Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดสัดส่วนรับ ม.1 โรงเรียนดัง
      

เปิดสัดส่วนรับ ม.1 โรงเรียนดัง

 

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2555 ไปแล้วนั้น ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำนวน 280 โรง ได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนมาให้ สพฐ.แล้ว ดังนี้ กรุงเทพมหานคร รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)ในพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและใช้โอเน็ตทั่วไป 50%, รร.ชิโนรสวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ทวีธาภิเศก สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัดนวลนรดิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดนายโรง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดระฆัง  สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางปะกอกวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ปัญญาวรคุณ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.โพธิสารพิทยากร จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมวัดหนองแขม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชาลัยใน พระบรมราชูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.มัธยม วัดสิงห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ราชวินิตมัธยม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,
          รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%, รร.โยธินบูรณะ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัดราชโอรส จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศึกษานารีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สามเสนวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50% รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทพลีลา จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,
          รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่ บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จับสลาก 22% สอบฯพื้นที่บริการ 28% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30%  สอบฯทั่วไป 50%, รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางกะปิ  จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ฤทธิยะวรรณาลัย จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัดสุทธิวราราม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วชิรธรรมสาธิต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีเศรษฐ บุตรบำเพ็ญ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวิทยา 2 จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.สารวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีศรีสุริโยทัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สิริรัตนา ธร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หอวัง จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.นนทบุรี รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่  นนทบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.ปากเกร็ด จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัดเขมาภิรตาราม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป  50%, รร.สตรีนนทบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ  30% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.พระนครศรีอยุธยา รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 สอบฯพื้นที่ บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.อยุธยาวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ปทุมธานี รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ธัญรัตน์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ธัญบุรี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ปทุมวิไล จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สายปัญญารังสิต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หนองเสือวิทยาคม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.สระบุรี รร.แก่งคอย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทพศิรินทร์ พุแค จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สระบุรีวิทยาคม จับสลาก 5% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.สิงห์บุรี รร.สิงห์บุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ลพบุรี รร.ชัยบาดาลวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ชัยนาท รร.ชัยนาทพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.อ่างทอง รร.สตรีอ่างทอง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป
          50%, รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ฉะเชิงเทรา รร.ดัดดรุณี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จับสลาก 15% สอบฯพื้นที่บริการ 35% สอบฯ
          ทั่วไป 50%, รร.พนมสารคาม พนมอดุลวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.สมุทรปราการ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จับสลาก 5% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.วัดทรงธรรม จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 30%, รร.ราชวินิตบางแก้ว สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สมุทรปราการ สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.สตรีสมุทรปราการ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ปราจีนบุรี รร.ปราจิณราษฎรอำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯ
          ทั่วไป 50%
          จ.นครนายก รร.นครนายกวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯ ทั่วไป 50%, รร.บ้านนา นายกพิทยาคาร จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.สระแก้ว รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จับสลาก 40% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 30%, รร.สระแก้ว สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%
          จ.ราชบุรี รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.โพธาวัฒนาเสนี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ราชโบริกานุเคราะห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป  50%, รร.รัตนราษฎร์บำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.กาญจนบุรี รร.กาญจนานุเคราะห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วิสุทธรังษี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.สุพรรณบุรี รร.กรรณสูตศึกษาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สงวนหญิง จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.นครปฐม รร.พระปฐมวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ราชินีบูรณะ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.เพชรบุรี รร.เบญจมเทพอุทิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พรหมานุสรณ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ประจวบคีรีขันธ์ รร.ประจวบวิทยาลัย จับสลาก 10% สอบฯ พื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.สมุทรสงคราม รร.ถาวรานุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.สมุทรสาคร รร.สมุทรสาครบูรณะ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯ ทั่วไป 50% รร.สมุทรสาครวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.สุราษฎร์ธานี รร.ไชยาวิทยา จับสลาก 5% สอบฯทั่วไป 95%, รร.พุนพินพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.พระแสงวิทยา จับสลาก 40% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 40%, รร.เวียงสระ จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50% , รร.สุราษฎร์ธานี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% , รร.สุราษฎร์พิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สุราษฎร์ธานี 2 สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ชุมพร รร.ศรียาภัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.สอาดเผดิมวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.สวนศรีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวีวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.นครศรีธรรมราช รร.กัลยาณีศรีธรรมราช สอบฯพื้นที่บริการ 95% สอบฯทั่วไป 5%, รร.ฉวางรัชดาภิเษก สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯ ทั่วไป 40%, รร.ทุ่งสง สอบฯพื้นที่บริการ 95% สอบฯทั่วไป 5%, รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 30%, รร.เบญจมราชูทิศ สอบฯ ทั่วไป 100%, รร.ปากพนัง สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%, รร.สตรีทุ่งสง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.พัทลุง รร.พัทลุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.สตรีพัทลุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ตรัง รร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วิเชียรมาตุ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สภาราชินี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ห้วยยอด  สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.กระบี่ รร.อำมาตย์พานิชนุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.อ่าวลึกประชาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%
          จ.พังงา รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สอบฯพื้นที่บริการ 80% สอบฯทั่วไป 20%
          จ.ภูเก็ต รร.ภูเก็ตวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีภูเก็ต สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ระนอง รร.พิชัยรัตนคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีระนอง สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%
          จ.นราธิวาส รร.นราธิวาส จับสลาก 15% สอบฯพื้นที่บริการ 55%  สอบฯทั่วไป 30%, รร.นาราสิกขาลัย จับสลาก 70% สอบฯทั่วไป 30%
          จ.ปัตตานี รร.เดชะปัตตนยานุกูล จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบญจมราชูทิศ จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ยะลา รร.คณะราษฎรบำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป  50%, รร.สตรียะลา สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%
          จ.สงขลา รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.มหาวชิราวุธ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วรนารีเฉลิม สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%, รร.หาดใหญ่วิทยาลัย2 สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หาดใหญ่วิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.สตูล รร.พิมานพิทยาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.จันทบุรี รร.เบญจมราชูทิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป  50%, รร.ศรียานุสรณ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ตราด รร.ตราดตระการคุณ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป  50%, รร.สตรีประเสริฐศิลป์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ชลบุรี รร.ชลราษฎรอำรุง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ชลกันยานุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.พนัสวิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางละมุง สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%, รร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สัตหีบวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีราชา สอบฯพื้นที่บริการ 50%  สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ระยอง รร.แกลง วิทยสถาวร จับสลาก 50% สอบฯ ทั่วไป  50%, รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บ้านค่าย จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป  50%, รร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จับสลาก 50% สอบฯ ทั่วไป 50%, รร.ระยองวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัดป่าประดู่ จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 40%
          จ.เลย รร.เลยพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีสงครามวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.อุดรธานี รร.สตรีราชินูทิศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,  รร.อุดรพิทยานุกูล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.หนองคาย รร.ปทุมเทพวิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.นครพนม รร.ปิยะมหาราชาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.มุกดาหาร รร.มุกดาหาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป  50%
          จ.สกลนคร รร.สกลราชวิทยานุกูล จับสลาก 17% สอบฯพื้นที่บริการ 33% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.กาฬสินธุ์ รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯ ทั่วไป 30%, รร.อนุกูลนารี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ขอนแก่น รร.แก่นนครวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.กัลยาณวัตร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ขอนแก่นวิทยายน สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ชุมแพศึกษา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นครขอนแก่น สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.น้ำพองศึกษา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บ้านไผ่ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีกระนวนวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หนองเรือวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 40%
          จ.มหาสารคาม รร.ผดุงนารี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วาปีปทุม จับสลาก 50% สอบฯ ทั่วไป 50%, รร.สารคามพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ร้อยเอ็ด รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีศึกษา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ศรีสะเกษ รร.กันทรารมย์ สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.กันทรลักษ์วิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ขุขันธ์ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%,รร.สตรีสิริเกศ จับสลาก 30% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ยโสธร รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%,รร.ยโสธรพิทยาคม จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.อุบลราชธานี รร.นารีนุกูล จับสลาก 30% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เบ็ญจะมะมหาราช สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ลือคำหาญวารินชำราบ จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.อำนาจเจริญ รร.อำนาจเจริญ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%จ.ชัยภูมิ รร.แก้งคร้อวิทยา จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ภูเขียว จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 45%, รร.สตรีชัยภูมิ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50% จ.นครราชสีมา รร.บุญวัฒนา จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ
          25% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ปักธงชัยประชานิรมิต จับสลาก 40% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 20%, รร.ราชสีมาวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.ปากช่อง สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พิมายวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ  50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สุรนารี จับสลาก 25% สอบฯพื้นที่บริการ  25% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.บุรีรัมย์ รร.กระสังพิทยาคม จับสลาก 50% สอบฯพื้นที่บริการ 20% สอบฯทั่วไป 30%, รร.นางรอง สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.บุรีรัมย์พิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ประโคนชัยพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 80% สอบฯทั่วไป 20%, รร.ลำปลายมาศ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.สุรินทร์ รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ประสาทวิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.รัตนบุรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สิรินธร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สุรวิทยาคาร จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สังขะ จับสลาก 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.เชียงใหม่ รร.จอมทอง จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ยุพราชวิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัฒโนทัยพายัพ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สันป่าตองวิทยาคม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ลำปาง รร.บุญวาทย์วิทยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ลำปางกัลยาณี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ลำพูน รร.จักรคำคณาทร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.เชียงราย รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.เทิงวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พานพิทยาคม จับสลาก 5% สอบฯพื้นที่บริการ 45% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สามัคคีวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.พะเยา  รร.พะเยาพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.แพร่ รร.นารีรัตน์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พิริยาลัย สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.น่าน รร.ปัว สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีศรีน่าน สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%
          จ.สุโขทัย รร.สุโขทัยวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สวรรค์อนันต์วิทยา จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%, รร.อุดมดรุณีสอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.ตาก รร.ตากพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สรรพวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.พิษณุโลก รร.เฉลิมขวัญสตรี สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พิษณุโลกพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พุทธชินราชพิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.อุตรดิตถ์ รร.อุตรดิตถ์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.อุตรดิตถ์ดรุณี จับสลาก 10% สอบฯพื้นที่บริการ 40% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.เพชรบูรณ์ รร.เพชรพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วิทยานุกูลนารี สอบฯพื้นที่บริการ 60% สอบฯทั่วไป 40%, รร.หล่มสักวิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.หนองไผ่ สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%
          จ.กำแพงเพชร รร.กำแพงเพชรพิทยาคม สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.วัชรวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 70% สอบฯทั่วไป 30%
          จ.พิจิตร รร.ตะพานหิน สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.พิจิตรพิทยาคม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.นครสวรรค์ รร.ตาคลีประชาสรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นครสวรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%, รร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม จับสลาก 20% สอบฯพื้นที่บริการ 30% สอบฯทั่วไป 50%, รร.สตรีนครสวรรค์ สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%
          จ.อุทัยธานี รร.หนองฉางวิทยา สอบฯพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50%.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 ม.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 55   อ่าน 64177 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"ดาว์พงษ์"พอใจโครงการลดเวลาเรียน
05 ม.ค. 59 | อ่าน 347 ครั้ง
ไอซีที ทุ่มงบ 120 ล้าน ซื้อโปรแกรมป้องกันเว็บโป๊ในแท็บเล็ต ป.1
29 ส.ค. 55 | อ่าน 964 ครั้ง
"รมว.ศธ." เผย เร่งช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนน้ำท่วม
13 ธ.ค. 54 | อ่าน 14537 ครั้ง
ชงครม.ต่อยอด’ว.ฐานวิทย์’5ปี
04 ม.ค. 55 | อ่าน 15439 ครั้ง
ยอดผู้สมัครเออร์ลี่ 68 เขต เกือบพัน สพฐ.เล็งใช้อัตรา ’ว่าง - เกษียณราชการ’
06 ก.ค. 55 | อ่าน 1133 ครั้ง
ครู 4 ภาค วอนศธ.จัดหา ผู้ช่วยสอนใช้แทบเล็ต
08 มิ.ย. 55 | อ่าน 1070 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.