Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


จิตอาสา มทส.ปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
      

จิตอาสา มทส.ปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

 

           มทส.ระดมบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา จัดกิจกรรม kick off มทส.ปันน้ำใจช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จ.ลพบุรี เข้าฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมสร้าง ล้างทำความสะอาด ทาสีอาคาร คืนชีพศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมสูง พร้อมมอบสิ่งประดิษฐ์จากงานวิจัยให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
          ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอำพน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)เปิดเผยว่า หลังการเกิดมหาอุทกภัยในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดกับจังหวัดนครราชสีมา จากการลงพื้นที่สำรวจของมหาวิทยาลัยหลังจากภาวะน้ำลด พบว่าภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากน้ำท่วมสูง จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ และกลับมาสู่สภาพการใช้งานปกติให้เร็วที่สุด
           เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัย รวมทั้งช่วยฟื้นฟูหลังภาวะน้ำลด มทส.ซึ่งตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัดทำโครงการ มทส.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554-2555 ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้ การวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เข้าไปดำเนินการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน โดยประเดิมการจัดกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูและบูรณะหลังน้ำลด โดยใช้ชื่อกิจกรรม kick off มทส.ปันน้ำใจช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จ.ลพบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาหน่วยงาน สถานที่ราชการ รวมถึงสถานศึกษาได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
           ทั้งนี้ มทส.ได้นำบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตอาสาทั่วไป จำนวนประมาณ 130 คน ลงฟื้นที่ในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู บูรณะ ทำความสะอาด ทาสีอาคาร การซ่อมบำรุงประตู มุ้งลวด การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการให้บริการตรวจรักษาทั่วไป โดยศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย การมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ เรือน้ำใจปีบทอง จำนวน 10 ลำ เครื่องกำจัดลูกน้ำยุง จำนวน 2 เครื่อง ชุดกรองน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 เครื่อง ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 100 ถุง ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จำนวน 2 ชุด อุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น้ำดื่มจำนวน 350 โหล ก้อนจุลินทรีย์ (EM Balls) จำนวน 1,500 ก้อน มอบให้กับผู้แทนในชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย
           กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เราวาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม kick off ที่เราเริ่มต้นจัดกันในครั้งนี้จะเป็นบ่อเกิดแห่งความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องต่อไป เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เกิดจิตสาธารณะ เข้าใจปัญหาของชุมชนและสังคม ตลอดนำปัญหามาร่วมบูรณาการแก้ไขในฐานะที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศตัวว่าเราเป็นคู่เคียงสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมแล้ว ผมคิดว่าประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลับมาเป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ต่อไป รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มทส.กล่าวในที่สุด
           นายวีรณัฐ สกุลลิขเรษสีมา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 2 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ แม้พื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินการจะได้รับความเสียหายมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำลพบุรี น้ำจึงท่วมสูง แต่อย่างไรก็ดีชาวบ้านที่นี่ยังคงเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีกำลังใจดี น่ารักและเป็นกันเองกับพวกเรา เหนื่อยครับแต่รู้สึกอิ่มใจและรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้เวลามาบำเพ็ญประโยชน์ หากมีกิจกรรมลักษณะนี้จะมาอีกแน่นอน
           น.ส.อนุสรา รักษาแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มทส.ปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลโก่งธนูในครั้งนี้ แม้กิจกรรมที่ลงมาทำในวันนี้จะไม่สามารถฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยได้ทั้งหมด แต่ก็ภูมิใจที่เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือชาวบ้านและชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านกลับมามีคุณภาพชีวิตดังเดิม เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและอาจจะมีความช่วยเหลือหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามมาอีก ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านและผู้ประสบอุทกภัยทุกคน ขอให้เข้มแข็งและมีกำลังใจผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี
           ทางด้านนายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู กล่าวว่า พื้นที่ตำบลโก่งธนู รวมทั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วัด โรงเรียน ที่ทำการ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมขัง ซึ่งกินเวลานานกว่า 3 เดือน ซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมสูงแบบนี้มาก่อน สำหรับการฟื้นฟูเยียวยาคงต้องใช้เวลาและทรัพยากรอีกมากที่จะทำให้ชุมชนกลับมาเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตดังเดิม อย่างไรก็ตาม ชาวโก่งธนูรู้สึกซาบซึ้งใจ ขอขอบคุณนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีน้ำใจและจิตอาสาเข้ามาดูแลและฟื้นฟูพวกเรา แม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยก็ตาม

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 05 ม.ค. 55   อ่าน 78237 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แบ่งงาน"ศธ."ยากเหลือหลาย ในที่สุดพี่เลี้ยงประกบ2รมช.
08 ธ.ค. 54 | อ่าน 64095 ครั้ง
สกอ. ร่วมจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
14 ม.ค. 54 | อ่าน 10559 ครั้ง
"ธีระเกียรติ"เผยเตรียมเฟ้นซี 10 ศธ.
03 ก.พ. 60 | อ่าน 441 ครั้ง
สังคมหวัง “ครู” เป็นไอดอลเด็ก "ไม่คอร์รัปชั่น"
16 ม.ค. 55 | อ่าน 84692 ครั้ง
ทวงถามทุน"ครูพันธุ์ใหม่"ส่อลอกคราบเปลี่ยนชื่อแซ่
14 ธ.ค. 54 | อ่าน 54125 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดงาน “เปิดรั้วถิ่นมันปลา ร่วมเสวนา PBL” ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 8 – 9
08 ส.ค. 56 | อ่าน 491 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.