Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกศ.กำหนดคุณวุฒิแห่งชาติ 9 ระดับเทียบเคียงนานาชาติสู่สถาบันอาชีพ
      

สกศ.กำหนดคุณวุฒิแห่งชาติ 9 ระดับเทียบเคียงนานาชาติสู่สถาบันอาชีพ

 

          ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและของภูมิภาคอาเซียน ในฐานะ ประธานคณะทำงานฯ และประธานใน ที่ประชุม ว่า ในที่ประชุม ประกอบด้วย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สกอ. สอศ. และ สพฐ. ผู้แทนจากกระทรวง แรงงาน และผู้แทนจาก สมศ. มี สกศ. เป็น ฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานฯ ได้นำเสนอ ร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติต่อองค์กรหลัก และ หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้มีความถูกต้องชัดเจนและใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน ก่อนผลักดันและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากรอบคุณวุฒิระดับการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย และความเชื่อมโยง กับแนวคิดกรอบคุณวุฒิของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ การกำหนดให้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติมี 9 ระดับ และเชื่อมโยงคุณวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ระดับการเรียนรู้ในแต่ละระดับ/ประเภท/สาขาวิชา กับเกณฑ์ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ภาคการศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเทียบเคียงกับนานาประเทศได้ สำหรับด้านการจัดระบบงานเพื่อนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องมีองค์กรกลาง ทำหน้าที่ดูแล เทียบโอนคุณวุฒิและประสบการณ์ ควบคุม ติดตาม ประเมิน และพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมถึงการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่อง ที่มีความสำคัญอีกเรื่อง คือ แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบที่เชื่อมโยงในด้านการศึกษาทั้งระบบ อันได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา รวมทั้งด้านทักษะอาชีพ โดยเฉพาะคณะทำงาน ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ด้วยการนำเสนอข้อมูลกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งในการประชุมระดับองค์กรหลัก และการประชุมในหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมผลักดันและนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานฯ ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดของกรอบ คุณวุฒิแต่ละระดับ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการผลักดันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดให้นำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไปโดยเร็ว

 

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 04 ม.ค. 55   อ่าน 12202 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ตั้งทีมวิจัยเฟ้นเครื่องมือวัดมาตรฐานอุดมศึกษา
10 มิ.ย. 54 | อ่าน 122072 ครั้ง
มสด.ไม่ปิดโอกาสผู้พิการ
13 มิ.ย. 55 | อ่าน 1241 ครั้ง
จี้รมว.ศธ.ใหม่ชี้ขาดอนาคต มอส. ผุดระบบทะเบียนป้องกันน.ศ.ผี
18 ม.ค. 55 | อ่าน 37861 ครั้ง
แนะดึงทีดีอาร์ไอจัดโครงสร้าง ศธ.ใหม่
12 พ.ย. 58 | อ่าน 378 ครั้ง
สพฐ.เตรียมเปิดชิง 70 เก้าอี้ผอ.สพท.
13 พ.ย. 56 | อ่าน 632 ครั้ง
กพฐ. รับ จัดซื้อแท็บเล็ตปีนี้มีปัญหา ชี้แก้ปัญหา-ควบคุมต้องใช้เวลา
28 ส.ค. 56 | อ่าน 420 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.