Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ชู ’อาชีวะเกษตร’ เป็นฐานการผลิตของประเทศเน้นจุดแข็งเฉพาะทาง สอดคล้องกับวัตถุดิบ-พื้นที่
      

ชู 'อาชีวะเกษตร' เป็นฐานการผลิตของประเทศเน้นจุดแข็งเฉพาะทาง สอดคล้องกับวัตถุดิบ-พื้นที่

 

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาส เป็นประธานมอบนโยบายการจัดการอาชีวะเกษตรสู่การมีงานทำในประชาคมโลก แก่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  และผู้อำนวยการวิทยาลัยประมง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศจำนวน ๔๗ แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าแม้ว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจะให้ความสำคัญกับการเกษตรของประเทศ แต่ขาดการวางเป้าหมายที่ชัดเจน มีการกำหนดบทบาทของประเทศให้เป็นแหล่งผลิตอาหารป้อนตลาดโลก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตอาหารเกษตรได้ตามความต้องการของตลาดโลก มีการพบสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร โรคแมลงระบาดและตัวแปรต่างๆ อีกหลายอย่างซึ่งทำให้เกษตรกรไม่สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้  ส่งผลให้ความสนใจเรียนด้านเกษตรกรรมลดลงเรื่อยๆ  แต่ปรากฏว่าคนไทยที่รวยติดอันดับโลกประกอบอาชีพเกษตร เพราะฉะนั้นอาชีพเกษตรจึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ดังนั้นสถานศึกษาอาชีวะเกษตรจะต้องพัฒนาการเรียนอาชีวะแนวใหม่ให้เป็นสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ยกเลิกการเรียนการสอนที่จัดตามหลักสูตรซึ่งเหมือนกันทั้งประเทศให้เป็นหลักสูตรที่ยึดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ สถานศึกษาจะต้องกำหนดพืชเศรษฐกิจของจังหวัด 2-3 อย่างที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ มีการส่งเสริมอย่างจริงจัง สร้างเครือข่ายผู้ผลิตผู้ปลูก  ควบคุมปริมาณและมาตรฐานของผลผลิต และมีบทบาทในการกำหนดและควบคุมราคาไม่ให้ตกต่ำ และสามารถวางแผนอนาคตการผลิตภาคเกษตรของจังหวัดได้  ขณะเดียวกันจะต้องบรูณาการทำงานร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคในการสร้างเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาหาตลาดและช่วยขาย วิทยาลัยจะต้องมีรายได้กลับคืนให้นักศึกษาและครูที่เป็นผู้ผลิตส่วนหนึ่ง  และอีกส่วนหนึ่งเป็นรายได้ของสถานศึกษาที่สามารถหมุนเวียนไปลงทุนในอนาคต
          ในสภาวะที่ประเทศได้รับวิกฤตจากอุทกภัยครั้งใหญ่  สถานศึกษาอาชีวะเกษตรจะต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส  โดยมีบทบาทนำในการเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์พืชที่มีคุณภาพของประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยดีไม่ปลอมปน สนับสนุนการปลูกพืชปลอดสารพิษ เป็นต้น สถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะต้องมีบทบาทเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคต รมว.ศึกษากล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 04 ม.ค. 55   อ่าน 67052 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชงตั้งหน่วยทดสอบร.ร.นอกระบบสช.หนุนประเมินเด็ก
12 พ.ค. 57 | อ่าน 350 ครั้ง
กศน.ซ่อมสร้าง’เพิ่มรอยยิ้ม’หลังน้ำลด
29 ธ.ค. 54 | อ่าน 124220 ครั้ง
พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซียน
17 พ.ย. 54 | อ่าน 47786 ครั้ง
สถานีก.ค.ศ.: การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
08 ส.ค. 59 | อ่าน 1640 ครั้ง
สพม.39 เข้มปลอดภัยใน ร.ร.
08 ส.ค. 57 | อ่าน 524 ครั้ง
ติวเข้มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านวัดสู่บ้านและโรงเรียน
22 ก.ค. 54 | อ่าน 111523 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.