Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตะลึงราชการมีหนี้กว่า 84%
      

ตะลึงราชการมีหนี้กว่า 84%

          - แจง 8.7 แสนบาทต่อครอบครัว
          - เพิ่มเงินเดือน-เบิกโรงหมอ

          นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่าสสช.ได้สำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปี 53 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ทุกประเภทและระดับตำแหน่งที่ตกเป็นตัวอย่างทั่วประเทศรวม 12,886 ราย ไม่รวมข้าราชการประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ พบว่า ครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดับตำแหน่ง มีหนี้สิน 84.1% ของจำนวนครอบครัวข้าราชการทั้งหมด โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 872,388 บาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 49 ที่มีจำนวนครอบครัวข้าราชการที่เป็นหนี้เพียง 81.6% และมีหนี้สินเฉลี่ยเพียง 657,449 บาท
          ส่วนรายได้นั้นมีเฉลี่ยเพียงเดือนละ43,650 บาท ขณะที่มีรายจ่ายเฉลี่ยเดือนละ32,386 บาท เมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่ายและหนี้สิน พบว่าครอบครัวข้าราชการมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าใช้จ่าย และทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือรายได้เพิ่มจาก36,276 บาท ในปี 49 เป็น 41,139 บาท ในปี 51 และเพิ่มเป็น 43,650 บาท ในปี 53 ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก 30,223 บาท ในปี49 เป็น 32,411 บาท ในปี 51 ส่วนปี 53 ลดลงเล็กน้อย คือ 32,386 บาท ขณะที่หนี้สินต่อรายได้เพิ่มขึ้นจาก 18.1 เท่า ในปี49 เป็น 20 เท่า ในปี 53
          ทั้งนี้จากผลสำรวจยังพบว่าครอบครัวข้าราชการต้องการให้รัฐเพิ่มเงินเดือน เป็นสัดส่วนมากที่สุดถึง91.9% รองลงมาคือต้องการให้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนได้ มีสัดส่วน 47.8% โดยเบิกได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก อีก44.4% ต้องการให้เพิ่มเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางไปราชการ และ 44% ต้องการให้ยกเลิกค่าเช่าบ้านแต่ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแทน และยังต้องการให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยวิธีจ่ายตรงไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน การจัดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่อยู่อาศัย และการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน เป็นต้น
          นางจีราวรรณ กล่าวว่า จากผลสำรวจพบว่า หนี้สินเฉลี่ยของครอบครัวข้าราชการมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 56.4% เป็นหนี้สินเพื่อที่อยู่อาศัย รองลงมา 15.2% เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ อีก 13.3% เป็นหนี้สินเพื่อใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค และ 5.8% เป็นการลงทุนในธุรกิจของครอบครัว
          ส่วนหนี้สินเพื่อใช้ในการศึกษามีเพียง3.9% เท่านั้น โดยข้าราชการประเภททั่วไประดับชำนาญงาน มีสัดส่วนของการมีหนี้สูงที่สุด คือ 88.3% มีหนี้สินเฉลี่ย 851,801 บาทรองลงมาคือ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการ มีสัดส่วน 86.6% มีหนี้สินเฉลี่ย974,193 บาท ส่วนข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน มีสัดส่วน 83.5% มีหนี้สินเฉลี่ย 473,974 บาท
          ขณะที่ข้าราชการประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ มีสัดส่วนของการมีหนี้ต่ำที่สุดเพียง 22.1% แต่มีจำนวนหนี้สินเฉลี่ยสูงถึง1,334,504 บาท ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนเงินที่เป็นหนี้เพิ่มขึ้นตามประเภทและระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ส่วนรายได้มาจากเงินเดือนและค่าจ้างเป็นหลักประมาณ 84.1% ที่เหลือเป็นค่าเบี้ยประชุม ธุรกิจส่วนตัว และอื่น ๆ.

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 13 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 53   อ่าน 14810 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครม.ลุยนโยบายแจก "แท็บเล็ต" ประกาศนำร่องปีการศึกษาหน้า
28 ธ.ค. 54 | อ่าน 29416 ครั้ง
สพฐ.เตรียมประกาศใช้แนวทางสอน เรื่อง’ต้องรู้-ควรรู้’ป.6-ม.3 หวังลดเด็กดูหนังสือเยอะ
05 ส.ค. 59 | อ่าน 1487 ครั้ง
สพฐ.เล็งปรับคุณภาพร.ร.-ครูแก้ปัญหาคะแนนโอเน็ตต่ำ
27 เม.ย. 54 | อ่าน 21552 ครั้ง
สมศ.ไฟเขียวสพฐ.ขยายเวลาประเมินซ้ำรอบสาม
02 ธ.ค. 58 | อ่าน 628 ครั้ง
กมว.คุรุสภาเตือนต่อตั๋วครูก่อน 8 ธ.ค.นี้ ไม่ต่ออาจโดนอาญาพร้อมงดจ่ายวิทยฐานะ
19 พ.ย. 57 | อ่าน 531 ครั้ง
สพฐ.สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีครูสอนไม่ตรงวุฒิ 3 วิชาเอก
18 ก.พ. 59 | อ่าน 741 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.