Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ. : การบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ. : การบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

          ศิริพร  กิจเกื้อกูล          เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          ภาระงานที่สำคัญของ สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งมีฐานะเป็นเลขานุการของ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกงานหนึ่งคือ การพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ เพื่อนำข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          จากภาระงานดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้ริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ให้ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2)ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3)ยกระดับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากระบบเดิม (Manual) ไปสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างครบวงจรอาทิ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย การโอน และการเปลี่ยนวิทยฐานะ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
          จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานก.ค.ศ.ได้นำฐานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ครบถ้วนทั้ง 225 เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว รวมทั้งการพัฒนา
          โปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลในทุกระดับ เช่นระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ระบบการตรวจสอบคำสั่ง ฯลฯ และเพื่อให้การใช้งานของระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ค.ศ. โดย นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดการใช้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ภายใน 1 ปีหลังจากการประกาศใช้ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ดังนั้น ในปี พ.ศ.2555 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเร่งพัฒนาระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตั้งแต่ระบบการบรรจุเข้ารับราชการ การมีและเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนและแต่งตั้ง การวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา ฯลฯ ในทุกเขต
          พื้นที่การศึกษา ตามมติของ ก.ค.ศ.และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) ประธานก.ค.ศ.ต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 09 ม.ค. 55   อ่าน 75746 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’GAT/PAT’ขยายเวลายอดเพิ่มขึ้นแค่หมื่นกว่า
17 ธ.ค. 53 | อ่าน 9943 ครั้ง
ชี้เด็กไทยเฉื่อยไม่ขันแข็งเรียนเท่าชาติอาเซียน
08 ก.ย. 54 | อ่าน 67269 ครั้ง
เริ่มเทอมหน้าแยกชัดเจนอะไรที่เด็กต้องรู้
05 ส.ค. 59 | อ่าน 1830 ครั้ง
ศธ.เดินหน้ารองรับคำสั่งตามมาตรา 44
12 ม.ค. 60 | อ่าน 519 ครั้ง
คุรุสภาคัด’ครู-ผู้บริหาร’ดีเด่นปี’56 รับรางวัลจากนายกฯ 16 มกราคม ’57
18 ธ.ค. 56 | อ่าน 604 ครั้ง
’ชินภัทร’ ยันแทบเล็ตเหมาะสำหรับเด็กป.1 คิดค้น
13 ก.ค. 55 | อ่าน 1985 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.