Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คนพันธุ์อา ร่วมจิตอาสา ภักู้ย...’น้องน้ำ’
      
คนพันธุ์อา ร่วมจิตอาสา ภักู้ย...'น้องน้ำ'


          ปวีณา ล.สุวรัตน์
          วิกฤตน้ำท่วมที่ประเทศไทยประสบอยู่นี้เป็นอุทกภัยที่หนักหนาที่สุดในรอบ 50 วิปีที่ผ่านมา จนถึงวันนี้นับเป็นระยะเวลากว่า4 เดือนแล้ว แต่ก็ทำให้เราได้เห็นถึงความสามัคคีและความมีน้ำใจที่คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน เห็นได้จากประชาชนส่วนใหญ่มีจิตอาสาร่วมเป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือไม่ขาดสาย เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลืออุทกภัยครั้งนี้แม้ว่าสถานศึกษาบางแห่งจะได้รับผลกระทบด้วยก็ตาม แต่นักศึกษาทุกสถาบันและทุกสาขาวิชาก็ยังไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ ต่างนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ
          กล่าวได้ว่าสถาบันอาชีวศึกษาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้พื้นที่ชุมชนที่ถูกน้ำท่วมให้นักศึกษาอาชีวะเข้าไปเรียนรู้ สร้างประสบการณ์จากสถานการณ์จริง เพื่อที่จะได้รู้จักการคิด การตัดสินใจ ถือเป็นบทเรียนที่มีค่าและหาไม่ได้ในห้องเรียน
          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เล่าว่า มีนักศึกษาอาชีวะเข้ามาเป็นอาสาสมัครไม่ต่ำกว่า 42,000 คนต่อสาขาวิชา นักศึกษาที่ออกไปช่วยมีทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์เกษตรกรรม คหกรรมฯลฯ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้การซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ การบำรุงด้านสาธารณูปโภคผ่านสถานการณ์จริง ทางอาชีวะมีการวางแผนให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ระยะเกิดน้ำท่วม จนถึงระยะหลังน้ำลด
          นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งจมน้ำ คนที่จะเป็นกำลังสำคัญในหลายแห่งจมน้ำ คนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการกอบกู้และซ่อมแซมเครื่องมือได้ดีที่สุดคือเด็กอาชีวะ ในทุกสาขาวิชาเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจึงมีการวางแผนทำโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว
          อุทกภัยครั้งนี้นักศึกษาอาชีวะได้เรียนรู้การทำครัวอาชีวะ โดยการทำอาหารกล่องแจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีปทุมธานี กรุงเทพฯ และปัจจุบันครัวอาชีวะได้ผลิตอาหารประมาณ 1,256,300 กล่องนอกจากนี้ยังผลิตเรือท้องแบน (เรือพาย)จำนวน 2,000 ลำ มอบให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) จำนวน1,500 ลำ มอบเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เพื่อให้บริการประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 7 ลำ ส่งไปประจำการที่นนทบุรี จำนวน 2 ลำ และที่เหลือเก็บไว้ในส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน อีกทั้งผลิตสุขาลอยน้ำ มอบให้องค์กรและประชาชนแล้วกว่า 700-800 หลัง รวมถึงเก้าอี้สุขาจำนวน 10,000 ตัว และแจกจ่ายน้ำจุลินทรีย์อีเอ็มและอีเอ็มบอลให้ประชาชนนำไปบำบัดน้ำเน่าเสียด้วย
          หลังน้ำลด อาชีวะยังได้วางแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it Center ซึ่งเป็นศูนย์เคลื่อนที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะด้านการทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเปิดให้บริการฟรี ณ จุดบริเวณพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และมีการจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรของนักศึกษาในราคาถูก เช่นหมู ไก่ ผัก ให้แก่ประชาชนนำไปเลี้ยงหรือเพาะปลูกเพื่อสร้างรายได้ทดแทนผลผลิตเดิมสำหรับนักศึกษาอาสาสมัครที่อยู่ในฐานะผู้ประสบอุทกภัยทางอาชีวะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้นพดล ท่าจีน ให้ทางสถานศึกษาดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผ่อนผันค่าเล่าเรียนให้เตรียมหนังสือเรียน เครื่องแบบนักศึกษาให้หากเกิดการสูญหายหรือสูญเสีย เป็นต้น
          น.ส.เบญจวรรณ เอี่ยมโคกสูงและน.ส.สุนิษา ไกรคุ้มนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งเข้ามาช่วยทำอาหารให้ผู้ประสบอุทกภัย เล่าว่า สิ่งที่ได้จากการเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครครั้งนี้ คือได้ประสบการณ์ซึ่งหาในห้องเรียนไม่ได้เลยเพราะตนได้ลงมือทำอาหารจริงๆ โดยทำไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1,080 กล่องต่อมื้อ
          ขณะที่นายนพดล ท่าจีน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกล วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จ.พระนครศรีอยุธยาบอกว่า หลังจากเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สิ่งที่ตนได้รับคือประสบการณ์ล้วนๆ เสมือนเป็นบทเรียนที่ได้เจอกับสถานการณ์จริงๆ จากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งตนได้ช่วยในส่วนของการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์  เปลี่ยนอะไหล่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
          ทั้งนี้นักศึกษาอาชีวะที่ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนอกจากได้สร้างบุญ ทำความดี ทำให้มีจิตอาสาแล้ว น้องๆ เหล่านี้ยังได้ประสบการณ์จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย
          เหล่านี้ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาสาสมัครที่มีใจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม หากคนไทยหันมาช่วยกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ประเทศไทยจะรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้เร็วอย่างแน่นอน

         
          --มติชน ฉบับวันที่ 1 ธ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 54   อ่าน 58199 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.รับสมัครครูผู้ช่วย′ว16′ 2,616 อัตรา 2-8 พ.ย.นี้
24 ก.ย. 58 | อ่าน 533 ครั้ง
เฟ้นงานครูเจ้าเทคนิคปฏิรูปการสอน
04 ต.ค. 53 | อ่าน 14700 ครั้ง
'ไชยยศ'รอกฤษฎีกาชี้ขาดอำนาจสกอ.-หลังป.ป.ช.ชี้มูลความผิด'รังสรรค์-คิม'ชัด-อธิการฯมร.ยันกระบวนการส
02 ก.พ. 54 | อ่าน 10233 ครั้ง
การขอปรับเงินอุดหนุนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 มิ.ย. 58 | อ่าน 527 ครั้ง
คาดห้ามเด็กฝากส่งผลแปะเจี๊ยะพุ่งพ่อแม่54.26%พอใจกำจัดเส้นสาย
24 ธ.ค. 53 | อ่าน 12097 ครั้ง
ศธ.เล็งรื้อระบบสายด่วน 1579
02 ก.ค. 56 | อ่าน 526 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.