Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ.ค้านเปิดเทอมตรงสากลร.ร.โคราชคึกคักสปีกอิงลิช
      

ศธ.ค้านเปิดเทอมตรงสากลร.ร.โคราชคึกคักสปีกอิงลิช

 

          'วรวัจน์'ประสานเสียง'บิ๊ก ศธ.-ประธาน ทปอ.มทร.'ค้านมติ ทปอ.ให้ 27 มหา'ลัยสมาชิกเลื่อนเปิดภาคเรียนตรงประเทศอาเซียน-สากล ชี้กระทบเด็กต่างจังหวัด เหตุอากาศร้อน-น้ำหลาก
          จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีมติปรับเวลาเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดยให้ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีความพร้อมเลื่อนเวลาให้ตรงกับสากล คือเปิดภาคเรียนที่ 1 ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ในปีการศึกษา 2556 และมีมติให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง เลื่อนเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลทั้งหมดในปีการศึกษา 2557 นั้น
          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวทาง ทปอ.ต้องทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนเพราะการเปิดภาคเรียนในช่วงหน้าร้อน โดยเฉพาะในต่างจังหวัดจะประสบปัญหามากเพราะอากาศจะร้อนค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันการเปิดภาคเรียนในช่วงหน้าน้ำหลากจะส่งผลให้เด็กเดินทางไปเรียนไม่สะดวก ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการปิดเรียนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงต้องสำรวจความต้องการและความพร้อมของทุกฝ่ายด้วย โดยเฉพาะโรงเรียนที่จะต้องปรับตัวตามมหาวิทยาลัย
          ที่ผ่านมาสถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยจะหลีกเลี่ยงการเปิดภาคเรียนในช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุดและมีน้ำหลาก ซึ่งผมมองว่าในแต่ละประเทศคงจะพยายามหลีกเลี่ยงการเปิดภาคเรียนในช่วงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน ดังนั้น การจะปรับเวลาเปิดและปิดภาคเรียนให้เข้ากับสากล โดยไม่พิจารณาเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ เกรงว่าอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี รัฐมนตรีว่าการศธ.กล่าว
          ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อขยับวันเปิดภาคเรียนที่2 ของสถานศึกษาออกไปจากเดิมที่เปิดภาคเรียนจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อขยับวันเปิดภาคเรียนที่2 ของสถานศึกษาออกไปจากเดิมที่เปิดภาคเรียนช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ นายวรวัจน์กล่าวว่า ตนจะเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาหารือถึงเรื่องดังกล่าวด้วย เพราะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้จะเป็นสิ่งที่ ศธ.ต้องนำมาทบทวนและพิจารณาด้วย
          ด้านนายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าเรื่องการเลื่อนเปิดเทอมให้ตรงกับกลุ่มประเทศอาเซียนหรือสากลนั้น ควรกำหนดเป็นเกณฑ์ระดับชาติร่วมกัน และออกโดย ศธ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่ใช่ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาเป็นผู้กำหนด ขณะที่ ทปอ.เองจะกำหนดอะไรก็ควรจะหารือกับสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้ต่างชาติมองได้ว่าประเทศไทยมีหลายระบบ ขณะเดียวกันผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาจะเกิดความสับสนด้วย
          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ต้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สกอ.ก่อนว่าจะดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างไร เพราะหากจะปรับก็ต้องปรับให้เหมือนกัน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ก็จะกำหนดวันเปิดภาคเรียนไม่ตรงกัน มีเพียง 3 ประเทศที่ใกล้เคียงกัน และมีสิงคโปร์ที่เปิดภาคเรียนในช่วงเดือนมกราคมและหากดูประเทศใหญ่ๆ อย่างสหรัฐอเมริกาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแต่ละรัฐก็จะเปิดเรียนไม่ตรงกันอยู่แล้ว เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ต้องมีนโยบายออกมาในภาพรวม ทปอ.เป็นเพียงหน่วยงานหนึ่ง หากตัดสินใจอะไรก็ไม่จำเป็นที่หน่วยงานอื่นจะต้องทำตาม ซึ่งในส่วนของ สพฐ.คิดว่าหนึ่ง หากตัดสินใจอะไรก็ไม่จำเป็นที่หน่วยงานอื่นจะต้องทำตาม ซึ่งในส่วนของ สพฐ.คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะจุดหลักของ สพฐ.คือช่วงระหว่างรอยต่อจากชั้น ม.6 เข้าสู่มหาวิทยาลัยการเลื่อนเปิดภาคเรียนของ ทปอ.เป็นการขยับเวลาออกไป จึงไม่กระทบกับการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ และการจบการศึกษาของนักเรียน แต่ที่จะเป็นปัญหาคือ เด็กจะมีเวลาว่างระหว่างที่รอเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยมากขึ้น ดังนั้น อาจจะต้องไปคิดว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะทำอย่างไรให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
          อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะมาทบทวนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนเพราะมีเรื่องของปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบให้โรงเรียนต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไปแต่หากเลื่อนเวลาเปิดเทอมออกไปได้ เพื่อหนีช่วงวิกฤตนี้ก็จะทำให้นักเรียนไม่ต้องลำบาก และโรงเรียนไม่ต้องมาสอนชดเชยเพิ่มเติมอีกด้วยขณะเดียวกันก็จะต้องนำปัจจัยอื่นๆ มาพิจารณาประกอบกันด้วย เช่น ฤดูกาล หรือเทศกาลต่างๆนายชินภัทรกล่าว
          วันเดียวกัน นายวรวัจน์กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการ พ.ศ.2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ ว่า ศธ.เห็นถึงความสำคัญของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และศูนย์กลางการค้าโลกในปี พ.ศ.2558 จึงมุ่งปฏิรูปความรู้เพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนให้ได้มาตรฐานสากล โดยรณรงค์ให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศ รวมทั้งภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม ซึ่งในปี 2555 ศธ.มีนโยบายให้เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ โดยทุกโรงเรียนจะต้องส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน 1 สัปดาห์จะต้องมี 1 วันที่ครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ แม้แต่ผู้บริหารใน ศธ.เอง ตนก็มอบนโยบายว่าควรมีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เปิดทำงานในปี 2555 เพื่อกระตุ้นให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งตนไม่ได้หวังผลให้คนไทยต้องพูดสำเนียงอังกฤษได้ เพียงแต่ให้มีความกล้า จะผิดจะถูกไม่ว่ากัน
          ผมต้องการกระตุ้นให้ทุกโรงเรียนหันมาสนใจใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพราะหากในโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ก็เท่ากับสามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีด้วย นายวรวัจน์กล่าว
          ส่วนความเคลื่อนไหวการสนองนโยบายส่งเสริมทุกโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น ตามโครงการ พ.ศ.2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ หรือ English Speaking Year 2012 ของรัฐมนตรีว่าการ ศธ.นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา ว่า วันเดียวกันนี้ศธ.ได้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเริ่มต้นปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าตามศธ.ได้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเริ่มต้นปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าตามสถานศึกษาหลายแห่งใน จ.นครราชสีมา ได้นำแผ่นกระดาษที่เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนมาติดตามผนังอาคาร รวมทั้งเริ่มมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมครูและนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ
          นายเกษม ศุภรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครราชสีมา เขต 1 กล่าวว่า ที่โรงเรียนได้เริ่มหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมหรืออีพี มาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยมีนักเรียน 2 ชั้นเรียน รวม 53 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมดกว่า 3,100 คน เนื่องจากเปิดรับนักเรียนจำนวนจำกัด และเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะต้องจ้างครูสอนชาวต่างประเทศ แต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานมีศักยภาพเกี่ยวกับภาษาแบบผสมผสาน ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง ซึ่งจากการประเมินผลพบว่าการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร จึงปรับเปลี่ยนให้มีการฝึกฝนใช้ภาษาต่างประเทศนอกห้องเรียน โดยให้การบ้านทุกวัน ซึ่งเด็กจะต้องหัดพูด ท่องและเขียน แล้วมาบอกเล่าเพื่อนๆ ในช่วงเช้าด้วย
          ดร.อดิศร เนาวนนท์ อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา กล่าวว่า โครงการ English Speaking Year 2012 ตามนโยบายของนายวรวัจน์ เป็นเจตนาที่ดี แต่สิ่งที่เป็นกังวลเกรงว่าโครงการนี้จะสร้างความกดดันให้กับโรงเรียนและครูที่ไม่มีความพร้อมดังนั้น ควรเป็นเพียงแค่นโยบายเสริม แล้วมุ่งนำงบประมาณมาสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอย่างจริงจัง เช่น จัดให้มีการเรียนรู้จากสื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยครูและนักเรียนต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน เป็นต้น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 54   อ่าน 93738 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อัพเครือข่ายยูนิเน็ตสถานศึกษา
22 ธ.ค. 60 | อ่าน 10334 ครั้ง
คะแนนโอเน็ต ชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริง?
04 เม.ย. 55 | อ่าน 10761 ครั้ง
ถกสทศ.แก้ผลกระทบ’เด็กซิ่ว’ หลังสพฐ.ลุยใช้โอเน็ตถ่วงจีพีเอ
01 ส.ค. 55 | อ่าน 1406 ครั้ง
มทร.ธัญบุรีเพิ่มบริการนศ.เน้นเทคโนโลยีสังคมรูปแบบใหม่
23 ก.พ. 54 | อ่าน 13054 ครั้ง
คลอดแล้ว! รายชื่อเขตเปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 จำนวน 1,754 อัตรา 89 เขต
04 มี.ค. 57 | อ่าน 1638 ครั้ง
สพฐ.ขายซองประกวดราคาแท็บเล็ตใหม่ เปิดให้ซื้อ 3-11 มี.ค.57 เฉพาะ ป.1โซน1-2
03 มี.ค. 57 | อ่าน 443 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.