Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


บันทึกข่าวเด่น’ศธ.’ 10 ประเด็นร้อนปี’54
      

บันทึกข่าวเด่น'ศธ.' 10 ประเด็นร้อนปี'54

 

          ความเคลื่อนไหวของระบบการศึกษาไทยในรอบปีนี้ มีทั้งข่าวเด่นและประเด็นร้อนเกิดขึ้นมากมาย สรุปมาให้เห็นภาพรวมกันตลอดทั้งปี ดังนี้
          แผนยุทธศาสตร์ศธ.ปี'55
          หลังนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ก้าวขึ้นมาเป็นรมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) คนใหม่ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.54 มีนางบุญรื่น ศรีธเรศ และนายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เป็นรมช.ศธ. พร้อมเสนอแผนยุทธศาสตร์ศึกษาธิการปี2555 มุ่งเรื่องของการศึกษากับการพัฒนาประเทศ เพื่อก้าวไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันระดับประเทศภายใน 2 ปี
          ส่วนแผนยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ หลักสูตร 5 กลุ่มอาชีพ คือ เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และอำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง
          กลุ่ม 5 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาครูทั้งระบบการพัฒนาการบริหารจัดการ และการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
          โดยจะมีทิศทางอย่างชัดเจน เด็กจบมาต้องมีงานทำทุกคน
          'ประเสริฐ'ไม่รับตำแหน่งใหม่
          ส่วนมติ ครม.ที่แต่งตั้งให้นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไปเป็นเลขาธิการ กอศ. ในระดับ 11 ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในศธ. โดยเจ้าตัวทำบันทึกถึงรมว.ศธ. ขอไม่รับตำแหน่งโดยให้เหตุผลต้องเร่งสานต่องานเดิม
          ผลพวงจากความไม่พอใจของส.ส.พรรคเพื่อไทย กลุ่มอีสาน ที่มองว่านายประเสริฐเป็นเด็กในคาถาของพรรคภูมิใจไทย สุดท้ายนายประเสริฐต้องกลับมานั่งเลขาธิการ กศน.ตามเดิม โดยปฏิเสธว่าไม่มีใครกดดัน
          เกณฑ์รับนักเรียนม.1 และ ม.4 ปี'55
          หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2555 ใช้แนวทางการรับนักเรียนในปีการศึกษา2554 เป็นส่วนใหญ่
          แต่ปรับใน 2 จุด คือ 1.การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต มาเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือก ในโรงเรียนแข่งขันสูงประมาณ 200 กว่าแห่ง ที่จะต้องมีการสอบเข้าเรียน ซึ่งจะให้ใช้คะแนนสอบร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์และคะแนนโอเน็ตร้อยละ 20
          2.โรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ เพิ่มสัดส่วนห้องในปี 2555 ได้ร้อยละ 10 ของจำนวนการรับที่ผ่านมา แต่ต้องมีโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรปกติ ในเขตพื้นที่บริการเดียวกัน
          การเลื่อนชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 ในโรงเรียนเดิม จะให้นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิมมีโอกาสเรียนต่อ ม.4 จำนวนหนึ่งและต้องเปิดทางให้มีนักเรียนภายนอกมาเข้าเรียนด้วย
          แจกแท็บเล็ตนักเรียน 600 เครื่อง
          โครงการ One Tablet PC Per Child นโยบายสำคัญของรัฐบาล นำร่องใช้เครื่องบริจาคของบริษัท SVOA จำกัด 600 เครื่อง สพฐ.คัดเลือก 4 โรงเรียน ในชั้น ป.1 และ ป.4
          ทั้งนี้ กำหนดเนื้อหาที่บรรจุลงในเครื่อง เป็น 7 กลุ่มอาชีพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของเครื่อง โดยจะใช้งบประมาณเครื่องละ 3,400 บาท เป็นค่าจัดซื้ออีบุ๊ก ประมาณ300-400 บาท สเป๊กขั้นต่ำมีหน้าจอ 7 นิ้ว ความเร็ว 512 MHz ความจำ 4 GB และใช้นิ้วสัมผัสได้
          ต้องได้แท็บเล็ตในวันที่ 31 มี.ค.2555 เพื่อให้ครูเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องในวันที่ 1 เม.ย.2555 เป็นต้นไป
          ล่าสุดเชิญผู้ผลิตแท็บเล็ต และเนื้อหามาปรับสเป๊กให้เหมาะสม เพื่อเปิดประมูลผ่านระบบอีอ๊อกชั่นในช่วงเดือนก.พ.-มี.ค.
          มั่นใจเปิดเทอมวันที่ 1 พ.ค. เด็กชั้น ป.1 มีแท็บเล็ตอยู่ในมือทุกคน
          เด้ง'อภิชาติ'นั่งเลขาธิการ กกอ.
          คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติในวันที่ 27 ก.ย. แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของ ศธ. 11 ราย ในจำนวนนี้ให้นายอภิชาติ จีระวุฒิ ที่เพิ่งขึ้นตำแหน่งปลัด ศธ.ได้ไม่นาน ไปเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) และให้น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) ขึ้นเป็นปลัด ศธ.คนใหม่
          ผลจากการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่กระทบถึงการโยกย้ายขั้วอำนาจเก่า แต่รมว.ศธ.ให้เหตุผลการโยกย้ายครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องปกติ ขณะที่ย้ายน.ส.ศศิธารามานั่งปลัดศธ. ภายใต้ข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ถูกฟ้องศาลอาญา ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
          เปิดโครงการ'ครูคืนถิ่น'
          เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดของ ศธ.ที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตภูมิลำเนา ทำเรื่องย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังเขตภูมิลำเนาได้ จึงเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. จากข้าราชการครูที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นอกเขต126,987 คน จาก 6 แสนคน
          ข้าราชการครูสายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค. ยื่นความจำนงได้ถึง 31 ธ.ค.นี้ ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดอยู่ แต่สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดอยู่นั้นจะต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตภูมิลำเนาทั้งของคู่สมรสหรือบิดา มารดาตนเองไม่น้อยกว่า 2 ปี
          พิจารณาช่วงวันที่ 1 ม.ค.-30 เม.ย.2555 นี้ ที่สำคัญโครงการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องเสร็จสิ้นก่อนปีการศึกษาที่ 1/55 ในวันที่23 พ.ค.2555
          ทบทวนดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
          เป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อนักศึกษา คณาจารย์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เข้ายื่นหนังสือ เพื่อขอให้สกอ.รับรองชื่อปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิตจากที่ให้ใช้ชื่อ 'ศิลปศาสตรบัณฑิต'ด้วยเหตุผลว่าเนื้อหาเน้นวิชาการมากกว่าการปฏิบัติ
          กกอ.จึงให้ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงทั้ง 7 หลักสูตร เน้นการปฏิบัติทางดนตรีครบ 52 หน่วยกิต ตามมาตรฐานที่ สกอ.กำหนด ทำให้นักศึกษาที่จบใช้ชื่อปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิตได้
          แบ่งงานรมช.ศธ.'รายภาค'
          เป็นแนวคิดใหม่ของนายวรวัจน์ที่ต้องการแบ่งงานให้ 2 รมช. ดูแลตามภูมิภาค โดยให้นางบุญรื่นรับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุรพงษ์รับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภาคกลาง
          ส่วนภาคที่เหลือ เรื่องนโยบายงบประมาณ เรื่องที่จะต้องนำเสนอครม. และกฎหมายระเบียบข้อบังคับรมว.ศธ. รับผิดชอบเอง
          แต่สุดท้ายต้องชะลอคำสั่งไว้ก่อนเพราะ 2 รมช.เคลือบแคลงว่าจะถูกรมว.ศธ.รวบอำนาจไว้ผู้เดียว จึงมีข่าวเกาเหลาในกระทรวง จนต้องยอมแบ่งอำนาจด้านงบประมาณ และการบริหารคนมากขึ้น และมอบให้แต่ละแท่งจัดรองเลขาธิการ ประกบ รมช.คอยรับนโยบาย และสั่งการในพื้นที่
          โรงเรียนจมบาดาล
          มหาอุทกภัยในปี'54 ส่งผลให้สถานศึกษาทุกสังกัดของศธ.ได้รับผลกระทบรวม 2,652 แห่ง คิดเป็น 5,083 ล้านบาทแบ่งเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เสียหาย 2,198 แห่ง สกอ.เสียหาย 9 แห่ง สอศ.เสียหาย 126 แห่งคิดเป็น 613 ล้านบาท กศน.เสียหาย 223 แห่ง สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เสียหาย 96 แห่ง
          แนวทางเยียวยาแบ่งเป็น 2 ส่วน มาตรการเร่งด่วน สั่งการให้ สอศ.และ กศน.เข้าไปเร่งซ่อมโรงเรียน
          งบประมาณที่สถานศึกษาขอมาทั้งหมด 5,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 2 ส่วน สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน 2,400 ล้านบาทและอุปกรณ์การศึกษา 450 ล้านบาท
          นักเรียนแต่งชุดเลียนแบบนาซี
          ตกเป็นข่าวไปทั่วโลก เมื่อนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยจ.เชียงใหม่ แต่งกายแฟนซีในชุดเครื่องหมาย 'ฮิตเลอร์-นาซี' และหน่วยเอสเอส พร้อมกับทำท่าเคารพฮิตเลอร์ ในการเดินขบวนพาเหรดงานกีฬาสีของโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 ก.ย. โดยไม่รู้ถึงความหมายทางลบของจอมเผด็จการหมายเลข 1 ของโลก
          ศูนย์ซีมอน วีเซนธาล องค์กรปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวยิวออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ผู้นำกลุ่มคริสเตียนในประเทศไทยประณามการกระทำครั้งนี้
          ต่อมาโรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ขอโทษโดยระบุว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนักเรียน พร้อมทั้งจะให้การศึกษาอบรมในเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
          การหยิบยกเรื่องราวประวัติศาสตร์มาแสดงเชิงสัญลักษณ์ ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 29 ธ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 54   อ่าน 118494 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ม.อีสานป่วนอีก ถูกขโมยคอมพ์-เอกสาร
11 ก.ค. 54 | อ่าน 38397 ครั้ง
ศธ.ลุยตั้งกรรมการกำหนดเกณฑ์เฟ้นนักบริหารต้น
06 ม.ค. 57 | อ่าน 628 ครั้ง
มทส.ของดรับน้องป้องกันหวัด2009
13 มิ.ย. 54 | อ่าน 98690 ครั้ง
ตั้ง 18 ผอ.กศน.’จังหวัด-อำเภอ’
08 ก.พ. 56 | อ่าน 1046 ครั้ง
ลิงก์รับชมการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม13.30-16.30น.
04 ธ.ค. 57 | อ่าน 612 ครั้ง
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา
22 ก.ค. 58 | อ่าน 706 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.