Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เผยรายชื่อคณะกรรมการสภาการศึกษาภาคส่วนองค์กรเอกชนและองค์กรวิชาชีพ
      

เผยรายชื่อคณะกรรมการสภาการศึกษาภาคส่วนองค์กรเอกชนและองค์กรวิชาชีพ

 

          นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษาประธานคณะกรรมการดำเนินการ สรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา เปิดเผยถึงรายชื่อ  เผยรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน, ผู้แทนอปท. และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ เป็นกรรมการสภาการศึกษา ว่า คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 16 คนนอกจากนี้ยังมีผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวน 2 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จำนวน 2 คน ผู้แทนองค์กรศาสนา ได้แก่ ผู้แทนศาสนาพุทธ จำนวน 2 รูป ผู้แทนศาสนาอิสลาม จำนวน1 คน ผู้แทนศาสนาคริสต์จำนวน 1 คน และผู้แทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์จำนวน 1 คน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 59 คนมีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับเสนอนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติ ให้คำแนะนำในเรื่องของกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
          สกศ. จึงกำหนดให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพเพื่อเป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกศ.) องค์กรละ2 คน โดยมีผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวน 298 คนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 คน และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จำนวน 12 คน ลงคะแนนเลือกกันเองในแต่ละองค์กร และขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ได้รับการเลือกให้เป็นคณะกรรมการสภาการศึกษาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายนพดลทองนพเก้า จากเทศบาลเมืองพนัสนิคม และนายธีระพงษ์สมเขาใหญ่ จาก อบจ. นครศรีธรรมราช สำหรับผู้แทนองค์กรเอกชน ได้แก่ นายอุดม พรมพันธ์ใจ จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และนายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว จากมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ได้แก่รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร จากสภาเทคนิคการแพทย์นายวิรัตน์ รัตตากร จากสภาสถาปนิก จากนี้ สกศ. จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 60 คน เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 30 คน และจะนำเสนอ ครม.เพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้าโพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 54   อ่าน 101981 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
งานใหญ่ครบรอบ 9 ปี สพฐ. รวมใจก้าวไกลตามรอยเท้าแม่
07 ส.ค. 55 | อ่าน 702 ครั้ง
ขู่ซัดโรงเรียนอาชีวะปล่อยตีกันอีกให้หยุดรับนักเรียน
24 ม.ค. 54 | อ่าน 6871 ครั้ง
ปิ๊งเปิดมหาลัยผลิตครูเฉพาะด้าน
13 ม.ค. 59 | อ่าน 288 ครั้ง
มจษ. รับตรงรอบ 2 กว่า 50 สาขา
23 เม.ย. 57 | อ่าน 459 ครั้ง
สกศ.กำหนดคุณวุฒิแห่งชาติ 9 ระดับเทียบเคียงนานาชาติสู่สถาบันอาชีพ
04 ม.ค. 55 | อ่าน 12195 ครั้ง
พนักงานเห็นช่องฟ้องขอเงินเพิ่มมหาลัย
12 ม.ค. 59 | อ่าน 293 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.