Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกศ.กำหนดคุณวุฒิแห่งชาติ 9 ระดับเทียบเคียงนานาชาติสู่สถาบันอาชีพ
      

สกศ.กำหนดคุณวุฒิแห่งชาติ 9 ระดับเทียบเคียงนานาชาติสู่สถาบันอาชีพ

 

          ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและของภูมิภาคอาเซียน ในฐานะ ประธานคณะทำงานฯ และประธานใน ที่ประชุม ว่า ในที่ประชุม ประกอบด้วย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สกอ. สอศ. และ สพฐ. ผู้แทนจากกระทรวง แรงงาน และผู้แทนจาก สมศ. มี สกศ. เป็น ฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานฯ ได้นำเสนอ ร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติต่อองค์กรหลัก และ หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้มีความถูกต้องชัดเจนและใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน ก่อนผลักดันและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนากรอบคุณวุฒิระดับการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย และความเชื่อมโยง กับแนวคิดกรอบคุณวุฒิของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ การกำหนดให้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติมี 9 ระดับ และเชื่อมโยงคุณวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ระดับการเรียนรู้ในแต่ละระดับ/ประเภท/สาขาวิชา กับเกณฑ์ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ภาคการศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเทียบเคียงกับนานาประเทศได้ สำหรับด้านการจัดระบบงานเพื่อนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องมีองค์กรกลาง ทำหน้าที่ดูแล เทียบโอนคุณวุฒิและประสบการณ์ ควบคุม ติดตาม ประเมิน และพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมถึงการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่อง ที่มีความสำคัญอีกเรื่อง คือ แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ คุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบที่เชื่อมโยงในด้านการศึกษาทั้งระบบ อันได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา รวมทั้งด้านทักษะอาชีพ โดยเฉพาะคณะทำงาน ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ด้วยการนำเสนอข้อมูลกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งในการประชุมระดับองค์กรหลัก และการประชุมในหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมผลักดันและนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานฯ ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดของกรอบ คุณวุฒิแต่ละระดับ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการผลักดันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดให้นำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไปโดยเร็ว

 

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 04 ม.ค. 55   อ่าน 12254 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"สมเด็จพระเทพฯ" ทรงแนะจัดการศึกษา สอนเด็ก"อย่าเกี่ยงงาน"/ไม่มองแค่อาเซียน
04 พ.ย. 57 | อ่าน 362 ครั้ง
มทร.ธัญบุรีติวเข้ม อ.ที่ปรึกษา หวังแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม
15 พ.ค. 57 | อ่าน 351 ครั้ง
นักวิจัย มช. ผลิตผ้าฝ้ายกันน้ำเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นเมือง ด้วยสารละลายชันสนและสารส้ม
28 ก.พ. 57 | อ่าน 450 ครั้ง
สัปดาห์หน้าจับตัวการทุจริตสอบครูผู้ช่วย
03 พ.ค. 56 | อ่าน 501 ครั้ง
สกอ.ถกทปอ.ตั้งศูนย์รับตรง
17 ก.พ. 54 | อ่าน 10802 ครั้ง
18 ก.ย.ลุยร้านเหล้าหน้ามหา’ลัย
16 ก.ย. 53 | อ่าน 15750 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.