Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครูใต้เฮบำเหน็จ 7 ขั้นรอชง ครม.ASTVผู้จัดการรายวัน - ครูใต้พอใจหลัง "มาร์ค"รับข้อเสนอปูนบำเหน็จ 7 ขั้นหากต้องเสียชีวิตจากเหตุภัยใต้ รับหลักการ เพิ่มค่าเสี่ยงภัยเป็น3,500บาท ขอดูตัวเลขงบประมาณก่อนพร้อมทำเอ็มโอยู ระหว่างครู-กองกำลัง พร้อมมอบหลวงปู่ทวดให้นายกฯ  "ชินวรณ์" ชง ครม. อังคารนี้"ถาวร" เผยนายกฯรับข้อเสนอครูใต้ยกเว้นรับเงิน พ.ส.ร. แนะครูอย่าเกรงใจทหาร วอนทัพภาค 4 บรรจุกำลังให้เต็มกำลังทั้ง 9 กองพัน
          เมื่อเวลา 17.00 น. ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายบุญสม ทองศรีพรายประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำตัวแทนครูจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และใน 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา จำนวน 32 คนเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายถาวร เสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงจากผลกระทบความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งยื่นหนังสือให้นายกฯ พิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก
          ทั้งนี้ ตัวแทนครูยังได้มอบพระพุทธรูปหลวงปู่ทวด แห่งวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานีมอบแก่นายกรัฐมนตรี โดยภายหลังจากการหารือนานกว่า 1 ชั่วโมง นายชินวรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า นายกฯ ได้ขอบคุณตัวแทนสมาพันธ์ครูที่ได้นำปัญหาความเดือดร้อนมาปรึกษาหารือ และเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย นายกฯ เห็นด้วยที่จะให้มีมาตรการในการปรับแผนที่จะดูแลความปลอดภัยของเพื่อนครูและ ให้กำหนดลงไปในรายละเอียดในระดับพื้นที่ ระดับปฏิบัติหรือในระดับโรงเรียนอาจจะถึงขั้นต้องทำเอ็มโอยู คือทำความตกลงร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงโดยมอบหมายให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และนายถาวร ที่จะได้ร่วมประสานกับตัวแทนครู เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมต่อไป"ชินวรณ์" ชงเข้า ครม.อังคารนี้
          นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการดูแลขวัญและกำลังใจ ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการ ที่ปูนบำเหน็จ ความดีความชอบให้กับเพื่อนครูที่เสียชีวิตในพื้นที่เสี่ยงภัย 7 ขั้นส่วนรายละเอียด กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้า ราชการครูต่อไป ส่วนเรื่องของทายาท และสวัสดิการอื่นๆ ก็ให้กระทรวงไปดำเนินการ ส่วนเงิน พ.ส.ร. ก็เห็นด้วยว่าเพื่อนครูอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อ่อนไหว จึงให้ไปดูในรายละเอียดว่าจะดำเนินการไปดูงบประมาณอย่างไร โดยจะให้ครูที่ปฏิบัติในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่ได้รับเงิน พ.ส.ร. ส่วนเงินวิทยฐานะเป็นเรื่องที่ตนจะรับไปดำเนินการสำหรับตัวเลขค่าเบี้ย เสี่ยงภัยที่ได้มีการเสนอเพิ่มจาก 2,500 เป็น 3,500 บาทนั้น นายกฯ จะไปดูเรื่องของตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับข้าราชการอื่นๆ เพราะถ้ามีปัญหาจะได้แยกส่วนมาให้กระทรวงไปศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อนครู โดยรายละเอียดทั้งหมดจะนำข้อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 14 ก.ย.นี้ เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมทำเอ็มโอยู ระหว่างครู-กองกำลัง
          ด้านนาย ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เกือบทุกข้อเรียกร้องที่ปฏิบัติได้จริงที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ ยกเว้นเรื่องที่ต้องนำเข้าที่ประชุมครม.
          โดยมอบหมายให้นายชินวรณ์ บุณยเกียรติกลับไปแก้ไขกฎเกณฑ์กติกา ส่วนเรื่องของการทำ MOU ระหว่างกองกำลังกับครูก็มอบหมายให้ตนและนายชินวรณ์ทำการศึกษาร่วมกันกับฝ่าย กำลังเพื่อหาแนวทาง
          สำหรับข้อห่วงใยของครูที่มีในที่ประชุมนั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยมากกว่า เรื่องเยียวยาหรือเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้เพราะครูเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่เขาสามารถที่จะดำเนินการได้ และหลังจากดำเนินการก็หลบหนีได้เพราะเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหว ซึ่งบางพื้นที่กองกำลังไม่ได้อยู่ประจำ  อย่างไรก็ตามเรื่องที่นายกรัฐมนตรียังไม่ตอบรับทันทีคือเรื่องของการบรรจุ กำลังพลเพื่อให้ได้เงินพิเศษสู้รบซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องไปศึกษาว่าส่วนราชการ อื่นเขาได้เงินพิเศษในการบรรจุเข้าไปในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)เพื่อได้เงินสู้รบติดตัวไปจนกระทั่งเสียชีวิตว่ามีหลักเกณฑ์อย่าง ไร และคิดจากตำแหน่งไหนกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนข้าราชการ เพราะหากเอาคน 3 หมื่น บรรจุแล้วได้เงินค่าสู้รบพิเศษก็จะทำให้รัฐบาลจะต้องรับภาระการเงินการคลัง มากจึงต้องมีการศึกษา ส่วนเรื่องอื่นๆ ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาวอนทัพภาค 4 บรรจุกำลังเต็ม 9 กองพัน
          นายถาวรกล่าวด้วยว่า ประธานสมาพันธ์ครูฯพูดถึงปัญหาเรื่องของการสับเปลี่ยนกำลังที่กองกำลังของ ทัพภาคที่ 1-3 ไป อยู่เพียงระยะสั้นเวลาสับเปลี่ยนกำลังใหม่คนมาใหม่ก็จะไม่รู้จักสถานที่และ คน ต้องมาเรียนรู้ใหม่โดยประธานสมาพันธ์ฯ ได้พูดกับตนว่าอยากให้กองทัพภาคที่ 4 ที่ตั้งกองพลทหารราบที่ 15 ซึ่งต้องมีกองพันเพิ่มขึ้นอีก 9 กองพันอยากให้บรรจุอัตรากำลังทหารทั้ง 9 กองพันให้เต็มเพื่อเข้าทำหน้าที่แทนทหารที่มาจากกองทัพภาคที่ 1-3 และจากนั้นจะได้ถอดกำลังส่วนของภาคที่ 1-3 ออกซึ่งเรื่องนี้นายกฯ ก็รับไปพิจารณา ซึ่ง เป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาให้มีความชัดเจนให้เร็วที่สุดนายกฯ รับข้อเสนอครูใต้
          นายถาวร กล่าวถึงกรณีที่วันนี้ไม่มีตัวแทนของกองทัพมาร่วมประชุมด้วยว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ กอ.รมน.อยู่แล้วที่ดูแลทุกกองทัพก็คงจะได้ไปหารือกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและผู้นำเหล่าทัพ อย่างไรก็ตาม การหารือในวันนี้นายกรัฐมนตรีรับปากทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)เพราะมีผลกระทบต่อการเงินการคลังของ
          ประเทศที่จะต้องศึกษาก่อน แต่เป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจและมีเหตุผลพอสมควรเล็งให้สิทธิครูเท่าทหาร-ตำรวจ
          นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศธ.กำลังจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา 77 ที่กำหนดไว้ว่าหากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอัน เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) กำหนดหลักเกณฑ์โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.) แต่จนถึงขณะนี้ ก.ค.ศ.ยังไม่ได้มีหลักเกณฑ์ออกมารองรับตั้งแต่มีพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ออกมาตั้งแต่ปี 2547 ดังนั้นจึงจำเป็นที่ ศธ.จะต้องเร่งจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการฯ ออกมาซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมก.ค.ศ.ให้ความเห็นชอบจากนั้นจะได้นำเสนอ ครม.ต่อไป โดยร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้เมื่อประกาศใช้ออกมาจะทำให้ข้าราชการครูที่เสีย ชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่แตกต่างจากข้าราชการทั่วไปเช่น ข้าราชการตำรวจ-ทหาร365 ร.ร.นราฯ ร่วมไว้อาลัยครู
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ทั้ง 3 เขต จำนวน 365 โรงประกาศหยุดการเรียนการสอนมีกำหนด 3 วันหลังจากครูวิลาศ และครูคมขำ เพชรพรหมถูกคนร้ายตามประกบยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดวานนี้ (13 ก.ย.) โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของ จ.นราธิวาสได้เปิดการเรียนการสอนตามปกติพร้อมกันทั้งจังหวัดแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ให้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทาง--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน


โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 53   อ่าน 13843 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ประกวดคำขวัญวันครู
23 ธ.ค. 56 | อ่าน 913 ครั้ง
สพป.เขต 1 ประเดิมใช้ ’แทบเล็ต’ล็อตแรก
25 มิ.ย. 55 | อ่าน 1165 ครั้ง
แนะยึดปฏิรูปศึกษาปี 42เป็นบทเรียน พัฒนาคุณภาพคน-จัดแผนครอบคลุมทั้งระบบ
17 พ.ค. 59 | อ่าน 460 ครั้ง
บอร์ดคุรุสภาเปิดช่องผู้ไม่มีตั๋วบรรจุครู
27 มี.ค. 60 | อ่าน 359 ครั้ง
แฉปัญหาเด็กเมินร่วม 1 อำเภอ 1 ทุน ศธ.เผยเสียงสะท้อนพื้นที่ห่างไกล - จี้แก้ 3 เรื่องใหญ่
15 พ.ค. 55 | อ่าน 1006 ครั้ง
ยื่นทบทวนย้ายผู้บริหาร
10 ธ.ค. 53 | อ่าน 31186 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.