Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ดุสิตโพลหนุนแจกแท็บเล็ต หวั่นเด็กเป็นทาสเทคโนโลยี
      

ดุสิตโพลหนุนแจกแท็บเล็ต หวั่นเด็กเป็นทาสเทคโนโลยี

 

         

          ดุสิตโพล หนุนแจกแท็บเล็ต 1 คนต่อเครื่องและใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียน แต่ไม่ให้ใช้แทนหนังสือ ค้านแจก ป.1 เห็นด้วยแค่ 14% ชี้ช่วงชั้นที่ 3 เหมาะสมที่สุด ด้าน สุขุม แนะสอนครูใช้ก่อนกันเด็กตกเป็นทาสเทคโนโลยี
          รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานสวนดุสิตโพล เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบให้สวนดุสิตโพลไปสำรวจความคิดเห็นความต้องการของผู้ปกครองในรายการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และให้ไปสำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet Pc) กับการจัดการเรียนการสอนนั้น ทั้งนี้ สวนดุสิตโพลไดทำการสำรวจความเห็นกลุ่มตัวอย่าง ครู ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการด้านการศึกษา จำนวน 407 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่รู้จักแท็บเล็ต ร้อยละ 85.50 และกลุ่มที่เคยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ร้อยละ 40.52
          ทั้งนี้ จากผลการสำรวจ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.61 เห็นว่า ควรใช้หนังสือเรียนเป็นหลัก และใช้แท็บเล็ตเพื่อเสริมการเรียนการสอน ขณะที่ร้อยละ 29.24 เห็นว่า ควรใช้หนังสือเรียนและแท็บเล็ต ควบคู่กันในอัตราที่เท่าเทียม และร้อยละ 1.76 เห็นว่าควรใช้แท็บเล็ตเป็นหลัก และใช้หนังสือเรียนเพื่อเสริมการเรียนการสอน ส่วนช่วงชั้นที่เหมาะสมกับการใช้แท็บเล็ตในการเรียนนั้น เห็นว่า ช่วงชั้นที่ 3 เหมาะสมที่สุดถึงร้อยละ 45.55 รองลงมา ร้อยละ 38.39 เห็นว่า ควรเริ่มที่ช่วงชั้นที่ 2 และร้อยละ 14.97 เริ่มที่ช่วงชั้นที่ 1 สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ควรใช้แท็บเล็ตมากที่สุด คือ กลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 71.50 รองลงมาร้อยละ 61.92 และร้อยละ 52.83 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          ประธานสวนดุสิตโพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 49.39 เห็นว่า วิธีการจัดสรรแท็บเล็ต ควรให้นักเรียนเป็นเจ้าของ 1 คนต่อ 1 เครื่องมากที่สุด ขณะเดียวกัน เห็นว่า ควรให้โรงเรียนดูแล (ยืมใช้และส่งคืนเมื่อจบการศึกษา) ร้อยละ 39.40 และร้อยละ 9.34 เห็นว่าควรจำหน่ายให้นักเรียนในราคาถูก สำหรับความคุ้มค่าในการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน ร้อยละ 70.02 เห็นว่า เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนร้อยละ 65.85 เห็นว่า เป็นการพัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
          อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงประโยชน์จากการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน ทั้งกับตัวนักเรียน ร้อยละ 63.57 เห็นว่า จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้กว้างไกลมากขึ้น รู้จักค้นหาข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในปัจจุบัน ขณะที่ร้อยละ 24.16 และ ร้อยละ 4.83 เห็นว่า จะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน และเพิ่มความรู้ความสามารถในเรื่องของภาษาต่างประเทศ สำหรับประโยชน์ต่อตัวครู พบว่า ร้อยละ 60.65 เห็นว่าจะช่วยให้ครูประหยัดเวลาในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อมาเตรียมการสอน รองลงมา ร้อยละ 26.39 จะช่วยให้ครูสามารถผลิตสื่อการสอน/พัฒนาองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และร้อยละ 12.96 เห็นว่า จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
          ทั้งนี้ มีเสนอแนะด้วยว่า ควรกำหนดมาตรการ กฎระเบียบควบคุมที่ชัดเจน และครอบคลุมในการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้องสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้พอเพียง และเหมาะสม ซึ่งต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น และต้องจำกัดเวลาการใช้เพื่อความเหมาะสม เช่น ใช้ในบางชั่วโมง หรือบางวิชา ที่สำคัญควรจะจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้แท็บเล็ต ขณะเดียวกัน ครู ผู้ปกครอง ต้องควบคุมดูแลการใช้งานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบระยะยาว และต้องจัดหาแท็บเล็ตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน เช่น 1 คน 1 เครื่องทุกพื้นที่
          ขณะนี้มีหลายหน่วยงานกำลังศึกษาวิจัยความพร้อมในการใช้แท็บเล็ต เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดังนั้น แท็บเล็ตจึงควรใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ห้ามใช้แทนครู เพราะที่สุดแล้วครู คือ บุคคลสำคัญที่สุดในการที่จะสั่งสอนเด็ก ไม่สามารถมีอะไรแทนได้ แต่ต้องอย่าลืมด้วยว่าต้องเตรียมการพัฒนาครูด้วย ให้ครูรู้ทันการใช้แท็บเล็ตอย่าได้ตกเป็นทาส เพราะถ้าครูตกเป็นทาสแท็บเล็ตเด็กจะตกเป็นทาสด้วย รศ.ดร.สุขุม กล่าว

กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--ASTVผู้จัดการออนไลน์โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 55   อ่าน 70975 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
งัดม.44ล้างทุจริตสอบท้องถิ่น
23 ก.พ. 60 | อ่าน 316 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
23 ก.พ. 61 | อ่าน 591 ครั้ง
ใช้ “อักขราวิสุทธิ์” ฟรี 5 ปีสกัดลอกผลงาน
22 ก.ย. 60 | อ่าน 379 ครั้ง
’คุรุสภา’เร่งออกใบอนุญาตครู
01 มี.ค. 54 | อ่าน 10726 ครั้ง
ด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลอัตราว่าง
12 พ.ย. 58 | อ่าน 350 ครั้ง
ส.ค.ศ.ท.ร่อนหนังสือถึง ‘หมอธี’ เสนอปัญหาผลิตครู จี้ยกเลิกหลักสูตรป.บัณฑิต ช่องหารายได้มหา’ลัย
04 ก.ค. 61 | อ่าน 347 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.