Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สถานี ก.ค.ศ. : ปฏิรูปครูสู่อาเซียน




      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ. : ปฏิรูปครูสู่อาเซียน

          ศิริพร กิจเกื้อกูล          เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 9 ยุทธศาสตร์โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา ยกระดับและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรงคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย สามารถปรับวิทยฐานะ เพิ่มจำนวนผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นผู้สอน รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู ทั้งครูในระบบและนอกระบบ เพื่อพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั้น
          ในปี พ.ศ.2555 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานของ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการเตรียมความพร้อมในการนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.มีการเตรียมการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูทั้งระบบดังนี้
          1.พัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะเตรียมการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามาร่วมประเมินวิทยฐานะครู เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการศึกษา
          2.พัฒนาระบบเงินเดือน เตรียมการในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แรกบรรจุให้ได้รับเงินเดือน15,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี และการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับครูประจำการเดิมให้มีความสอดคล้อง เสมอภาคเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
          3.สนับสนุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การยกร่างการจ่ายเงินวิทยพัฒน์ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ สำหรับผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยการให้กู้ยืมเงิน เพื่อชำระหนี้สินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และการเสนอขอให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
          4.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยจัดทำระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งจะนำฐานข้อมูลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ระบบและนำมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การดูอัตราขาดแคลน การเลื่อนขั้นเงินเดือนการโอน การย้าย ฯลฯ
          ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังเตรียมการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งนอกจากสำนักงาน ก.ค.ศ.แล้ว ยังมีหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาครูทั้งระบบอีกโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้เห็นศักยภาพของการศึกษาไทยทั้งระบบชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง โดยกระทรวงศึกษาธิการจะจัดงาน ศักยภาพการศึกษาไทย สู่อาเซียน ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2555 ณอิมแพค เมืองทองธานี จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ด้วย
          กอปรกับในวันนี้ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็น วันครู เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน สร้างความเจริญงอกงามทางปัญญาให้กับเยาวชน พลเมืองของประเทศเราทุกคนมีวิชาความรู้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพก็เพราะได้รับการอบรมประสิทธิ์ประสาทวิชาการต่างๆ มาจากครูทั้งสิ้น ดังนั้น จึงถือโอกาสนี้กราบคารวะคุณครูทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน



โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 55   อ่าน 82863 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชงเข้ามหา’ลัยราคาเดียว
28 ม.ค. 54 | อ่าน 9991 ครั้ง
จ่อปรับเกณฑ์ ’ทุนโอดอส’ สายอาชีพ สอศ.ดึงเด็กเก่งปฏิบัติ-ติวเข้มวิชาการ-ภาษาเพิ่ม
05 มิ.ย. 57 | อ่าน 428 ครั้ง
เสนอชื่อข้าราชการซี10สพฐ.ให้รมว.ศธ. ชี้เชี่ยวชาญบริหารจัดการศึกษา
27 เม.ย. 58 | อ่าน 488 ครั้ง
รมช.ศธ. แนะ เปิด ร.ร.เฉพาะความถนัดให้นักเรียนนักเลง/เลขาฯสกศ. เสนอใช้สัญลักษณ์เดียวกัน
03 ก.พ. 55 | อ่าน 25612 ครั้ง
คุรุสภาประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึก
07 ก.ค. 59 | อ่าน 599 ครั้ง
สั่งทบทวนเงื่อนไข1อำเภอ1ทุน
25 ก.ย. 58 | อ่าน 437 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.