Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ. : การบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ. : การบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

          ศิริพร  กิจเกื้อกูล          เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          ภาระงานที่สำคัญของ สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งมีฐานะเป็นเลขานุการของ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกงานหนึ่งคือ การพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ เพื่อนำข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          จากภาระงานดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้ริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ให้ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2)ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3)ยกระดับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากระบบเดิม (Manual) ไปสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างครบวงจรอาทิ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย การโอน และการเปลี่ยนวิทยฐานะ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
          จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานก.ค.ศ.ได้นำฐานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ครบถ้วนทั้ง 225 เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว รวมทั้งการพัฒนา
          โปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลในทุกระดับ เช่นระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ระบบการตรวจสอบคำสั่ง ฯลฯ และเพื่อให้การใช้งานของระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ค.ศ. โดย นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดการใช้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ภายใน 1 ปีหลังจากการประกาศใช้ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ดังนั้น ในปี พ.ศ.2555 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเร่งพัฒนาระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตั้งแต่ระบบการบรรจุเข้ารับราชการ การมีและเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนและแต่งตั้ง การวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา ฯลฯ ในทุกเขต
          พื้นที่การศึกษา ตามมติของ ก.ค.ศ.และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) ประธานก.ค.ศ.ต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 09 ม.ค. 55   อ่าน 75918 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
“พิษณุ” สังคายนา ก.ม.อุดช่องทางทุจริต พบระเบียบขัดแย้ง-ผิดหลักการ
09 ก.พ. 60 | อ่าน 456 ครั้ง
ชี้เกาไม่ถูกที่เด็กสอบตกแล้วปรับข้อสอบ
19 ก.พ. 59 | อ่าน 735 ครั้ง
มองครูปัจจุบันต้องมีอนาคตรมว.ศธ.สนับสนุนการเรียนรู้ ที่มีจุดยืน
06 ต.ค. 54 | อ่าน 52433 ครั้ง
สพฐ.ผุดโครงการ"จับคู่" ปั้น "เด็กเก่ง-ครูเก่ง"
07 ม.ค. 59 | อ่าน 541 ครั้ง
สพฐ.ร่อนหนังสือแจง กวพ.อ. - สตง.
03 ธ.ค. 56 | อ่าน 587 ครั้ง
สพฐ.ผุดแบบประเมินตรวจคุณภาพปฐมวัย
07 ก.ค. 57 | อ่าน 936 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.