Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ. : การบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ. : การบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

          ศิริพร  กิจเกื้อกูล          เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          ภาระงานที่สำคัญของ สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งมีฐานะเป็นเลขานุการของ ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกงานหนึ่งคือ การพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ เพื่อนำข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          จากภาระงานดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้ริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ให้ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2)ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3)ยกระดับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากระบบเดิม (Manual) ไปสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างครบวงจรอาทิ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย การโอน และการเปลี่ยนวิทยฐานะ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
          จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานก.ค.ศ.ได้นำฐานข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ครบถ้วนทั้ง 225 เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว รวมทั้งการพัฒนา
          โปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลในทุกระดับ เช่นระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ระบบการตรวจสอบคำสั่ง ฯลฯ และเพื่อให้การใช้งานของระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ค.ศ. โดย นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดการใช้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ภายใน 1 ปีหลังจากการประกาศใช้ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ดังนั้น ในปี พ.ศ.2555 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเร่งพัฒนาระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตั้งแต่ระบบการบรรจุเข้ารับราชการ การมีและเลื่อนวิทยฐานะ การเลื่อนและแต่งตั้ง การวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา ฯลฯ ในทุกเขต
          พื้นที่การศึกษา ตามมติของ ก.ค.ศ.และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) ประธานก.ค.ศ.ต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 09 ม.ค. 55   อ่าน 75775 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยา งานวิจัยจากอาจารย์บ้านสมเด็จฯ
02 ธ.ค. 53 | อ่าน 17148 ครั้ง
สพฐ.แจ้งเขตที่เปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษาจัดส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกลงในแบบสำรวจ
21 ก.พ. 58 | อ่าน 595 ครั้ง
แฉอาหารบริจาคบูดทำเด็กท้องเสีย สพฐ.สั่งสอบคุณภาพ-มหิดลผุดเมนูทัศนศึกษา
20 ก.พ. 56 | อ่าน 580 ครั้ง
พบร.ร.เอกชนเบิกเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน รวมกว่า79ล้าน-สช.เร่งเรียกเก็บคืน-เปลี่ยนวิธีจ่าย
25 พ.ค. 58 | อ่าน 501 ครั้ง
รมว.ศธ.ฟันไม่เลี้ยงครูอาจารย์ค้ายาบ้า
21 ก.พ. 55 | อ่าน 68497 ครั้ง
มธ.ฝึกนศ.เป็น “พลเมือง” ด้วยวิชา “พลเมือง”
02 ก.ย. 54 | อ่าน 94286 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.