Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กำหนดคุณวุฒิแห่งชาติถึงเก้าระดับเทียบเคียงนานาชาติสู่สถาบันอาชีพ
      

กำหนดคุณวุฒิแห่งชาติถึงเก้าระดับเทียบเคียงนานาชาติสู่สถาบันอาชีพ

 

          พิมพ์ไทยออนไลน์ //ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและของภูมิภาคอาเซียน ในฐานะประธานคณะทำงานฯ และประธานใน ที่ประชุมว่า ในที่ประชุม ประกอบด้วย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุมผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอาทิ สกอ. สอศ. และ สพฐ. ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจาก สมศ. มี สกศ. เป็น ฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานฯ ได้นำเสนอ ร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติต่อองค์กรหลัก และ หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้มีความถูกต้องชัดเจนและใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน ก่อนผลักดันและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
          ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากรอบคุณวุฒิระดับการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย และความเชื่อมโยง กับแนวคิดกรอบคุณวุฒิของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ การกำหนดให้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติมี 9 ระดับ และเชื่อมโยงคุณวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ระดับการเรียนรู้ในแต่ละระดับ/ประเภท/สาขาวิชา กับเกณฑ์ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ภาคการศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเทียบเคียงกับนานาประเทศได้สำหรับด้านการจัดระบบงานเพื่อนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องมีองค์กรกลาง ทำหน้าที่ดูแล เทียบโอนคุณวุฒิและประสบการณ์ควบคุม ติดตาม ประเมิน และพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
          รวมถึงการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่อง ที่มีความสำคัญอีกเรื่อง คือ แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบที่เชื่อมโยงในด้านการศึกษาทั้งระบบ อันได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา รวมทั้งด้านทักษะอาชีพ โดยเฉพาะคณะทำงาน ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ด้วยการนำเสนอข้อมูลกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งในการประชุมระดับองค์กรหลัก และการประชุมในหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมผลักดันและนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานฯ ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดของกรอบ คุณวุฒิแต่ละระดับ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการผลักดันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดให้นำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไปโดยเร็ว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยโพสเมื่อ : 11 ม.ค. 55   อ่าน 86987 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ความเห็นบางกลุ่มกับ "แท็บเล็ต"
04 ต.ค. 56 | อ่าน 655 ครั้ง
"ดาว์พงษ์" แจงต้องทำงานแบบคำสั่งเดียว
10 ก.ย. 58 | อ่าน 430 ครั้ง
บริการวิชาการ-วิชาชีพ ลงพื้นที่เสริมความรู้เอื้อวิถีชุมชน
17 ก.พ. 57 | อ่าน 368 ครั้ง
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)สังกัดอาชีวะ
23 พ.ย. 57 | อ่าน 492 ครั้ง
สพฐ.เปิดบ้านเผยแพร่’นวัตกรรม’
31 พ.ค. 55 | อ่าน 982 ครั้ง
"1 ทศวรรษ สกสค.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ดูแลครอบครัวครูชายแดนใต้ 24 ชั่วโมง"
05 ก.ย. 56 | อ่าน 672 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.