Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แผนพัฒนาอุดมฯฉบับ11ใกล้คลอด/ปั้นน.ศ.รับ’ตลาดแรงงาน-อาเซียน’
      

แผนพัฒนาอุดมฯฉบับ11ใกล้คลอด/ปั้นน.ศ.รับ'ตลาดแรงงาน-อาเซียน'

 

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยหลังการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ว่าเนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) จะสิ้นสุดในปี 2554 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงกำลังทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ให้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
          สกอ.ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ซึ่งได้ศึกษาประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 โดยได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและนำข้อเสนอแนะมายกร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ต่อไปรองเลขาธิการ กกอ.กล่าว และว่า สำหรับร่างแผนฉบับที่ 11 มีวิสัยทัศน์เพื่อให้อุดมศึกษาไทย มุ่งตอบสนองแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเตรียมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเบื้องต้นมี 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.เปลี่ยนระบบการนำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม2.สร้างเอกภาพของข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาแห่งชาติ3.เปลี่ยนกระบวนทัศน์การรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต มารับนักศึกษา เชิงรุกที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 4.สร้างอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ5.ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด6.นำประเทศพ้นวิกฤต ด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 7.บริการวิชาการเพื่อสร้างชาติอย่างยั่งยืน และ 8.สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยประกันคุณภาพการศึกษาตามความเป็นเลิศของกลุ่มสถาบัน
          สกอ.ได้ทำแบบสอบถามเพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงร่างแผนดังกล่าวให้เป็น กรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจนในอนาคต และขยายผลไปสู่การเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป รองเลขาธิการกกอ.กล่าว

          --มติชน ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 54   อ่าน 106632 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ร่วมค้าน "ธีระเกียรติ" เร่งสรรหาเลขาฯคุรุสภา
02 มี.ค. 61 | อ่าน 521 ครั้ง
’จาตุรนต์’ มั่นใจมาตรการคุมทุจริตข้อสอบกลาง
14 มี.ค. 57 | อ่าน 540 ครั้ง
หั่นครูพันธุ์ใหม่การันตีบรรจุ 30%
21 มี.ค. 55 | อ่าน 8237 ครั้ง
สอศ.ยันแปรงบ 1.6 พันล้านบาท ชี้ขาด’ครู 8.9 พันราย - เครื่องมือช่าง’ ห่วงเด็กออกกลางคันเห
05 มิ.ย. 55 | อ่าน 1597 ครั้ง
ประเมินทุก 6 เดือนทำงานไม่คุ้มเงินเดือน 1.5 แสน เลิกจ้าง!
28 ก.ย. 55 | อ่าน 1613 ครั้ง
เชื่อมือ’สุชาติ’นำศธ.เทียบชั้นอาเซียน
23 ม.ค. 55 | อ่าน 22488 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.