Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"ไม้เรียวครู" ยังขลังผู้ปกครองหนุนทำโทษนักเรียนได้เพื่อหลาบจำสกศ.ยกย่องครูภูมิปัญญา         "ในหลวง" ต้นแบบองค์อัครครูภูมิปัญญาไทยที่ประชาชนควรเรียนรู้ "สกศ." ยกย่องเปรยขอนายกฯ เห็นความสำคัญ "นักวิชาการ"แนะนำความรู้ครูเทียบระดับ "ซี" ด้านครูหนังตะลุงเมืองคอน เผย ต่างชาติสนใจหนังตะลุงมากกว่าคนไทย เชื่อหนังตะลุงไม่หายไปจากเมืองไทย "สวนดุสิตโพล" ระบุเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่ให้ครูใช้ไม้เรียวทำโทษเด็กนักเรียน
          จากการที่ "เดลินิวส์" นำเสนอปัญหาของครูภูมิปัญญาไทยว่ากำลังจะถูกลืมไปจากสังคมไทยนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 15 ม.ค. น.ส.สุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 16 มกราคมนี้ เป็นวันครูแห่งชาติ ทุกภาคส่วนดำเนินการยกย่องครูที่อยู่ในระบบ แต่ครูนอกระบบอย่างครูภูมิปัญญาไทยกลับถูกลืม ไม่ได้รับการเหลียวแลจากสังคม แต่เมื่อประเทศชาติประสบปัญหา ไม่ว่าเศรษฐกิจตกต่ำ แต่ครูภูมิปัญญาไทยกลับนำพาชุมชน นำพาชนบทให้อยู่รอดอย่างสุขสบาย ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนคนในเมืองหลวง ยกตัวอย่างเช่น ครูภูมิปัญญาด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ครูภูมิปัญญาใช้หลักศาสนามาส่งเสริมการออมในรูปแบบ สัจจะออมทรัพย์ จนสามารถทำให้ชุมชนหลายแห่งทั่วประเทศ ไม่เป็นหนี้และชาวบ้านมีเงินออมในกองทุนแต่ละแห่งไม่ต่ำกว่า 30-100 ล้านบาท  เป็นต้น
          รองเลขาฯ สกศ. กล่าวต่อว่า ตนอยากให้นายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของครูภูมิปัญญาไทย โดยรัฐบาลควรหันมาช่วยเหลือครูภูมิปัญญาไทยมากขึ้น เพราะหากประเทศชาติขาดบุคลากรด้านนี้ไป ภูมิปัญญาที่จะทำให้สังคมไทยอยู่รอดก็จะไม่เหลือสำหรับ สกศ.ได้ยกย่องครูภูมิปัญญามาตั้งแต่ปี42 ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 รุ่น 9 ประเภท รวม315 คน ในโอกาสวันครูที่จะถึงนี้ อยากให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของครูภูมิปัญญาซึ่ง สกศ.เห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ทำให้หลักสูตรภูมิปัญญาไทยเข้าไปมีบทบาทในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันต้องแก้ระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานศึกษาที่กำหนดว่าครูภูมิปัญญาจะ ต้องจบปริญญา เพราะครูภูมิปัญญาบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ หรือจบแค่ ป.4 แต่มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งสถาบันการศึกษาบางแห่งไม่ยอมรับ นอกจากนี้ สกศ.เห็นว่า ควรจะมีการเทียบความรู้ให้ "ซีครูภูมิปัญญา" คล้ายกับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติที่มีสวัสดิการต่าง ๆ เหมือนกับข้าราชการด้วย
          "ในเรื่องของครูภูมิปัญญาไทย อยากให้ประชาชนมองไปที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นแบบ องค์อัครครูภูมิปัญญาไทย พระองค์จะสอนให้ประชาชนของพระองค์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีพยืนด้วย ลำแข้งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการแก้ปัญหาหน้าดินพังทลายด้วยหญ้าแฝกระบบ เกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งคนไทยจะต้องเรียนรู้ศึกษาเรื่องของภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะคนในเมืองหลวงที่นับวันไม่ค่อยได้สัมผัสกับภูมิปัญญาชาวบ้านกัน แล้ว"
          ด้านนายสุชาติ ทรัพย์สิน ครูภูมิปัญญาไทย หนังตะลุง จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง) ปี 2549 กล่าวว่า ปัจจุบันอาชีพหนังตะลุง และการแกะหนังตะลุง เหลือน้อยเต็มที เนื่องจากคนไทยให้ความสนใจน้อย แต่ตนก็จะพยายามถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้แก่ผู้ที่สนใจจริง ๆไว้ได้เรียนรู้ ในขณะที่ การแสดงหนังตะลุงการพากย์หนังตะลุง กลับได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เข้ามาเรียนรู้วิธีการแกะหนังตะลุง การแสดงหนังตะลุง ที่สำคัญชาวต่างประเทศจะชอบการแกะสลักหนังตะลุง เพราะเขามองว่า สามารถนำไปทำเครื่องประดับบ้านเรือนได้อย่างสวยงาม และมีคุณค่าที่จะสะสมไว้
          "ผมเชื่อว่า หนังตะลุงจะไม่หายไปจากภาคใต้และประเทศไทย เพียงแต่คนไทยจะสนใจมากน้อยแค่ไหน แต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าคนต่างบ้านต่างเมืองเขาชอบ ล่าสุดผมไปแสดงที่อินเดีย คนอินเดียชอบหนังตะลุงมาก นอกจากนี้ยังเคยได้ไปแสดงที่เยอรมนี ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศด้วย"
          ส่วนเรื่องเกี่ยวกับครูอีกประเด็นกรณีการเผยแพร่คลิปการกระทำความรุนแรงของ ครูด้วยการลงโทษตีลูกศิษย์อย่างรุนแรงผ่านเว็บไซต์ ขณะที่สภานักเรียนแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) แก้ไขระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้นำไม้เรียวกลับมาใช้อีกครั้ง ทั้งนี้สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปมีผลสรุปดังนี้ คือ ประชาชนคิดอย่างไร กรณีข่าวครูลงโทษเด็กด้วยไม้เรียว
          48.19% มองว่าเป็นการลงโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุ, การลงโทษเด็กด้วยไม้เรียวมีผลดี-ผลเสียอย่างไรบ้าง 52.03% มองว่าทำให้เด็กหลาบจำ ไม่กล้าทำผิดซ้ำอีก 44.57% ส่งผลต่อจิตใจทำให้เด็กกลัว และอายเพื่อน, ส่วนถ้าไม่ใช้ไม้เรียวจะใช้วิธีใด 43.16 บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องเรียน ส่วนเรื่องสภานักเรียนแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้แก้ไขระเบียบ ศธ.เพิ่มโทษให้ครูใช้ไม้เรียวลงโทษเด็กได้นั้น 53.84% เห็นด้วย 24.85%ไม่เห็นด้วย, สรุปประชาชนเห็นด้วยกับการลงโทษด้วยไม้เรียวหรือไม่ 65.08% เห็นด้วย18.93% ไม่เห็นด้วย
          อีกด้าน เชิดชูอดีตครูรักศิษย์ไม่เสื่อมคลาย วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่รร.วัดโคกงาม ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอจ.สระบุรี หลังจากทราบข่าวว่ามีอดีตข้าราชการครู ได้อุทิศตัวเองมาสอนนักเรียนทุกวันแม้จะเกษียณอายุราชการไปนานแล้วกว่า 4 ปีและต้องขี่ จยย.จากบ้านที่ จ.ลพบุรี มาที่โรงเรียนฯ เป็นระยะทางไปกลับ 60 กิโลเมตรทุกวันโดยพบกับนางกรกมล สนธิเปรม อายุ64 ปี หรือป้าหยิบ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกงาม ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าตนเองเกษียณอายุราชการมานานกว่า 4 ปีแล้วแต่ที่ยังต้องมาสอนอยู่ทุกวันก็เพราะโรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอน โดยเฉพาะวิชาสังคมและคณิตศาสตร์ จึงได้ขอมาสอนโดยไม่ขอค่าตอบแทน และทุก ๆ วันจะบรรทุกน้ำสะอาดมาวันละ 10 ลิตร เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มกินเนื่องจากน้ำประปาในโรงเรียน ยังไม่มีคุณภาพดีพอที่จะมาใช้บริโภคโดยไม่ผ่านการต้ม.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 54   อ่าน 7409 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ปิ๊งโอเน็ต 5 วิชา 30% ห่วง 3 วิชาร.ร.สอบมาตรฐานต่างกันร.ร.พร้อมสอบ"ศิลปะ-พละ-การงาน"
02 มี.ค. 58 | อ่าน 385 ครั้ง
สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 200 อัตรา ให้สิทธิ’พนง.ราชการ-อัตราจ้าง-ชั่วคราว’ รับสมัคร 27 ส.ค.
21 ส.ค. 55 | อ่าน 963 ครั้ง
คอลัมน์: รายงาน: เยี่ยม...ร.ร.นารีวิทยา เรียนรู้วิธี...ปั้นเด็กปฐมวัย
06 ต.ค. 54 | อ่าน 83531 ครั้ง
’บำเหน็จ’กู้ภาพลักษณ์ สกสค.สร้างความเชื่อมั่น-มุ่งปรองดอง
24 ก.พ. 55 | อ่าน 79582 ครั้ง
สอบผู้ช่วยครู เขต 19 สมัคร 58 คนขาดสอบ 13 คน ต้องการ 7 ตำแหน่ง
21 ม.ค. 56 | อ่าน 2029 ครั้ง
สพฐ.เล็งขึ้นบัญชีดำครูทำผิดต่อนักเรียน
16 เม.ย. 58 | อ่าน 467 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.