Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครูพันธุ์ใหม่ป.โทสอนรายวิชา-ประจำชั้น         รมช.ศึกษาธิการ เผยโฉมหลักสูตรครูพันธุ์ใหม่ ป.โท 2 ปี สร้างครูประจำวิชา สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะ หลักสูตรป.ตรีควบโท6 ปี สร้างครูประจำชั้น สอนได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นไป พร้อมแจงเกณฑ์คัดเลือกผู้เข้ามาเรียน ย้ำต้องมีผลการเรียนวิชาเอกไม่ต่ำกว่า3.00 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
          นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ หลังจากที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการออกแบบมาตรฐานหลักสูตรครูยุคใหม่หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี และหลักสูตรป.ตรีควบโท 6 ปี เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงการออกแบบมาตรฐานหลักสูตรครูยุคใหม่ต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงสามารถตอบสนองทั้งความต้องการของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะ ดังนี้ หลักสูตรป.โท 2 ปี เป็นการสร้างครูประจำวิชา(subject teacher) เพื่อสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะ หลักสูตรป.ตรีควบโทเป็นการสร้างครูประจำชั้น (class teacher ) สอนได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นไป รับผู้สำเร็จระดับม.ปลายเข้าศึกษาต่อระดับป.ตรีต่อยอดถึงป.โท ผู้เรียนจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์ด้านการศึกษาและศาสตร์วิชาเฉพาะตลอดหลักสูตร
          โดยผู้เข้ามาเรียนในหลักสูตรป.โท 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับป.ตรีหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยและผลการเรียนวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบได้กับ TOEFL Paper based ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน โดยตลอดหลักสูตรจะต้องเรียนรวม 36 หน่วยกิต ต้องทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต แบ่งเป็น วิชาการวิจัยขั้นพื้นฐาน 6 หน่วยกิต วิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือประสบการณ์สอนในวิชาเอกตามที่คุรุสภากำหนด ในช่วง 1 ปีแรกต้องเรียนรายวิชาชีพครูควบคู่กับการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาชีพครู ควรศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติในโรงเรียนในระหว่างเรียนด้วย และฝึกประสบการณ์สอนในสาขาเอกในปีที่ 2 พร้อมทำวิจัยควบคู่ไปด้วย สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต่อนักศึกษา เท่ากับ 1:5
          รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ส่วนผู้ที่จะเรียนป.ตรีควบโท 6 ปี ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาม.ปลายหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรม.ปลาย และผลการเรียนในวิชาเอกที่เลือกเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการสอบความถนัดทั่วไป หรือแกตและผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (แพต)วิชาวัดแววความเป็นครู และแพตภาษาอังกฤษและคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี โดยตลอดหลักสูตรต้องเรียนรวมทั้งหมด 156 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต วิชาเอก 68 หน่วยกิต ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยกิตทั้งหมด วิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือประสบการณ์สอนในวิชาเอกตามที่คุรุสภากำหนด
          วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ทำวิทยานิพธ์ 12 หน่วยกิต ศึกษารายวิชาระดับป.โท 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาสัมมนา วิจัย และการสอนวิชาเอก ซึ่งจะต้องมีรายวิชาด้านการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 6 หน่วยกิต โดย 4 ปีแรกต้องเรียนวิชาวิจัยขั้นพื้นฐานและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ขณะที่ที่รายวิชาชีพครู ควรศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติในโรงเรียนในระหว่างเรียนด้วย และฝึกประสบการณ์สอนในสาขาวิชาเอกในปีที่ 5 พร้อมทำวิจัยควบคู่ไปด้วย และต้องมีประสบการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษาเท่ากับ 1:5
          อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังให้คณะกรรมการโครงการฯไปสำรวจความพร้อมของสถาบันที่เสนอรายชื่อว่ามีความพร้อมในการผลิตครูในหลักสูตร 2 ปี และ 6 ปี มากน้อยแค่ไหนรวมถึงความพร้อมของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมว่าจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นครูของครูได้อย่างเหมาะสมต่อไป

          ที่มา: http://www.komchadluek.net


โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 54   อ่าน 11505 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.ผุดเครื่องสแกนเด็ก "อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" เปิดตัว 5 ก.ย.
04 ก.ย. 56 | อ่าน 434 ครั้ง
"สสค." วิเคราะห์การศึกษา "บราซิล" ใช้ "IDEB" แก้ปัญหา "PISA"
12 ก.พ. 57 | อ่าน 548 ครั้ง
กศน.พุ่งเป้าพัฒนาการศึกษาอาชีพเน้นมีงานทำ
07 ต.ค. 54 | อ่าน 104397 ครั้ง
รมว.ศึกษาฯจี้สอบ คดีฉาวฆ่าครูพละ จ่อฟันถ้าพบชู้สาว
13 ต.ค. 53 | อ่าน 10827 ครั้ง
ไทยซิวที่ 5 คะแนนรวมคณิตโอลิมปิก ตัวแทนน.ร.เจ๋งคว้า 6 เหรียญ - สสวท.ชูต้นแบบ
23 ก.ค. 55 | อ่าน 1764 ครั้ง
มหา’ลัยฯ ต้องสร้างกอง “ทุน” ลดความเหลื่อมล้ำ
21 ม.ค. 54 | อ่าน 8793 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.