภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็กไม่เอื้ออำนวย เช่น ฐานะทางบ้าน การคบเพื่อน สภาพเศรษฐกิจ ร้อยละ 38.24, พื้นฐานทางครอบครัว /การดูแลเอาใจใส่ การให้ความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 24.70, ปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีต่างๆสามารถเข้าถึงเด็กได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งข้อดี-ข้อเสีย ร้อยละ18.72% และ การเสนอข่าวการทุจริต คอรัปชั่นในแวดวงต่างๆให้เด็กได้เห็นอยู่เสมอ เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็ก ร้อยละ 18.34%

Source - ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (Th)โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 55   อ่าน 84571 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.เล็งเฟ้น 10 รางวัลครูเกียรติยศ เร่งเกณฑ์ประเมินยกย่องผู้เสียสละ-เพิ่มเครดิต
04 มี.ค. 56 | อ่าน 582 ครั้ง
เล็งเพิ่มทุนเสมาพัฒนาชีวิต
27 มิ.ย. 55 | อ่าน 5148 ครั้ง
แจงใช้งบฯปี 58 ศธ.ไม่ล่าช้า
10 ก.ค. 58 | อ่าน 293 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
23 ก.พ. 61 | อ่าน 407 ครั้ง
เสนอใช้มาตรา 44 รวม กยศ.-กรอ.แก้ปัญหาเบี้ยวหนี้
15 มิ.ย. 59 | อ่าน 241 ครั้ง
เช็กประวัติอาชญากรรมครูสอนภาษา ศธ.จับมือสถานทูตอังกฤษ-สกรีนคนก่อนรับทำงาน
07 ก.ค. 58 | อ่าน 412 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.